Navigation

 • Page 1

  FANUC Series 0i---MODEL BFANUC Series 0i Mate---MODEL BNÁVOD PRO ÚDRŽBUB---63835CZ/03

 • Page 2

  SŽádná část tohoto manuálu nesmí být v jakékoli formě. reprodukována.SVšechny specifikace a výkresy mohou být změněny bez předchozíhoupozornění.Export tohoto produktu je předmětem schválení vládou země,zekteré seprodukt vyváží.V tomto manuálu jsme se v maximální m...

 • Page 3

  b-1BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍTato kapitola popisuje bezpečnostní upozornění týkající se používání CNC jednotek. Je důležité, abyuživatel dbal na tato upozornění a tak zaručil bezpečný provoz strojů vybavených CNC řídicím systémem(všechny popisy v této kapitole předpo...

 • Page 4

  BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍB---63835CZ/03b-21 DEFINICE VÝSTRAHY, UPOZORNĚNÍ A POZNÁMKYTato příručka obsahuje bezpečnostní opatření pro ochranu osob provádějících údržbu (dálejen jako uživatelé) a zamezujících poškození stroje. Upozornění se dělí na Výstrahy aUpozorně...

 • Page 5

  B---63835CZ/03BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍb-32 VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE KONTROLY FUNKCEVÝSTRAHA1. Když je prováděna kontrola funkce odkrytovaného stroje(1) Oděv obsluhujícího může být zachycen vřetenem nebo jinými součástmi stroje, cožpředstavuje nebezpečízranění. Během kontr...

 • Page 6

  BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍB---63835CZ/03b-4VÝSTRAHA5. Přesvědčte se, že zadaná rychlost posuvu je vhodná pro zamýšlenou operaci. Obecně platí,že pro každý stroj existuje maximální přípustná rychlost posuvu. Příslušná rychlost posuvuse mění podle požadované operace. Chc...

 • Page 7

  B---63835CZ/03BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍb-53 VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE VÝMĚNYVÝSTRAHA1. Vždy vypněte napájení CNC systému a hlavní vypínač velektrické řídicí skříni. Pokudbyste vypnuli pouze napájení CNC systému, mohla by pracovní část stroje zůstat podnapětím. V takové...

 • Page 8

  BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍB---63835CZ/03b-64 VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE PARAMETRŮVÝSTRAHA1. Připrvnímobrábění obrobku po úpravě některého parametru nezapomeňte zavřít krytstroje. Nikdy po takové úpravě nepoužívejte provoz v automatickém režimu. Ověřtenejdříve normální č...

 • Page 9

  B---63835CZ/03BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍb-75 VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE DENNÍ ÚDRŽBYVÝSTRAHA1. Výměna baterie pro zálohování pamětiKdyž budete vyměňovat baterie pro zálohování paměti, ponechejte napájení stroje (CNC)zapnuté a stiskněte tlačítko pro nouzové zastavení stroje...

 • Page 10

  BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍB---63835CZ/03b-8VÝSTRAHA2. Výměna baterie absolutního snímače polohyKdyž budete vyměňovat baterie pro zálohování paměti, ponechejte napájení stroje (CNC)zapnuté a stiskněte tlačítko pro nouzové zastavení stroje. Protože tato práce se provádí p...

 • Page 11

  B---63835CZ/03BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍb-9VÝSTRAHA3. Výměna pojistkyNež budete vyměňovat přepálenou pojistku, je nutno zjistit a odstranit příčinu jejíhopřepálení.Ztoho důvodu smí tuto práci provádět pouze osoba, která absolvovala příslušné školenípro bezpečnost a ú...

 • Page 12

 • Page 13

  B---63835CZ/03ÚVODEMu-1ÚVODEM1.ObrazovkaaobsluhaV této kapitole jsou popsány ty zobrazované položky, které se týkajíúdržby. Na konci této kapitoly je rovněžuvedenseznam všechpodporovaných operací.2.HardwareTato kapitola popisuje konfiguraci hardware, uvádí seznamhardwarových j...

 • Page 14

  B---63835CZ/03ÚVODEMu-2Modely, které tato příručka zahrnuje, a jejich zkratky jsou:Název produktuZkratkaFANUC řada 0i---TB0i---TBFANUC Series 0i---MB0i---MBSeries 0iFANUC Series 0i---PB0i---PBFANUC řada 0i Mate---TB0i---Mate TBSeries 0i MateFANUC Series 0i Mate---MB0i---Mate TBSeries 0i M...

 • Page 15

  B---63835CZ/03ÚVODEMu-3Název příručkyČíslospecifikacePROGRAMMING MANUALMacro Compiler/Macro ExecutorPROGRAMMING MANUALB---61803E---1FANUC MACRO COMPILER (For Personal Computer)PROGRAMMING MANUALB---66102EPMCPMC Ladder Language PROGRAMMING MANUALB---61863EPMC C Language PROGRAMMING MANUALB-...

 • Page 16

  B---63835CZ/03ÚVODEMu-4NásledujícítabulkauvádípříručkysouvisejícíseSERVOMOTOREM řady βNázev příručkyČíslospecifikaceFANUC SERVO MOTOR β series DESCRIPTIONSB---65232ENFANUC SERVO MOTOR β series MAINTENANCEMANUALB---65235ENFANUC SERVO MOTOR β series (I/O Link Option)MAINTENANC...

 • Page 17

  B---63835CZ/03Obsaho-1BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍb---1..........................................ÚVODEMu---1................................................................1. OBRAZOVKAAOBSLUHA1.............................................1.1FUNKČNÍ TLAČÍTKA A SOFTWAROVÁ TLAČÍTKA2.............

 • Page 18

  B---63835CZ/03Obsaho-21.10.5Nahrávání dat diagnostiky křivek (paměťového typu)92...................................1.10.6Poznámky95......................................................................1.11 MONITOR OBSLUHY96..........................................................1.11.1Me...

 • Page 19

  B---63835CZ/03Obsaho-32.6MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PŘÍDAVNÉ DESKY184....................................2.6.1Montáž a demontáž desky hlavní CPU a přídavné desky v plné velikosti184....................2.6.1.1 Demontáž desky184...........................................................2.6...

 • Page 20

  B---63835CZ/03Obsaho-43.2.1Ověření parametrů požadovaných pro výstup dat245.......................................3.2.2Výstup CNC parametrů246...........................................................3.2.3Záznam PMC parametrů247............................................................

 • Page 21

  B---63835CZ/03Obsaho-54.4OBRAZOVKA PMC (PMC---SB7)313.................................................4.4.1Postup volby v menu PMC pomocí softwarových tlačítek313.................................4.4.2Dynamické zobrazování sekvence programů314...........................................4.4....

 • Page 22

  B---63835CZ/03Obsaho-67.1.1.1 Metoda A změny převodu pro obráběcí centrum422.................................7.1.1.2 Metoda B změny převodu pro obráběcí centrum (PRM 3705#2=1)422.................7.1.1.3 Řada T422...................................................................7.1.2Ob...

 • Page 23

  B---63835CZ/03Obsaho-78.24 ALARM 5134 (FSSB: PŘEKROČENÍ ČASU OTEVŘENÍ)ALARM 5135 (FSSB: REŽIM CHYBY)ALARM 5137 (FSSB: CHYBA KONFIGURACE)ALARM 5197 (FSSB: PŘEKROČENÍ ČASU STARTU)ALARM 5198 (FSSB: ID DATA NEPŘEČTENA)498...................................8.25 ALARM 5136 (FSSB: MALY POCE...

 • Page 24

  B---63835CZ/03Obsaho-8D. LED DISPLEJ A ÚDRŽBA ŘÍDICÍ JEDNOTKY628.............................D.1 PŘEHLED629.....................................................................D.2 USPOŘÁDÁNÍ 7---SEGMENTOVÉHO ZOBRAZOVAČELED APŘEPÍNAČŮ630........D.3 OPERACE631..........................

 • Page 25

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA11 OBRAZOVKAAOBSLUHATato kapitola popisuje, jak pomocí funkčních tlačítek zobrazit různéobrazovky. Jsou zde postupně zobrazeny obrazovky používané přiúdržbě.1.1 FUNKČNÍ TLAČÍTKAASOFTWAROVÁTLAČÍTKA2..................................1.2 OBRAZO...

 • Page 26

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/032Způsob zobrazení funkčních tlačítek a obsluha každého z nich jenásledující:Chcete---li zobrazit více podrobností, stiskněte funkční tlačítko anásledně softwarové tlačítko. Softwarová tlačítka se také používajípro aktuální operace....

 • Page 27

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA3Obrazovka monitoru[(PROVOZ)][PTSPRE][PROVED][RUNPRE][PROVED][ABS]Obrazovka absolutních souřadnic[(PROVOZ)][REL](Osa nebo číslovka)[PUVODN][PREDVOL][PR.VSE][Název osy][PROVED][PTSPRE][PROVED][RUNPRE][PROVED][VSE][(PROVOZ)][PTSPRE][PROVED][RUNPRE][PROVED][HND...

 • Page 28

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/034[ABS][(PROVOZ)][EDIT.P][HLED O][PRGRM]Obrazovka programuZměna softwarového tlačítkavyvolaná funkčním tlačítkemvrežimuMEM[HLED.N][PREVIN]Viz “Když je stisknuté softwarové tlačítko [EDIT.P]”[(PROVOZ)][KONTR.]Obrazovka pro kontrolu programu[REL]O...

 • Page 29

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA5[FL.SDL][PRGRM]Obrazovka adresářesouborů[(PROVOZ)][ADRSAR][ZVOLIT][PROVED](Č.souboru )[VOL.D.]Obrazovka časového plánu operací[(PROVOZ)][PLAN][SMAZ](Data časového plánu)[PRERUS.][PROVED][VSTUP]Návrat na (1) (Obrazovka programu)(2)2/2

 • Page 30

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0361/2[(PROVOZ)][EDIT.P](Číslo O)[HLED O][PRGRM]Obrazovka programu(Adresa)[HLED↓][PREVIN](Adresa)[HLED↑][HLED.D][PRERUS.](Číslo N)[PROVED][VST.DAT][RETEZ][STOP][PRERUS.][PROVED][VYST.DAT][STOP][PRERUS.][PROVED][VYMAZAT][PRERUS.][PROVED][EX---EDT][KOPIROVAT]...

 • Page 31

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA7(1)[C.A.P.]Grafické dialogové programování (řada M)[PRGRM][G.MENU](Číslo G)[BLOK](Data)[VSTUP]Když je vynecháno číslo G, objeví se standardní obrazovka.[(PROVOZ)][VSTUP]2/2Návrat do programu[(PROVOZ)][EDIT.P](Číslo O)[HLED O][KNIH.]Obrazovka adre...

 • Page 32

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/038[(PROVOZ)][EDIT.P][PRGRM]Obrazovka programuZměna softwarového tlačítkavyvolaná funkčním tlačítkemvrežimuMDIOBRAZOVKA PROGRAMU[(PROVOZ)][EDIT.P][MDI]Obrazovka pro zápis programu[START](Adresa)(Adresa)[HLED↓][HLED↑][PRERUS.][PROVED]Obrazovka aktuál...

 • Page 33

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA9[(PROVOZ)][EDIT.P][PRGRM]Obrazovka programuZměna softwarového tlačítkavyvolaná funkčním tlačítkemv režimu HNDL, JOG nebo REFOBRAZOVKA PROGRAMUObrazovka aktuálního bloku[(PROVOZ)][EDIT.P][AKTUAL]Obrazovka následujícího bloku[(PROVOZ)][EDIT.P][DALSI...

 • Page 34

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0310[PRGRM]Změna softwarového tlačítkavyvolaná funkčním tlačítkemv režimu TJOG nebo THDLOBRAZOVKA PROGRAMU[(PROVOZ)][EDIT.P]Obrazovka pro zápis programu(Adresa)(Adresa)[HLED↓][HLED↑](Číslo O)[PREVIN][(PROVOZ)][EDIT.P](Číslo O)[HLED O][KNIH.]Obraz...

 • Page 35

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA111/2[(PROVOZ)][BG---END](Číslo O)[HLED O][PRGRM]Obrazovka programu(Adresa)[HLED↓][PREVIN](Adresa)[HLED↑][HLED.D][PRERUS.](Číslo N)[PROVED][VST.DAT][RETEZ][STOP][PRERUS.][PROVED][VYST.DAT][STOP][PRERUS.][PROVED][VYMAZAT][PRERUS.][PROVED][EX---EDT][KOPIROV...

 • Page 36

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0312[(PROVOZ)][EDIT.P](Číslo O)[HLED O][KNIH.]Obrazovka adresářeprogramů[VST.DAT][RETEZ][STOP][PRERUS.][PROVED][VYST.DAT][STOP][PRERUS.][PROVED](1)(Číslo O)(Číslo O)[C.A.P.]Grafické dialogové programování[PRGRM][G.MENU](Číslo G)[BLOK](Data)Když je v...

 • Page 37

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA13[(PROVOZ)][KOREKCE]Obrazovka korekce nástrojeZměna softwarového tlačítkavyvolaná f unkčním tlačítkem(Číslo)(Název osy)(Číslice)(Číslice)[NE HLED][VKL.---C][+VSTUP][VSTUP][(PROVOZ)][NASTAV]Obrazovka nastavení(Číslice)(Číslice)[NE HLED][+VST...

 • Page 38

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0314[STR.P.]Obrazovka softwarového strojního panelu[(PROVOZ)][ZIV.N.]Obrazovka pro nastavení správy životnosti nástroje(Číslice)[NE HLED][VSTUP](Číslo)[PRERUS.][PROVED][SMAZ](1)2/2[(PROVOZ)][OFST.2]Obrazovka osy Y korekce nástroje(Číslo)(Název osy)(Č...

 • Page 39

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA15[(PROVOZ)][KOREKCE]Obrazovka korekce nástrojeZměna softwarového tlačítkavyvolaná f unkčním tlačítkem(Číslo)(Název osy)(Číslice)(Číslice)[NE HLED][VKL.---C][+VSTUP][VSTUP][(PROVOZ)][NASTAV]Obrazovka nastavení(Číslice)(Číslice)[NE HLED][+VST...

 • Page 40

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0316[(PROVOZ)][MENU]Obrazovka vstupu dat předlohy[ZVOLIT](Číslo)[STR.P.]Obrazovka softwarového strojního panelu[(PROVOZ)][ZIV.N.]Obrazovka pro nastavení správy životnosti nástroje(Číslice)[NE HLED][VSTUP](Číslo)[PRERUS.][PROVED][SMAZ](1)2/2

 • Page 41

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA17Změna softwarového tlačítkavyvolaná funkčním tlačítkem[(PROVOZ)][PARAM]Obrazovka parametrů(Číslice)(Číslice)[NE HLED][+VSTUP][VSTUP][ZAP:1][VYP:0](Číslo)[VST.DAT][PRERUS.][PROVED][VYST.DAT][PRERUS.][PROVED][(PROVOZ)][DGNOS]Obrazovka diagnostiky[...

 • Page 42

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0318[SYSTEM]Obrazovka pro konfiguraci systému(1)(4) (Pokračování na další stránce.)2/3[SEARCH][BYTE][WORD][D.WORD][DRARA]/[NDPARA][DUMP](2)(3)[PMCDGN][TITLE][STATUS][ALARM][SEARCH][NAKRES][T.DISP]/[TRCPRM][PROVED][PMCPRM][TIMER][COUNTR][KEEPRL][DATA][STOP]/[...

 • Page 43

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA19[OSCILO]Obrazovka diagnostiky křivky(4)[PA.OSC][W.GRPH][STSRT][CAS][←CAS][H---DVOJ][H---POL.][STSRT][KAN1][V---DVOJ][V---POL.][KAN1][STSRT][KAN2][V---DVOJ][V---POL.][KAN2]3/3[(PROVOZ)][SV.PRM]Obrazovka parametrů servopohonu[ZAP:1][VYP:0][SV.SET][SV.TUN]Obra...

 • Page 44

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0320Změna softwarového tlačítka vyvolaná funkčním tlačítkem[ALARM]Obrazovka alarmu[ZPRAVA]Obrazovka hlášení[HISTOR]Obrazovka přehledu alarmů[(PROVOZ)][SMAZ]OBRAZOVKA HLÁŠENÍ[ALARM]Změna softwarového tlačítkavyvolaná funkčním tlačítkemObraz...

 • Page 45

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA21Změna softwarového tlačítkavyvolaná funkčním tlačítkemGRAFICKÁ OBRAZOVKA (řada T)Grafika dráhy nástroje[(PROVOZ)][G.PRM]Grafika dráhy nástroje[GRAFIK][ZVETS.][(PROVOZ)][ZVETS.][(PROVOZ)][NORMAL][AKTIV][NAH/DO]Režim 0[KANAL][VYMAZ][PROCES][PROVED...

 • Page 46

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0322Změna softwarového tlačítkavyvolaná funkčním tlačítkem[(PROVOZ)][PARAM]Grafika s vyplněnou plochou[BLANK][ZNOVU][(PROVOZ)][3ROVIN][][←][][↑][↓][(PROVOZ)][PROVED][SIMUL.][KONSIM][STOP][PREVIN][OTAC+][OTAC---][SKLON+][SKLON---][(PROVOZ)][OVERIT][Z...

 • Page 47

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA23Zobrazují se typy desek plošných spojů namontovaných ve slotech.Tato obrazovka se zobrazí, když se zjistí problémy s hardware nebonesprávná montáž.OBRAZOVKA KONFIGURACE SLOTU0: 003E40000:1: 304642021:2: 005043032:3:3:4:4:5:5:……Číslo fyzickéh...

 • Page 48

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0324SLOT 01 (3046) : ENDSLOT 02 (0050) :KONEC:NastavenídokončenoID moduluČíslo poziceMezera :NastaveníkompletníD4A1-01COPYRIGHT FANUC LTD 2002-2002D4A1-01SERVO : 90B0-01OMM : yyyy-yyPMC : zzzz-zzPMCŘídicí softwareCNCROM digitálníhoservaPořadí makra/mak...

 • Page 49

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA25Po správné instalaci systému jsou na obrazovce konfigurace systémuuvedeny instalované desky plošných spojů apříslušné programovévybavení.(1)Stiskněte tlačítko.(2)Stisknutímsoftwarového tlačítka[SYSTEM] zobrazíteobrazovku konfigurace systé...

 • Page 50

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0326SYSTEM.KONFIG (SOFTWARE)01234 N12345STRAN:02SYSTEMD4A10001ZAKLAD+VOLBA-A1SERVO90B00001PMC(SYS)406G0001406G0001PMC(LAD)FS160001MAKRO KNIH. BZG10001MAKRO APLAAAABBBBBOOT60V50001GRAFIK-160V50001GRAFIK-260V60001INTER. ETH 656A0001MEM **** *** ***12:14:59[ PARAM ][ ...

 • Page 51

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA27DServo řady αi avřeteno řady αiKdyž bude připojen systém serva αi/vřetena αi,na CNC obrazceje možno zobrazit ID informace připojených jednotek (motor,zesilovač,modul,atd.) pro servo αi/vřeteno αi.Podrobnosti viz níže.DObrazovka informací se...

 • Page 52

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0328Alarmy generované NC systémem se zaznamenávají. Zaznamenáváse posledních 25 vygenerovaných alarmů. Starší alarmy počínajedvacátým šestým se smažou.(1)Stiskněte tlačítko.(2)Stisknutímsoftwarovéhotlačítka[HISTOR]zobrazíteobrazovku histor...

 • Page 53

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA29#73112#6#5#4#3EAH#2#1#0[Typ dat] Bit#3 (EAH) Funkce historie alarmů:0 : Hlášení vygenerované s externím alarmem nebo s alarmemmakra se nezaznamená.1 : Hlášení vygenerované s externím alarmem nebo s alarmemmakra se zaznamená.Uloží se maximálně t...

 • Page 54

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0330[ ZVOLIT][ NAVRAT ][ SMAZ ][][]HISTOR.SYSTEM.ALARMUO1234 N1234512002-03-13 12:13:19930CPU PRERUS22002-03-11 07:23:07900ROM PARITA32002-02-27973NEMASK PRERUSEDIT **** ******08:20:52[][][ NMIHIS ][][]Toto softwarové tlačítko zobrazí podrobnosti o systémovém...

 • Page 55

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA31Obrazovka historie systémových alarmů (obrazovka detailů)zobrazíúdaje jako například registry a zásobníkové paměti použité, když segenerovalo systémové hlášení.Zobrazí se následující informace.1. Datum a čas výskytu systémového alarm...

 • Page 56

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0332HISTOR.SYSTEM.ALARMUO1234 N1234522002-03-11 07:23:07BDH1-01(2/4)973 NEMASKOVATELNE PRERUSENISTACK (PL0)3646 0338 7CBA 0001 0958 FFF8 0068 00630346 0000 0000 02BC 08F8 52F1 2438 03380580 0440 0580 001F 03C0 0214 0780 0FFF0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000ED...

 • Page 57

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA33UPOZORNĚNÍ1V případě jiného NMI než na hlavní desce se zobrazí registryobrazovky detailního zobrazení 1 a obsah obrazovkydetailního zobrazení 2 a obrazovky detailního zobrazení 3.HISTOR.SYSTEM.ALARMUO1234 N1234522002-03-11 07:23:07BDH1-01(1/1)972...

 • Page 58

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0334#73103#6#5#4#3#2NMH#1#0[Typ dat] BitNMH Obrazovka historie systémových alarmů:0: se nezobrazuje.1: se zobrazuje.#73110#6#5#4OPC#3#2#1#0[Typ dat] BitOPC Na obrazovce historie obsluhy softwarové tlačítko [SMAZ]:0 : není povoleno.1: Je povolena1.4.2.4Parametr

 • Page 59

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA35Tato funkce umožňuje uložit externí hlášení pro obsluhu jakozáznam.Záznam je možno si prohlížet na obrazovce historie externíchhlášení pro obsluhu.(1)Stiskněte tlačítko.(2)Stiskněte softwarové tlačítko zcela vpravo.(3)Stiskněte softwarov...

 • Page 60

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0336#7MS13113#6MS0#5#4#3#2#1#0MHC#0 (MHC) Záznamy externích hlášení pro obsluhu:0: Nelze smazat.1: Lze smazat.#6, #7 (MS0, MS1) Těmito bity se nastavuje počet znaků v každém záznamu externíhohlášení pro obsluhu a počet záznamů, jak je zobrazeno v ...

 • Page 61

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA37Tato funkce zobrazuje akce na klávesnici a signály prováděnéobsluhou v souvislosti s výskytem určité závady nebo alarmu;souběžně je zobrazen odpovídající alarm.Tato funkce zaznamená následující data:(1)Operace prováděné obsluhou na kláves...

 • Page 62

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/033812801Číslo tabulky signálových symbolů pro volbu signálu historie operace (01)12802Číslo tabulky signálových symbolů pro volbu signálu historie operace (02)12803Číslo tabulky signálových symbolů pro volbu signálu historie operace (03)12804Čí...

 • Page 63

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA3912841Číslo tabulky signálových symbolů pro volbu signálu historie operace (01)12842Číslo tabulky signálových symbolů pro volbu signálu historie operace (02)12843Číslo tabulky signálových symbolů pro volbu signálu historie operace (03)12844Čí...

 • Page 64

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0340#7RB712881#6RB6#5RB5#4RB4#3RB3#2RB2#1RB1#0RB0Nastavení bitu historie záznamu pro signál historie obsluhy (01)#7RB712882#6RB6#5RB5#4RB4#3RB3#2RB2#1RB1#0RB0Nastavení bitu historie záznamu pro signál historie obsluhy (02)#7RB712883#6RB6#5RB5#4RB4#3RB3#2RB2#1...

 • Page 65

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA41#7RB712896#6RB6#5RB5#4RB4#3RB3#2RB2#1RB1#0RB0Nastavení bitu historie záznamu pro signál historie obsluhy (16)#7RB712897#6RB6#5RB5#4RB4#3RB3#2RB2#1RB1#0RB0Nastavení bitu historie záznamu pro signál historie obsluhy (17)#7RB712898#6RB6#5RB5#4RB4#3RB3#2RB2#1...

 • Page 66

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0342(1) Stiskněte tlačítko.(2) Stiskněte tlačítko pro postup v menu[ ]. Zobrazí se softwarovátlačítka [HISOBS] (HISTORIE OBSLUHY) .(3) Stiskněte dvakrát softwarové tlačítko [HISOBS].Zobrazí seobrazovka historie obsluhy.HISTORIE OBSLUHYO1234 N12345ST...

 • Page 67

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA43Příklad) Zadáním čísla 50 a stisknutím softwarového tlačítka[HLED.P] se zobrazí stránka 50.Data zobrazená na obrazovce historie obsluhy.(1)Tlačítka MDIAdresová a číselná tlačítka se zobrazí za samostatnou mezerou.Softwarová tlačítka se ...

 • Page 68

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0344Signály volby režimu a dodatečné změny rychloposuvuse zobrazují následovně:Vstupní signálZobrazený názevMD1ND2MD4REFDNC1Zobrazený název00000MDI10000MEM10001RMT01000NOMODE11000EDT00100H/INC10100JOG10110REF01100TJOG11100THNDVstupní signálZobrazen...

 • Page 69

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA451) Zobrazení času zapnutí je následující:02/01/20 ==== Rok/Měsíc/Den09:15:30 ==== Hodina:Minuta:Sekunda2) Čas vypnutí a čas výskytu NC alarmu se zobrazují inverzně.02/01/20==== Rok/Měsíc/Den09:15:30==== Hodina:Minuta:SekundaPři výskytu systém...

 • Page 70

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0346(1)Na obrazovce pro volbu signálu historie obsluhy stisknětesoftwarové tlačítko [(PROVOZ)].HIS_OBS VOLB.SIGNALUO1000 N02000Č.ADRESA SIGNALČ.ADRESA SIGNAL01G0004 00000010 11********02******** 12********03******** 13********04******** 14********05******** ...

 • Page 71

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA47Nastavením bitu 4 (PHS) parametr č. 3206 je možno nastavenízobrazení na obrazovce volby signálu historie operace svázat sparametrem č. 12801 až č. 12900. Tímto svázáním je možno provéstvstup a výstup nastavovacích informací souvisejících se...

 • Page 72

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0348#7#6#5#4#3#2#1#0fG020ffffffffG042ffffffffG043×f××ffffG044fffffMLKBDT1BDT9G045BDT8BDT7BDT6BDT5BDT4BDT3BDT2DRNG046KEY4KEY3KEY2KEY1fSBKffG047ffffffffG060ffffffffG061ffffffRGTAfG062ffffffffG099fffffff+J8G100+J7+J6+J5+J4+J3+J2+J1fG101fffffff---J8G102---J7---J6---...

 • Page 73

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA49#7#6#5#4#3#2#1#0fG115fffffff*---L8G116*---L7*---L6*---L5*---L4*---L3*---L2*---L1fG117ffffff*+ED8G118*+ED7*+ED6*+ED5*+ED4*+ED3*+ED2*+ED1fG119fffffff*---ED8G120*---ED7*---ED6*---ED5*---ED4*---ED3*---ED2*---ED1fG121ffffffffG125fffffffSVF8G126SVF7SVF6SVF5SVF4SVF3SV...

 • Page 74

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0350Zaznamenaná data lze nahrávat na vstupní/výstupní jednotkupřipojenou prostřednictvím rozhraní čtečky/děrovače. Výstupnízáznam je možno zapsat ze vstupní/výstupní jednotky.Nastavte vstupní/výstupní jednotku používanou v parametrechnastav...

 • Page 75

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA511) ZáhlavíT0COPERATIONHISTORY;C: Datové slovo2) MDI/softwarové tlačítkoT50P0 až 1H**;P0: ObvykleP1: Při zapnutíH** : Klíčový kód (viz následující tabulka.)3) Signál0 až 2550až 6T51PH**,N**;Nová data Stará dataP0: X0000 a výšeP2: G0000 a v...

 • Page 76

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/03524) Alarm0až 10T52P**N**;P0: P/S č. 100P1: P/S č. 000P2: P/S č. 101P3: P/S č. 0001 až 254P4: Alarm přejetíP5: Alarm přehřátíP6: Chybové hlášení servaP7: Systémový alarmP8: APC alarmP9: Alarm vřetenaP10 : P/S alarm č. 5000 až 5999P15 : Extern...

 • Page 77

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA53Kódy tlačítek (MDI/softwarové tlačítko)(00H až 7FH)012345670Space(mezera)0@P1!1AQ2”2BR3#3CS4$4DT5%5EU6&6FV7’7GW8(8HX9)9IYA;(EOB)*:JZB+K[C’<L¥D---=M]E.>NF/?O---

 • Page 78

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0354(80H až FFH)89ABCDEF0Reset*F0*1MMC**F1*2CNC*F2*3F3*4Shift Vložit*F4*5Smazat*F5*6CAN Přepsat*F6*7F7*8Cur*Vstup*POS*F8*9Cur←*PROG*F9*ACur↓*Help*NASTAVENÍPOSUNUTÍ*BCur↑*SYSTÉM*CHLÁŠENÍ*DUŽIVAT.GRAFIKA*1*EPage↓*UŽIVAT.*FR*FPage↑*Fapt*FL**1 : Na...

 • Page 79

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA55(1)Pokud je zobrazena obrazovka historie obsluhy, nelze do historienahrávat žádné informace.(2)Vstupní signál, jehož celková šířka nepřekračuje 16 msec, nelzedo historie nahrát. Některé informace se do historie nenahrají.(3)Jakmile je paměť n...

 • Page 80

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0356Funkce nápovědy zobrazuje informaci o alarmu, způsobu obsluhy atabulku obsahu parametrů.Tato funkcesepoužívá jako příručka.Stiskněte tlačítkona některéjinéobrazovce než PMC a pak sezobrazí obrazovka nápovědy.(Ta však nebude k dispozici, pok...

 • Page 81

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA57(1)Stisknutím softwarového tlačítka [OBSLUH] se zobrazí menuzpůsobu obsluhy.HELP (ZPUSOB OVLADANI)O1234 N123451. EDITOVANI PROGRAMU2. HLEDAT3. RESET4. VATUP DAT Z MDI5. VSTUP DAT Z PASKY6. VYSTUP7. VSTUP Z FANUC CASSETTE8. VYSTUP NA FANUC CASSETTE9. SMAZA...

 • Page 82

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0358Stisknutím softwarového tlačítka [PARAM] se zobrazí tabulkaparametrů.HELP(TABULKA PARAMETRU)O1234 N123451/4* NASTAVENI(Č. 0000)* VSTUP/VYSTUPNI ROZHRANI(Č. 0100)* RIZENI OS/NASTAVOVACI JEDNOTKA(Č. 1000)* SOURADNICOVY SYSTEM(Č. 1200)* SW-OMEZENI KONC. ...

 • Page 83

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA59(1)Stiskněte tlačítko.(2)Stisknutím softwarového tlačítka [DGNOS] se zobrazí obrazovkadiagnostiky.000 CEKANI NA SIGNAL FINVykoná se pomocná funkce.001 POHYBVykoná se povel pohybuoperace v cyklu.002 PRODLEVAVykonává se povel prodlevy003 KONTROLA DOS...

 • Page 84

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0360100010000100000001000100000011110001111110020 REZ. RYCHLOST VYSOKA/NIZKA021 STISKNUTOTLACITKORESET022 RESET A PREVIJENI AKTIVNI023 STISKNUT NOUZOVY VYPINAC024 RESET AKTIVNI025 STOP POHYBU NEBO CAS. PRODLEVAJe přiváděný signál nouzového zastavení.Je přiv...

 • Page 85

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA61#7ALD201#6#5#4EXP#3#2#1#0DGNAlarm přiř íž í0---------Přehřátí motoruppřetížení1---------Přehřátí zesilovačeAlarm přid j í1------0Vestavěný pulzní snímač polohy (ruční).podpojení1------1Odpojení externího pulzního snímače polohy(...

 • Page 86

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0362#7OHA205#6LDA#5BLA#4PHA#3CMA#2BZA#1PMA#0SPHDGN#7 (OHA): V samostatném pulzním snímači polohy došlo k přehřátí.#6 (LDA): U samostatného pulzního snímače polohy se objevila chybakontrolky.#5 (BLA): V samostatném pulzním snímači polohy se vyskytlo...

 • Page 87

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA63302Vzdálenost od konce zpomalovací narážky k prvnímu bodu referenčního rastru.DGN[Typ dat] Dvouslovní[Datové jednotky] 0,001 mm (metrický výstup), 0,0001 palce (palcový výstup)[Rozsahplatnýchdat] ---99999999 až 99999999303Polohová odchylka při ...

 • Page 88

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0364306Strojní souřadnice šikmé osy v kartézském souřadném systémuDGN307Strojní souřadnice kolmé osy v kartézském souřadném systémuDGN[Typ dat] Dvě slova[Jednotka dat]InkrementálnísystémIS---AIS---BIS---CJednotkaMetrické jednotky0.010.010.01mm...

 • Page 89

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA65POZNÁMKA1 Data teploty musí být v následujícím rozsahu.50_C až 160_C5_C160_Caž 180_C 10_C2Teplota, při které se generuje alarm přehřátí, má maximálníodchylku 5_C.3 Informace o jiných osách než servoose αi se neindikují.(Indikuje se ...

 • Page 90

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0366#7CFE320#6#5#4ERP#3OPN#2RDY#1OPP#0CLSDGNIndikuje interní status FSSBC.#0 (CLS): Kontakt uzavřený:#1 (OPP): Běží protokol OPEN.#2 (RDY): Otevřený a připravený.#3 (OPN): Otevřený.#4 (ERP): Běží protokol ERROR.#7 (CFE): Zjištěna chyba konfigurace....

 • Page 91

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA67#2 (DUA): 0: Daná podřízená jednotka není na první ose zesilovačepro dvěosy.1: Daná podřízená jednotka je na první ose zesilovačepro dvě osy.#3 (EXT): 0: Daná podřízená jednotka neexistuje.1: Daná podřízená jednotka existuje.#7331#6#5DMA#...

 • Page 92

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0368352Číslo detailu pro alarm neplatného parametru nastavení servaDGNIndikuje informaci, kterou je možno použít k identifikaci místa(parametru) a příčiny alarmu neplatného nastavení serva (alarmserva č. 417).Tato diagnostická informace platí, pouze...

 • Page 93

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA69ČíslodetailuOpatřeníPříčinaČísloparametru076407652076Nastavení parametru uvedeného na levéstraně přeteklo.Tento parametr se momentálněnepoužívá. Zadejte parametr na 0 .07832078Parametr koeficientu převodu uvedenéhona levé straně nebyl nas...

 • Page 94

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0370ČíslodetailuOpatřeníPříčinaČísloparametru1446144714482144Koeficient kladné zpětné vazby obráběnípro funkci obrábění/rychloposuvu FADpřetekl.Použijte funkci zvětšení polohového zisku.14541455145614592145Koeficient rychlostní kladné zpě...

 • Page 95

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA71362Kumulativní počet povelových pulsů (SV)DGN[Typ dat] Dvouslovní[Jednotka dat] Detekční jednotka[Rozsahplatnýchdat] ---99999999 až 99999999Indikuje kumulativní počet pohybových pulsů akompenzačníchpulsů,které přišly do sekce serva od doby za...

 • Page 96

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0372#7400#6#5#4SAI#3SS2#2SSR#1POLOH.#0SICDGN#4 (SAI) 0 : Analogové řízení vřetena není použito.1 : Analogové řízení vřetena je použito.#3 (SS2) 0: Druhé vřeteno není řízeno sériovým řízením vřetena.1: Druhé vřeteno je řízeno sériovým ...

 • Page 97

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA73#7SSA408#6#5SCA#4CME#3CER#2SNE#1FRE#0CREDGN#0 (CRE): Vyskytla se chyba CRC. (Varování)#1 (FRE): Objevila se chyba rámce. (Varování)#2 (SNE): Neplatné cílové určení vysílání/příjmu.#3 (CER): Během příjmu se objevila chyba.#4 (CME): Během autom...

 • Page 98

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0374410Měřič zatížení 1. vřetena [%].DGN411Rychloměr prvního vřetena [min---1]DGN412Měřič zatížení 2. vřetena [%].DGN413Rychloměr druhého vřetena [min---1]DGN414Chyba polohy v režimu synchronního řízení 1. vřetena.DGN415Chyba polohy v rež...

 • Page 99

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA75450Chyba polohy vřetena během synchronního závitování.DGN[Typ dat] Slovo[Jednotka dat] Detekční jednotky451Distribuce vřetena během synchronního závitování.DGN[Typ dat] Slovo[Jednotka dat] Detekční jednotky454Kumulovaná distribuce vřetena běh...

 • Page 100

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0376#7512#6#5#4#3THH#2THL#1#0PRADGNTato data označují příčinu systémového alarmu, který se objevil votevřeném CNC systému.#0 (PRA): 1: V paměti sdílené RAM se vyskytla chyba parity.#3, #2 (THL, THH):THLTHHSTATUS00Na PANELU i nebo CNC jednotce zobrazen...

 • Page 101

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA77#7517#6#5#4#3THH#2THL#1#0PRADGNIndikuje interní informaci o HSSB (kanál 2) následujícím způsobem.#0 (PRA): 0: Normální1: V paměti sdílené RAM se vyskytla chyba parity.#3, #2 (THL, THH):THLTHHSTATUS00Na PANELU i nebo CNC jednotce zobrazení s funkcemi...

 • Page 102

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0378Rozdíl chyby polohy mezi nadřízenou (master) a podřízenou (slave) osou přijedno-duchém synchronním řízení.540DGNRozdíl chyby polohy mezi nadřízenou (master) a podřízenou (slave) osou přijedno-duchém synchronním řízení.541DGNDGN 540 označu...

 • Page 103

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA79#7XE3621#6XE2#5XE1#4XE0#3ER3#2ER2#1ER1#0ER0DGNIndikuje příčiny chyby FSSBC2.#0 (ER0): NEFORMÁLNÍ CHYBA#1 (ER1): (REZERVA)#2 (ER2): Odpojení hlavního portu#3 (ER3): Vstup externího EMGIndikuje příčinu chyby FSSB2, která je výsledkem požadavku zpod...

 • Page 104

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0380#7631#6#5DMA#4TP1#3TP0#2HA2#1HA1#0HA0DGN#7633#6#5DMA#4TP1#3TP0#2HA2#1HA1#0HA0DGN#7649#6#5DMA#4TP1#3TP0#2HA2#1HA1#0HA0DGNaž#0,#1, #2 (HA0,HA1,HA2): Indikuje adresu nadřízené jednotky LSI zadané jako DMA cílovápoloha.#3, #4 (TP0, TP1): Indikuje kód typu z...

 • Page 105

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA81710Status chyby prvního vřetenaDGN711Status chyby druhého vřetenaDGN[Typ dat] Slovo712Status výstrahy prvního vřetenaDGN713Status výstrahy druhého vřetenaDGN[Typ dat] SlovoPokud se u modulu zesilovačevřetena αi (SPM) vyskytne chyba(bliká žlutáLE...

 • Page 106

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0382SKUTECNA POLOHA (ABSOLUT.)O1000 N00010X217.940Y363.233Z0.000CITAC OBROB5DOBA BEHU0H15MDOBA CYKLU0H0M38SACT.F3000 MM/MS0T0000MEMSTRTMTN ***09:06:35[ ABS ] [ REL ] [ VSE ] [ HNDL ] [ PROVOZ ]· Indikuje aktuální status CNC.·Příklad zobrazení a výkladMEMSTR...

 • Page 107

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA83(3) Automatický režimMTN : Vykonává se pohyb programem zadané osy.DWL : Vykonává se programem zadaný povel prodlevy (G04).***: Jiný status(4) Status pomocné funkceFIN: Očekává se signál dokončení FIN pro pomocnoufunkci.***: Jiný status(5) Nouzo...

 • Page 108

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0384Ladění programů lze usnadnit grafickým zobrazením průběhu chybyserva, krouticího momentu atd. (Je nutná instalace grafické desky).Podporovány jsou následující dva typy funkcí diagnostiky křivek:(1)Jednorázový typFunkce jednorázové diagnostik...

 • Page 109

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA853121Volba dat diagnostiky tvaru paměťového typuDGN[Typ dat] ByteVzorkovací data šestého typu paměťového typu funkce diagnostikytvaru jsou:0 : Data tepelné simulace1: Data měřiče zatížení prvního vřetena1.Stisknutím tlačítkazobrazíte systé...

 • Page 110

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0386(2)Interval vzorkování: Nastavte interval, po který budou datavzorkována.Rozsah platných dat: 10 až 32760Jednotky: ms(3)Spuštění: Nastavte adresu PMC a bit signálu použitého prospuštění vzorkování dat, když je jako podmínkaspuštění nastave...

 • Page 111

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA87(1)Podmínky spuštění zobrazování100: Nakreslit křivku průběhu uložených dat.(2)Interval vzorkování: Neplatný(3)Spuštění : Neplatný(4)Číslo dat: V následující tabulce je uveden seznam datovýchpoložek pro které lze zobrazit křivku jejic...

 • Page 112

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/03881. Stisknutím softwarového tlačítka [W.GRPH] se zobrazí grafickýprůběhdiagnostiky křivek.OSCILOSKOP (GRAFIKA)KAN1KAN21.00.50-0.5-1.01.00.50-0.5-1.0[START] [CAS→][←CAS] [H-DVOJ] [H-PUL]2. Stisknutím softwarového tlačítka [(PROVOZ)] se zobrazín...

 • Page 113

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA89Stisknutím softwarového tlačítka [START] se spustí vzorkování dat.Během vzorkování bliká v horní části obrazovky indikace SNIMANI.Po dokončení vzorkování se automaticky zobrazí křivka průběhu.OSCILOSKOP (GRAFIKA)O1234 N12345KAN1KAN2[START]...

 • Page 114

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0390(1)Stisknutím tlačítka. Stisknutím tlačítka pro pokračování vmenu [ ] se zobrazí softwarové tlačítko [OSCILO]. StisknutímtohototlačítkazobrazíteobrazovkuOSCILOSKOP(PARAMETR).(2)Nyní stisknutím softwarového tlačítka [PAM.O.] zobrazíteobraz...

 • Page 115

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA91UPOZORNĚNÍ1 Položky, u kterých se zobrazuje *****, nelze nastavit.2 Chcete---li osy vzorkování změnit, zadejte nové názvy os apotom stiskněte softwarové tlačítko [VYBER]. Pokudstisknete softwarové tlačítko [VYBER], aniž by byl zadánnázev osy,...

 • Page 116

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0392POZNÁMKAPomocí parametru č. 3121 zvolte, jestli vzorkovací datašestého typu jsou data teplotní simulace. Když budezvolený měřič zatížení vřetena, s každou dráhou se uložídata vřetena pro první osu.(4)Osa vzorkování: Zobrazují se osy, ve...

 • Page 117

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA931) Vyberte režim EDIT.2) Stisknutím tlačítkavyvolejte obrazovku OSCILOSKOP(PAMET).3) Nastavte pojistku na disketě nebo desce do polohy umožňujícízápis.4) Stiskněte softwarová tlačítka [PAM.O.],, [VYST.DAT] a[PROVED] vuvedenémpořadí.Data diagnos...

 • Page 118

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0394Ve formátu alarmu serva jsou záhlaví, datum a čas, zvolené osy a datadiagnostiky křivky zaznamenávané v tomto pořadí. Datové položkyjsou identifikovány deseti identifikačními slovy. Jiná výstupní datanež jsou identifikační slova se liší p...

 • Page 119

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA954) Data diagnostiky křivekT60D**,**,**,až**,T61D**,**,**,až**,T62D**,**,**,až**,T63D**,**,**,až**,T64D**,**,**,až**,T65D**,**,**,až**,D *..* : Data diagnostiky křivek x počet osT66D**,**,**,až**,POZNÁMKA1Záznamy se dělí na záznamy záhlaví a na ...

 • Page 120

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0396Na této obrazovce lze zobrazit údaje měřiče zatížení serva osy asériového vřetena a otáčky.1. Nastavte parametr pro zobrazení monitoru obsluhy. (Bit 5(OPM) parametru č.3111)2. Stisknutím tlačítkase zobrazí obrazovka polohy.3. Stiskněte něko...

 • Page 121

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA97#73111#6OPS#5OPM#4#3#2#1#0DGN[Typ dat] BitOPM Zobrazení provozního monitoru je:0: Zakázáno1: PovolenoOPS Měřič otáček na provozním monitoru zobrazuje:0: Otáčky motoru vřetena1: Rychlost vřetena3151Číslo osy, pro kterou je zobrazen první měři...

 • Page 122

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/0398ResetFunkceTlačítkopro och-ranu datParam.zápisu=1Režim FunkčnítlačítkoOBSLUHAResetováníprovozních hodin---[(PROVOZ)] [RUNPRE][PROVED]Resetování počtuobrobenýchsoučástí---[(PROVOZ)] [PTSPRE][PROVED]ResetováníOT alarmuPřizapnutí---aPResetov...

 • Page 123

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA99Vstup/výstup na kazetu FANUCFunkceTlačítkopro och-ranu datParam.zápisu=1RežimFunkčnítlačítkoOBSLUHAZadání záhlavísouboruEDIT→Č.souboru→[ "]→[HLED. D]→[PROVED]NSmazánísouboruVYPEDIT→Č.souboru→[ "]→[DELETE→[PROVED]NZalo...

 • Page 124

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/03100Zápis na kazetu FANUCFunkceTlačítkopro och-ranu datParam.zápisu=1RežimFunkčnítlačítkoOBSLUHAVýstupparametruEDITneboNou-zovézasta-vení(PARAM)[(PROVOZ)]→[ "]→[VYST.DAT]→[PROVED]Výstupparametru PMCEDIT(PMC)[ "]→[V/V]→(KANAL C.)→...

 • Page 125

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA101EDITFunkceTlačítkopro och-ranu datParam.zápisu=1Režim FunkčnítlačítkoOBSLUHAZobrazení ka-pacity použitépamětiEDIT[KNIH.]Smazání všechprogramůVYPEDIT→ ---9999→OSmazání pro-gramuVYPEDIT→Číslo programu→OSmazáníněkolika blokůVYPEDIT...

 • Page 126

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/03102SmazáníFunkceTlačítkopro och-ranu datParam.zápisu=1RežimFunkčnímtlačítkemOBSLUHASmazání celépamětiM/T:APři řízení ve 2 kanálechPřizapnutíPři řízení ve 2 kanálechKanál 1:AKanál 2:A12Řízení polohovací jednotky :A5Parametr/smazán...

 • Page 127

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA103Ruční režimFunkceKEYSWPWE=1 Režim FunkčnímtlačítkemOBSLUHARuční nájezddo referenč-ního boduJOGZapněte spínač pro nájezd do referenčního bodu. →Nastavte +X, ---X,+Z nebo ---Z. → LED kontrolka nájezdu do referenčního bodu serozsvítí.P...

 • Page 128

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/03104FunkceOBSLUHAFunkčnímtlačítkemRežimPWE=1KEYSWZobrazeníhistoriealarmů[HISTOR]Smazáníobrazovky——Stiskněte současněa funkční tlačítka. Funkční tlačítka vyvolajíopakované zobrazení.Přepínáníobrazovkymezi NC apolohovacíjednotkouaFunk...

 • Page 129

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA105FunkceOBSLUHAFunkčnímtlačítkemRežimPWE=1KEYSWNastavení datdiagramudráhynástrojeStiskněte několikrát tlačítko→ Zobrazí se obrazovka “GRAFIKADRÁHY (PARAMETR)” → [PARAM ] → Zapište číslice pomocíčíslicové klávesnice →Vykreslení...

 • Page 130

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/03106FunkceOBSLUHAFunkčnímtlačítkemRežimPWE=1KEYSWPřekreslení“MASIVNIMODEL (PA-RAMETR)” vjiné orientaciStiskněte několikrát tlačítko→ “MASIVNI MODEL(PARAMETR)” → [PREHLED] → [(PROVOZ)] → [ ZNOVU ] →[+ OTAC ][--- OTAC ][+SKLON][---SKLO...

 • Page 131

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA107BootováníFunkceKEYSWPWE=1Režim FunkčnímtlačítkemOBSLUHAZobrazeníobrazovkysystémovéhomonitoruDobazapnutí—a softwarové tlačítko po levé straněČtení sou-boru zpaměťovédeskyUmístěte kurzor na 1. NACITANI SYSTEMOVYCH DAT na obrazovcesystém...

 • Page 132

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/03108Jestliže dojdekezměně některé volby, která používá oblast SRAM,tento CNC systém zobrazí výstražnou obrazovku. Data funkceoznačené na obrazovce budou připříštím zapnutí systému smazána.VÝSTRAHANASTAVTE PARAMETR CISLO.jjjj#jNASLEDUJICI DA...

 • Page 133

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA109Když je systém rozšířen o funkci využívající paměť SRAM, můžesystém vyžadovat větší kapacitu SRAM, než je její současná kapacita.Vtakovém případě se po prvním zapnutí rozšířeného systémuzobrazí obrazovka chyby alokace a obnov...

 • Page 134

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/03110Když po výměně systémového software budete chtít zapnoutnapájení CNC, zobrazí se níže uvedená obrazovka a pokudsystémový software nebude kompatibilní s vyměňovanýmsystémovým software, systém se nespustí.D6A1-01CHYBA KONTR SYST.NAVESTI:VY...

 • Page 135

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA111Na této obrazovce je zachycena historie údržby prováděné servisnímpracovníkem firmy FANUC nebo výrobcem obráběcího stroje.Obrazovkamánásledující vlastnosti:DUmožňuje alfanumerický vstup z MDI panelu.DObrazovku sezáznamy lzeposouvat po jedno...

 • Page 136

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/03112Stavový řádek⋅ PRES/VLOZIT :PRES : Režim přepisu ;VLOŽIT : Vložit režim⋅ EDIT/ZOBRAZIT :EDIT : Editování je povoleno ;PROHLIZ : Editování zakázáno⋅ Počet prázdných znaků⋅ Aktuální řádka kurzoru⋅ Aktuální sloupec kurzoruNa info...

 • Page 137

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA113Význam softwarových tlačítek(1) Režim zobrazováníEDITSkok(5)(2) Režim EDITKONECI/OSMAZVSSkok(5)(3) Uložení úpravÚDRŽBA IGNOREZRUS(4) I/OVST.DAT VYST.DATZRUS(5) SkokZACATEK KONECZRUS(6) ProvedeníPROVEDZRUS(6)(4)(3)(2)(1)(1)(2)(6)(6)(2)(1) (2)(1) (...

 • Page 138

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/03114Informace o údržbě lze číst a zapisovat.Proinformace oúdržběčtené nebo zapisované na paměťovou deskuje použit název souboru MAINTINF.DAT.(1)Formát%%Data(2)ČteníKdyž je načten soubor MAINTINF.DAT vytvořený ve výšeuvedeném formátu, nač...

 • Page 139

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA115Když je zvolena obrazovka VGA (NVG bit (bit 7 parametru 3119) jenastaven na 0), na obrazovce pro nastavení barev lze nastavit barvyzobrazení VGA.1. Stiskněte tlačítko.2. Stiskněte několikrát tlačítko pro postup v menu.Zobrazí sesoftwarové tlačít...

 • Page 140

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/03116Každýmstisknutímsoftwarovéhotlačítka[CERVEN],[ZELENA]nebo [MODRA] se volba buď provede nebo zruší.(Pokud se softwarová tlačítka [CERVEN], [ZELENA] a[MODRA] nezobrazí, stiskněte softwarové tlačítko zcela vpravo.)4. Stisknutím softwarových tla...

 • Page 141

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA117#7NVG3119#6#5#4#3#2#1#0[Typ dat] BitNVG Když je připojen barevný monitor, zobrazení VGA je:0: Aktivní1: Neaktivní. (Běžný displej)6561Standardní data barev pro grafiku 1.6562Standardní data barev pro grafiku 2.6563Standardní data barev pro grafiku ...

 • Page 142

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/031186590Standardní data barev pro text 10.6591Standardní data barev pro text 11.6592Standardní data barev pro text 12.6593Standardní data barev pro text 13.6594Standardní data barev pro text 14.6595Standardní data barev pro text 15.[Typ dat] Dvě slova[Jedno...

 • Page 143

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA119V závislosti na poloze očí obsluhy a na zorném úhlu může být někdyLCD displej špatněčitelný. Tento problém je možno vyřešitnastavením kontrastu.Kontrast monochromatické LCD lze nastavovat.1. Stiskněte tlačítko.2. Stiskněte softwarové tl...

 • Page 144

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/03120Když je řada Power Mate CNC použita jako přídavná osa(podřízená --- slave) CNC systému, správce Power Mate CNCumožňuje zobrazovat a nastavovat podřízená data CNC systémem.Správce Power Mate CNC umožňuje následující zobrazení anastavení...

 • Page 145

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA121POZNÁMKA1 Parametry platí, pouze když je podporováno rozšíření o I/OLink (podporují se dva kanály).2 I když bude nastavena 0 a pokud β zesilovač sI/O Linknebude připojený ke kanálu 2, Power Mate CNC manažerbude komunikovat přes kanál 1.3 Kdy...

 • Page 146

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/03122Na této obrazovce je zobrazena systémová informace o podřízenéjednotce (slave). Tato obrazovka se poprvé zobrazí po volbě funkcesprávce Power Mate CNC. Tato obrazovka se rovněžautomatickyzobrazí po ukončení funkce.1. Stiskněte softwarové tlač...

 • Page 147

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA1232. Stiskněte softwarové tlačítko [PARAM]. Zobrazí se obrazovkaparametrů.POWER MOTION MANAGERPARAMETRY1.SKUP0 / β000000001000001011110000000100010101001101010000000211111011001200000000000300000000001300000000000400000000001410110001000510100001001500000...

 • Page 148

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/03124Tato obrazovka zobrazuje aktuální stav podřízené jednotky.1. Stiskněte softwarové tlačítko [SYSTEM]. Zobrazí se následujícísoftwarová tlačítka:[ PARAM ][ DGNOS ][][SYSTEM][]2. Stiskněte softwarové tlačítko [DGNOS]. Zobrazí se obrazovkadiag...

 • Page 149

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA125Pokud je během operace vydán alarm, je číslo skupiny podřízenéjednotky, která je příčinou alarmu, zobrazeno na pravém konci polehlášení na obrazovce. Ověřte si podrobnosti na obrazovce alarmu.Indikace (13) například znamená, že první a t...

 • Page 150

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/03126Když je k systému připojeno pětnebo více podřízených jednotek, máobrazovka čtyř podřízených jednotek dvě nebo více stránek. Datapodřízené jednotky, která není zobrazena na aktuální stránce,vyvoláte stisknutím softwarového tlačítka...

 • Page 151

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA127Během zobrazení následujících softwarových tlačítek je v poli hlášenízobrazena příslušná nápověda.[POS][][][SYSTEM][MSG][ OBROBEK][][STROJ ][][][ PARAM ][ DGNOS ][][SYSTEM][(PROVOZ) ]Když jsou zobrazena výše uvedená softwarová tlačítka,...

 • Page 152

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/03128Zadejte požadované vstupní zařízení pomocí bitů MD1 a MD2 (bity1 a 2 parametru 960). Připojte paměťovou desku. Případnězkontrolujte volnou kapacitu paměti CNC systému. Dále postupujtepodle níže uvedeného popisu:1. Vyberte aktivní podříze...

 • Page 153

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA129Když je v I/O Link použitý jako podřízená jednotka Power MateCNC, systém CNC jí přidělí I/O adresu. Vstup a výstup podřízenýchdat je prováděn po skupinách 16 bytů.Připojit lze až osmpodřízených jednotek. Proto je zapotřebí 128 vstupn...

 • Page 154

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/03130Pomocí obrazovek periodické údržby je možno snadno pracovat sespotřebním materiálem (například baterie LCD jednotky azálohování), které je nutno měnit periodicky.Nastavením názvu a doby životnosti spotřebních materiálů apoužitého způso...

 • Page 155

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA131Pro údržbu je možno zaregistrovat až 10 položek spotřebníhomateriálu. Jejich zbývající doba životnosti a status odečítání času sezobrazuje na obrazovce stavu.PERIODICKA UDRZBAO0001 N12345(STATUS)NAZEV POLOZKYZBYVA*01 BATERIE PRO RIZENI0H@02 BA...

 • Page 156

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/03132(a)Registrace na základě programuVykonání programu v následujícím formátu umožňujezaregistrovat název položek na obrazovce systémovéhomenu stroje.G10 L61 Px [n]X… Číslo registraceN… Název položkyAlfanumerické znaky*dvoubytové znaky*alfa...

 • Page 157

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA133Chcete---li smazat zaregistrovaná data pro položku, umístětekurzor na název cílové položky a stiskněte softwarové tlačítko[SMAZ], pak softwarové tlačítko [PROVED].Obrazovka menu [Strojní systém]PERIODICKA UDRZBAO0001 N12345(STROJ)NAZEV POLOZKY...

 • Page 158

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/03134Obrazovka menu [NC systém]PERIODICKA UDRZBAO0001 N12345(NC)NAZEV POLOZKY01 BATERIE PRO RIZENI02 BATERIE PRO PULSNI SNIM.03 MOTOR VENTILATORU04 OSVETLENI POZADI LCD050607080910>_EDIT *** ***** *** ****19:27:05[][ STAV ][ STROJ. ][ NC ][ (PROVOZ) ][ ZVOLIT ]...

 • Page 159

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA135POZNÁMKA1 “*” v názvu položky nelze použít, protože se používá jakořídicí kód.“[”,“]”,“(“, nebo“)” také nelze v názvech položekpoužít.2 Kdyžvregistrovanémnázvupoložkypoužijetealfanumerické i dvoubytové znaky, může...

 • Page 160

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/03136Obrazovka nastavení umožňuje zadávat dobu životnosti, zbývajícídobu životnosti a typ čítání pro zaregistrovaný název položky.Zobrazujetakéstejnéinformace stavu čítání, jako které se zobrazujína obrazovce stavu.PERIODICKA UDRZBAO0001 N12...

 • Page 161

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA137(2)Zbývající doba používáníZbývající doba používání položky (doba povolená před výměnoupoložky) se určí odpočítáváním a zobrazuje se v poli “Zbývajícídoba používání”. Když se zbývající doba používání sníží např...

 • Page 162

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/03138POZNÁMKA1 Pokud budete chtít nastavit typ čítání pro nezaregistrovanoupoložku nebo pro položku, pro kterou nebyla nastavenadoba životnosti, zobrazí se upozornění “EDITOVANIZAMITNUTO”.2 Softwarová tlačítka [VSTUP] a [+VSTUP] se ignorují.3V p...

 • Page 163

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA139a : Doba životnostir : Zbývající doba životnostin : Název položkyAlfanumerické znaky *dvoubytové znaky *alfanumerickéznakyq: Typ čítání0= nečítat1= čítat vždy2= čítat, když je zapnuté napájení3= čítat během operace4= čítat během ...

 • Page 164

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/031401.19.6Tabulka dvoubytovýchznakových kódů FANUC

 • Page 165

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA141

 • Page 166

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/03142

 • Page 167

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA143

 • Page 168

  1. OBRAZOVKAAOBSLUHAB---63835CZ/03144

 • Page 169

  B---63835CZ/031. OBRAZOVKAAOBSLUHA145

 • Page 170

  2. HARDWAREB---63835CZ/031462 HARDWARETato kapitola popisuje desky plošných spojůřídicí jednotky CNC afunkce desky plošných spojů. Kapitola také popisuje postupy provýměnu spotřebních materiálů.2.1 KONFIGURACE HARDWARU147.............2.2 PŘEHLED HARDWARU148...................2.3 ...

 • Page 171

  B---63835CZ/032. HARDWARE147240160Sériová sbernice serva FANUC(FSSB) Optický kabelSystémová konfigurace pro Series 0i MateRídicí jednotka (1 slot)Rídicí jednotka (1 slot)Servozesilovac αiServozesilovac αiI/O LinkMotor vretena αiMotor vretena αCiMotor vretena αiMotor vretena αCiMoto...

 • Page 172

  2. HARDWAREB---63835CZ/03148SDESKA NAPÁJENÍ(vestavěnÁ)DC---DC převodníkSHlavní deska CPUSPaměťSystémový software,Makro program,Žebříkový program,Parametr, atd.SŘízení PMCSŘízení I/O LinkSŘízení servaSŘízení vřetenaSPaměťová karta I/FSLED displejSČtečka/děrovačka...

 • Page 173

  B---63835CZ/032. HARDWARE149Hlavní deska24 V ---IN(CP1)24 V ---OUT(CP2)DISPLEJ (COP20A)CRT(JA1)MDI(JA2)RS232C(JD5A)RS232C(JD5B)HDI/ASP(JA40)SPDL(JA7A)Deska servaFSSB(COP10A)(až 4 osy)Stejnosměrný napájecí zdroj 24 VKI/O zařízeníKabel z optickéhovlákna24 V DC24 V DCJednotka LCDdisplejeC...

 • Page 174

  2. HARDWAREB---63835CZ/03150Hlavní deskaDeska HSSBDeska ETHERNETDeska PROFIBUSDeska DeviceNetDeska FL---netDeska DNC2Kdalšímu zařízeníKdalšímu zařízeníVestavěné I/OI/O členI/O pro strojní panelJD1BJD1AI/O Link βJD1BJD1AIOLINK(JD1A)DI/DO---1(CB104)DI/DO---2(CB105)DI/DO---3(CB106)DI...

 • Page 175

  B---63835CZ/032. HARDWARE151Hlavní deska24 V ---IN(CP1)24 V ---OUT(CP2)DISPLEJ (COP20A)CRT(JA1)MDI(JA2)RS232C(JD5A)RS232C(JD5B)HDI/ASP(JA40)SPDL(JA7A)Deska servaFSSB(COP10A)(až 3 osy)Stejnosměrný napájecí zdroj 24 VKI/O zařízeníKabel z optickéhovlákna24 V DC24 V DCJednotka LCDdisplejeC...

 • Page 176

  2. HARDWAREB---63835CZ/03152ÚdajKódHlavní karta CPU Series 0i---B (pro PMC---SA1)A16B---3200---0490Hlavní karta CPU Series 0i---B (pro PMC---SB7)A16B---3200---0491Hlavní karta CPU Series 0i---Mate BA16B---3200---0495JD5A: Sériový port RS232CJD5B: Sériový port RS232CJA1: CRT video výstup...

 • Page 177

  B---63835CZ/032. HARDWARE153STATUS 7---segment LED: Používá se k operacím nastavení a údržby v kombinaci s otočnýmpřepínačem MTSW a tlačítkovým spínačem PSW popsaným níže.Otočný přepínač MTSW:Tento otočný přepínač se používá k operacím nastavení a údržby vkomb...

 • Page 178

  2. HARDWAREB---63835CZ/03154Č.ÚdajKódFunkcePoznámky(1)KartaCPUA20B---3300---0293DRAM 16MB 486A20B---3300---0292DRAM 32MB 486A20B---3300---0319DRAM 32MB PentiumPouze 0i---B(2)Karta zobrazeníA20B---3300---0410OBRAZOVKA/MDIA20B---3300---0341LCD/MDIA20B---3300---0363MDI(3)Karta řízení osyA20B...

 • Page 179

  B---63835CZ/032. HARDWARE155DLED detekující přepálenou pojistkuFUSE (červená)Když pojistka bude přepálená.DPřechodový stav LED při zapnutí napájení j: Nesvítí J: Svítí7---Seg-ment LEDSTATUSSTATUSNesvítíjjjjVypnutí napájení8JJJJCPU není po zapnutí napájení aktivovanáF...

 • Page 180

  2. HARDWAREB---63835CZ/03156DZobrazování LED, když se vyskytne systémový alarmj: Nesvítí J: Svítíl:Bliká(Když se používá karta CPU A20B---3300---029X)ALARM jJjSystémová chyba. Software zjistil chybu a zastavil sys-tém.ALARM JJjNa lokální sběrnici karty hlavní CPU se vyskytla ...

 • Page 181

  B---63835CZ/032. HARDWARE157DRAMFROM/SRAMAnalogovývýstupSnímačpolohyI/Očlen(pouze0Mate---B)VideovýstupVstupMDII/Očlen(kI/Okartě)(pouze0---B)iiG/AGrafikařízeníG/AZobrazovacířízeníČlenKartaservaKartaCPUsoftwareperiferieG/ADSPřízeníOsi1/2Osi3/4(Dozadnihopanelu)ModulDIMMFROM/SRAMFu...

 • Page 182

  2. HARDWAREB---63835CZ/03158Funkce vestavěných I/O a funkce datového serveru jsouimplementovány na kartě plošných spojů. Když bude vyžadovánapouzefunkcevestavěných I/O, použijte kartu plošných spojů,nakteréjeimplementovánapouze funkce vestavěných I/O. Když budevyžadována f...

 • Page 183

  B---63835CZ/032. HARDWARE159Nastavovací kolík TM1Nastavovací kolík TM2(1) Karta adaptéru ATAČ.ÚdajKódFunkce(1)Adaptér karty ATAA20B---2002---0960Rozhraní karty ATANa kartě plošných spojů jsou umístěny nastavovací kolíky (TM1 aTM2). Zkratovací propojku umístěte do polohy A (v...

 • Page 184

  2. HARDWAREB---63835CZ/03160Na kartě plošných spojů, na které je implementována pouze funkcevestavěných I/O, nejsou žádné LED.Diody LED na této kartě plošných spojů indikují stav a chyby týkajícíse funkce datového serveru.DSekvence rozsvícení LED po zapnutí napájeníj: Ne...

 • Page 185

  B---63835CZ/032. HARDWARE161ÚdajKódKarta sériové komunikace:DNC2: RS232C I/FA20B---8100---0334JNAKonektor zadní kartyF---BUSKonektor je namontovaný na kartě sériové komunikace.JD5L: Rozhraní RS232CDZobrazování LED, když se vyskytne chybaj:NesvítíJ:SvítíCBASTATUSjjJCPU se ještě ...

 • Page 186

  2. HARDWAREB---63835CZ/03162(1) Modul DRAMČ.ÚdajKódFunkcePoznámky(1)Modul DRAMA20B---3900---0042Systémová RAM4MBÚdajKódKarta rozhraní HSSBA20B---8001---0730SW1(Až po verzi PWB03)JNAKonektor zadní kartyF---BUSCOP7: Rozhraní vysokorychlostní sériové sběrnice (HSSB).SW1(verze PWB04 a...

 • Page 187

  B---63835CZ/032. HARDWARE163LEDBČervenáKomunikace HSSB byla přerušena.LEDAČervenáVe společné RAM na kartě se vyskytnul alarm parityRAM.Společná RAM je namontována na této kartě.RAM sepoužívá k výměně informacímeziCNC a osobnímpočítačem a není zálohovaná z baterie.Zobra...

 • Page 188

  2. HARDWAREB---63835CZ/031641) Nastavení OTOČNÉHO PŘEPÍNAČEvpřípadě připojení k PCnebo PANELU iSekvenci spouštění při zapínání napájení je možno měnit pomocíotočného přepínačenakartě.NastaveníotočnéhopřepínačePopis0Nastavení pro údržbu.Zobrazí se počátečn...

 • Page 189

  B---63835CZ/032. HARDWARE1652) Nastavení OTOČNÉHO PŘEPÍNAČEvpřípadě CNCzobrazovací jednotky s funkcí PCSekvenci zapínání napájení je možno změnit pomocí otočnéhopřepínačenakartě a krátké propojky (SW5) na CNC jednotcezobrazení s funkcemi PC.Nastaveníotočnéhopřepín...

 • Page 190

  2. HARDWAREB---63835CZ/03166ÚdajKódDeska Fast EthernetA20B---8100---0670JNAKonektor zadní deskyF---BUSCD38R: Rozhraní EthernetALM (červená)COM (zelená)LED4 (zelená)LED3 (zelená)LED2 (zelená)LED1 (zelená)LIL (zelená)COL (červená)BTX (zelená)TM5TM4DPřechodný status při zapínání...

 • Page 191

  B---63835CZ/032. HARDWARE167DIndikace stavových LED, když se vyskytne chybaPokud se vyskytne chyba, diody LED budou opakovaně blika v”DLOUHÉM” a pak ”KRÁTKÉM” intervalu.Vpřípadě ”DLOUHÉHO” intervalu LED svítí delší dobu.Vpřípadě ”KRÁTKÉHO” intervalu LED svítí ...

 • Page 192

  2. HARDWAREB---63835CZ/03168ÚdajKódDeska DeviceNetA20B---8100---0491Dceřinná deska(jiný výrobce)JNAKonektor zadní deskyF---BUSTM1Kolík pro nastaveníNadřízený/podřízenýTBL: Rozhraní DeviceNetDVýznam červené LEDLEDASvítí, když se na dceřinné desce vyskytne chyba.Pokud by tat...

 • Page 193

  B---63835CZ/032. HARDWARE169Tento nastavovací kolík se používá k přepínání mezi nadřízenou apodřízenou funkcí desky DeviceNet.Tuto desku DeviceNet je možno vyjmout po vyjmutí desky hlavníCPU. Postup najdete v kapitole “Montáž a demontáž volitelnédesky”.Na desce DeviceNet...

 • Page 194

  2. HARDWAREB---63835CZ/03170ÚdajKódPodřízená deska PROFIBUSA20B---8100---0440JNAKonektor zadní deskyF---BUSCN2: Rozhraní PROFIBUSDZobrazení stavové LED (zelená)StavLED1Svítí, když se tato deska dostane ze stavu reset a začne pracovat.Při zapnutí napájení tato LED nesvítí.LED2S...

 • Page 195

  B---63835CZ/032. HARDWARE171ÚdajKódDeska FL---netA20B---8100---0530JNAKonektor zadní deskyF---BUSCD38N: Rozhraní FL---netNastavovací kolík TM1(pevně na B)DVýznam červených diod LEDHERSvítí, když se paměti DRAM na desce FL---net objeví chyba parity.Deska může být vadná.COLSvít...

 • Page 196

  2. HARDWAREB---63835CZ/03172ÚdajKódDeska hlavní CPU(Pro základní jednotku A08B---0082---B001 až ---B004Pro Windows95Pro 10.4”/12.1” LCDA20B---2100---0690(Pro základní jednotku A08B---0082---B001 až ---B004,---B011 až ---B014, ---B021 až ---B024)Pro 15.0” LCDA20B---2100---0691Pro ...

 • Page 197

  B---63835CZ/032. HARDWARE173ÚdajKódDeska hlavní CPU(Pro základní jednotku A08B---0082---B031 až ---B038,B041 ž B048B051 ž B057)Pro Windows95Pro 10.4” barevnýdisplej LCDA20B---2100---0780---B041 až ---B048, ---B051 až ---B057)(Pro základní jednotku A13B---0193--- B031 až ---B038,Pr...

 • Page 198

  2. HARDWAREB---63835CZ/03174GR1(zelená)+ 5 V (zelená)GR2(zelená)HDD(zelená)GR3(zelená)CNC(zelená)GR4(zelená)CRD(zelená)RE1(červená)BUS(červená)RE2(červená)BAT (červená)RE3(červená)FAN(červená)RE4(červená)TRM(červená)nebo*6CNH3 (signál HDD)CD34 (signál FDD)COP7Název 1(*6...

 • Page 199

  B---63835CZ/032. HARDWARE175TypÚdajČ. výkresuPoznámky0i Mate---BZákladní jednotka s 1 slotemA02B---0301---B8010i---BZákladní jednotka se 2 slotyA02B---0299---B802TypÚdajČ. výkresuIDPoznámkyHlavnídeskaplošnýchHLAVNÍ DESKA CPUA16B---3200---04900X060i---B(pro PMC---SA1)plošnýchspoj...

 • Page 200

  2. HARDWAREB---63835CZ/03176TypPoznámkyIDČ. výkresuÚdajModulDIMMModul FROM/SRAMA20B---3900---0163 FROM: C2SRAM: 03FROM 32 MB,S---RAM 1 MBA20B---3900---0181 FROM: C1SRAM: 02FROM 16 MB,S---RAM 512 kBModul analogového vřetenaA20B---3900---0170Volitelnádeskaploš spojůI/O deska (s datovým se...

 • Page 201

  B---63835CZ/032. HARDWARE177TypPoznámkyIDČ. výkresuÚdajDalšíDeska plošných spojůřízení LCDA20B---8100---0821---StřídačA20B---8001---0920---10.4″ barevný LCDA20B---8001---0922---8.4″ barevný LCDA20B---8100---0710---7.2″ monochromatickýLCDDeska ploš. spojů pro samostatnou ...

 • Page 202

  2. HARDWAREB---63835CZ/03178ÚdajČ. výkresuPoznámky9″ monochromatická jednotkaCRT/MDIPodporovánografické zobrazeníŘada TA02B---0299---C041#TMDI a anglickou klávesnicíCRT/MDIgrafické zobrazeníA02B---0299---C041#TSMDI a klávesnicísymbolůŘada MA02B---0299---C041#MMDI a anglickou kl...

 • Page 203

  B---63835CZ/032. HARDWARE179ÚdajPoznámkyČ. výkresuJednotka MDI se všemiklávesamiVertikální typ 10.4″barevnou LCDŘada TA02B---0279---C122#TAMDI a anglickou klávesnicíklávesamibarevnou LCDA02B---0279---C122#TASMDI a klávesnicísymbolůŘada TA02B---0279---C122#MAMDI a anglickou kláv...

 • Page 204

  2. HARDWAREB---63835CZ/03180ÚdajČ. výkresuPoznámkyJednotka rozhranísamostatného snímače polohy4základníosyA02B---0236---C203I/O konektor I/O panelumoduluZákladní modulA03B---0815---C001moduluRozšiřující modulA03B---0815---C002Srozhraním MPGA03B---0815---C003Bez rozhraní MPGA03B-...

 • Page 205

  B---63835CZ/032. HARDWARE181TypSoučástČ. výkresuDeska plošnýchspojů pro jednotkuHlavní deska plošných spojů(Pro základní jednotku A08B---0082---B001Pro Windows95Pro 10.4”/12.1” LCDA20B---2100---0690spojů pro jednotkuzobrazování CNC sfunkcemi PC a(Pro základní jednotku A08B--...

 • Page 206

  2. HARDWAREB---63835CZ/03182TypSoučástČíslo výkresujednotky proúdržbuHlavní číslovýkresu(Základní jednotka)Deska plošnýchspojů pro jednotkubá í CNCZákladníjednotkaLCDSoftwarovétlačítkoDotykovýpanelp j p jzobrazování CNC sfunkcemi PC aj10.4” LCD××A08B---0082---D001A08...

 • Page 207

  B---63835CZ/032. HARDWARE183○:Ano ×:NeníPOZNÁMKAZákladní jednotka pro údržbu se skládá ze součástekzákladní jednotky, do které nepatříhlavní deska plošnýchspojů ajejí přídržné šrouby.TypSoučástČíslo výkresu proúdržbuHlavní číslovýkresuDeska plošnýchspojů ...

 • Page 208

  2. HARDWAREB---63835CZ/03184VÝSTRAHAVýměnu, která je zde popsána, by měla provádět jen osoba,která absolvovala školením v oblasti údržby a bezpečnosti.Pokud skříň bude otevřená z důvodu výměny přídavnédesky, dávejte velký pozor, abyste se nedotkli míst svysokým napět...

 • Page 209

  B---63835CZ/032. HARDWARE185(1)Chytněte držáky A a B, zastrčte desku do skříně,až dojde kzasunutí konektoru do zadního panelu.(2)Připojte odstraněné kabely do správných míst.Držák ASháčkem nahorním okrajiDržák BSháčkem naspodním okraji0i---B0i Mate---B2.6.1.2Montáž desky

 • Page 210

  2. HARDWAREB---63835CZ/03186(1) Odstraňte kabely připojené k cílové přídavné desce z mini slotu.Odstraňte ostatní kabely, které by mohly vadit přivyjmutípřídavné desky z mini slotu.(2)Chytněte držáky C a D.(3)Zatlačte západky držáku C doprava a deska plošných spojůvytáh...

 • Page 211

  B---63835CZ/032. HARDWARE187(1)Odstraňte svorkovnici z konektoru na desce DeviceNet.Svorkovnici je možno vytáhnout po uvolnění šroubů na oboustranách. Svorkovnici je možno vytáhnout s připojenými kabely.Šroub(2)Vyndejte desku hlavní CPU. Desku hlavní CPU je možno vyndatpo odstran...

 • Page 212

  2. HARDWAREB---63835CZ/03188Držák CSháčkem nahorním okrajiDržák D

 • Page 213

  B---63835CZ/032. HARDWARE189VÝSTRAHATuto práci smí provádět pouze osoba, která absolvovalapříslušné školení pro bezpečnost a údržbu.Když budete otevírat skříň avyměňovat desku plošnýchspojů, dávejte pozor, abyste se nedotkli obvodů s vysokýmnapětím (označené značk...

 • Page 214

  2. HARDWAREB---63835CZ/031901) Odklopte pojistky na každé ze čtyř distančních vložek směrem venauvolněte západky zajišťující desku. (Viz obr. a.)2) Vyjměte desku směrem vzhůru. (Viz obr. b.)Deska PCBDeska PCBDeska PCBDeska PCBObr. a DistančnívložkaDistančnívložkaKonektorKon...

 • Page 215

  B---63835CZ/032. HARDWARE1911) Zkontrolujte zda jsou západky na všech distančních vložkáchodklopeny ven a zasuňte desku do konektoru. (Viz obr. c.)2) Zajistěte desku zatlačením západek na všech distančníchvložkách směrem dovnitř.(Viz obr. d.)Deska PCBDeska PCBDeska PCBDeska PCBO...

 • Page 216

  2. HARDWAREB---63835CZ/03192VÝSTRAHATuto práci smí provádět pouze osoba, která absolvovalapříslušné školení pro bezpečnost a údržbu.Když budete otevírat skříň avyměňovat modul, dávejtepozor, abyste se nedotkli obvodů s vysokým napětím(označené značkoua opatřené izo...

 • Page 217

  B---63835CZ/032. HARDWARE1931) Odklopte pojistky na zásuvce směrem ven. (Viz obr. a.)2) Vyjměte modul tahem šikmo vzhůru. (Viz obr. b.)1) Zasuňte modul šikmo do zásuvky modulu tak, aby strana Bsměřovala vzhůru. (Viz obr. b.)2) Zatlačte modul dolů do zajištěné polohy. (Viz obr. c.)...

 • Page 218

  2. HARDWAREB---63835CZ/03194VÝSTRAHAVýměnu, která je zde popsána, by měla provádět jen osoba,která absolvovala školením v oblasti údržby a bezpečnosti.Pokud skříň bude otevřená z důvodu výměny zadníhopanelu, dávejte velký pozor, abyste se nedotkli míst svysokým napětí...

 • Page 219

  B---63835CZ/032. HARDWARE195Zadní panelKonektorventilátoruZápadkaZadní panel0i---B0i Mate---B

 • Page 220

  2. HARDWAREB---63835CZ/03196VÝSTRAHANež budete vyměňovat pojistku, odstraňte příčinu jejíhopřepálení. Proto by výměnu měla provádět jen osoba, kteráabsolvovala školením v oblasti údržby a bezpečnosti. Po-kud skříň bude otevřená z důvodu výměny pojistky, dávejtevelk...

 • Page 221

  B---63835CZ/032. HARDWARE197Části programů,datakorekcí asystémové parametryjsou uloženy vpaměti CMOS v řídicí jednotce. Napájení paměti CMOS jezálohováno lithiovou baterií umístěnou na předním panelu řídicíjednotky. Díky tomu nedojde ke ztrátě uložených dat ani přiú...

 • Page 222

  2. HARDWAREB---63835CZ/03198Patka přidržující bateriiLithiová baterieKonektor baterie4Vyjměte baterii z přední části panelu řídicí jednotky.Nejdříve odpojte konektor, pak vyndejte baterii z pouzdra.5Vyměňte baterie a potom připojte konektor.UPOZORNĚNÍKroky 3 až 5 je nutno pro...

 • Page 223

  B---63835CZ/032. HARDWARE199Při montáži baterie mimo pouzdro je možno použít komerčníalkalický článek velikosti D.Použijte konektor připojený k lithiové baterii pro externí baterii. Povýměně baterie podle výše uvedeného postupu vyměňte standardnílithiovou baterii za exter...

 • Page 224

  2. HARDWAREB---63835CZ/03200(1)Opatřete si běžné alkalické články velikosti D.(2)Zapněte CNC systém.(3)Sejměte kryt pouzdra baterií.(4)Vyměňte staré baterie za nové. Dbejte na dodržení správnépolarity nových baterií.(5)Vraťte zpět kryt pouzdra baterií.UPOZORNĚNÍBudete---...

 • Page 225

  B---63835CZ/032. HARDWARE201Pokud napětí baterie poklesne, obrazovka na LCD bude blikat.(LCD displej bliká také v případě alarmu ventilátoru.) Jestliženastane tento stav, vyměňte baterii co nejdříve (během jednohotýdne). Firma FANUC doporučuje výměnu každé baterie jedenkrátro...

 • Page 226

  2. HARDWAREB---63835CZ/03202Lithiová baterieA02B---0200---K102Konektor(BAT1)Držák baterieObr. 2.11.2 Výměna baterieJedna baterie může zálohovat data okamžité polohy šesti pulzníchsnímačů absolutní polohy po dobu asi 1 roku.Když napětí baterie klesne, na LCD displeji se zobrazí...

 • Page 227

  B---63835CZ/032. HARDWARE203Opatřete si běžně dostupné alkalické baterie (velikost D).(1)Zapněte napájení stroje (Series 0i/0i Mate).(2)Uvolněte šrouby krytu baterie a kryt sundejte.(3)Vyměňte suché baterie v pouzdře.Dbejte na dodržení polarity baterií podle níže uvedenéhoobr...

 • Page 228

  2. HARDWAREB---63835CZ/03204VÝSTRAHAPokud skříň bude otevřená z důvodu výměny jednotkyventilátoru, dávejte velký pozor, abyste se nedotkli míst svysokým napětím (označenéa zakryté krytemzabraňujícím úrazu elektrickým proudem). Pokud by místobylo nezakryté, přímý dotyk...

 • Page 229

  B---63835CZ/032. HARDWARE205VÝSTRAHANež budete vyměňovat pojistku, odstraňte příčinu jejíhopřepálení.Proto by výměnu měla provádět jen osoba, kteráabsolvovala školením v oblasti údržby a bezpečnosti.Pokud skříň bude otevřená z důvodu výměny pojistky,dávejte velký ...

 • Page 230

  2. HARDWAREB---63835CZ/03206VÝSTRAHAVýměnu, která je zde popsána, by měla provádět jen osoba,která absolvovala školením v oblasti údržby a bezpečnosti.Pokud skříň bude otevřená z důvodu výměny jednotky,dávejte velký pozor, abyste se nedotkli míst s vysokýmnapětím (ozna...

 • Page 231

  B---63835CZ/032. HARDWARE207Pro 7.2---palcový LCD(1)Odstraňte kabel měniče a kabel video signálu a pak odstraňteřídicí jednotku LCD.LCD jednotka(pohled zezadu)(2)Zepředu LCD odstraňte šrouby krytu měničeapak vložteměničdovnitř.LCD jednotka(pohled zepředu)Osvětlení pozadídisp...

 • Page 232

  2. HARDWAREB---63835CZ/03208Pro 8.4---palcový LCD(1)Odstraňte kabel měniče a kabel video signálu a pak odstraňteřídicí jednotku LCD.LCD jednotka(pohled zezadu)(2)Zezadu LCD odstraňte šrouby krytu měničea pakvložte měničdovnitř.LCD panelOsvětlenípozadídispleje(3)Po vrácení m...

 • Page 233

  B---63835CZ/032. HARDWARE209Pro 10.4---palcový LCD(1)Odstraňte kabel měniče a kabel video signálu a pak odstraňteřídicí jednotku LCD.LCD jednotka(pohled zezadu)(2)Vyndejte LCD jednotku z plechu.LCD panel

 • Page 234

  2. HARDWAREB---63835CZ/03210(3)Vytáhněte měnič níže uvedeným způsobem.Osvětlenípozadídispleje(4)Po vrácení měniče na místo sestavte jednotku v opačném pořadí,než jak byla rozebrána.Při tom dejte pozor, aby se do jednotky nedostal prach nebonečistoty.

 • Page 235

  B---63835CZ/032. HARDWARE211foznačuje ”Použitelné”.JednotkaSeries 0i Series 0iMateTepelnáztrátaŘídicíjednotka1slot—f30 Wjednotka2sloty(bez datového serveru)f—50 W2sloty(s datovým serverem)f—60 WVolitelnákarta proKarta Ethernetf—10 Wkartapromini slotKarta HSSBf—3WKarta DNC...

 • Page 236

  2. HARDWAREB---63835CZ/03212Změnou nastavení (otočný přepínač)naexpanzním modulu jemožno provést připojení pro přeskočení expanzního modulu neboexpanzních modulů, jak je znázorněno níže.ZákladnímodulZákladnímodulZákladnímodulZákladnímodul1Základnímodul2Základnímo...

 • Page 237

  B---63835CZ/032. HARDWARE213PolohanastaveníVýznam nastaveníIndikace22Nastavte otočný přepínač expanzního modulu dotéto polohy, když se mají přeskočit dvapředcházející expanzní moduly.3---Nastavení zakázáno4až F4, ---, 6, ---,8, ---, A, ---,C, ---, E, ---,4, 8 nebo C má vý...

 • Page 238

  2. HARDWAREB---63835CZ/03214POZNÁMKAExpanzní modul A (DI/DO = 24/16 s rozhraním ručníhokolečka) (A03B---0815---C002), otočný přepínač je přidanýsoučasně se změnou ostatních modulů. Avšak expanznímodul A je vždy nainstalovaný v místě expanzního modulu1, takže nastavení e...

 • Page 239

  B---63835CZ/032. HARDWARE215VÝSTRAHANež budete měnit pojistku, je nutno odstranit příčinu jejíhopřepálení. Proto výměnu pojistky smí provádětpouzeosoba, která absolvovala školení z oblasti údržby abezpečnosti. Když budete otevírat skříň avyměňovatpojistku uvnitř, dáv...

 • Page 240

  2. HARDWAREB---63835CZ/03216Po-jistkaKabel pro I/O LinkKabel pro ruční kolečkoZákladní modul(A03B---0815---C001)Expanzní modul 1Expanzní modul 2Expanzní modul 3POZNÁMKANa expanzních modulech není žádná pojistka. Pouzezákladní modul je vybaven pojistkou.DMontážní poloha pojistky...

 • Page 241

  B---63835CZ/032. HARDWARE217JD1AJD1BJA3I/O konektorKonektor napájeníPojistkaTento výkres je pro A20B---2002---0470, A20B---2002---0520 aA20B---2002---0521.NapájecíkonektorPojistkaOptickýkonektorDMontážní poloha pojistkyna modulech I/O paneluobsluhyDMontážní poloha pojistkyjednotky roz...

 • Page 242

  2. HARDWAREB---63835CZ/03218Periferní jednotky a řídicí jednotka jsou navržené za předpokladu, ženikdy nebudou umístěné v uzavřené skříni. V této příručce má“skříň” následující význam:DSkříň vyrobená výrobcem obráběcího stroje pro umístění řídicíjednot...

 • Page 243

  B---63835CZ/032. HARDWARE219Díky používání povrchové montáže a zákaznických technologií LSIpro elektronické součástky se velikost CNC neustále snižuje. CNCje také provedeno tak, aby bylo chráněno před vnějším rušením.Měření kvantitativní úrovně a frekvence rušení ...

 • Page 244

  2. HARDWAREB---63835CZ/03220Sku-pinaPříslušný krokSignální linkaKabel pro polohou a rychlostnízpětnou vazbuKabelyskupinyCsvažteodděleně od skupiny A neboskupinu C zakryjte elektromag-Kabel mezi CNC a zesilovačemvřetenaskupinu C zakryjteelektromag-netickým stíněním.Skupinu C umís...

 • Page 245

  B---63835CZ/032. HARDWARE221Pro CNC obráběcí stroj existují následující systémy zemnění:(1)Systém signálové země (SG)Signálová zem (SG) přivádí referenční napětí (0 V) elektrickéhosignálního systému.(2)Systém ukostření (FG)Systém ukostření (FG) se používá pro b...

 • Page 246

  2. HARDWAREB---63835CZ/03222PEM3 (díra pro šroub)M4 (díra pro šroub)Zemnicí lištaskříněUzemněte kabel (více než 2 mm2)Řídicí jednotka Series 0iPřipojte vedení 0 V skříně v řídicí jednotce k zemnicí desce skříněpřes svorku signálové země.Svorka SG se nachází pod hl...

 • Page 247

  B---63835CZ/032. HARDWARE223M3 (díra pro šroub)M4 (díra pro šroub)Zemnicí deska skříněUzemněte kabel(více než 2 mm2)Řídicí jednotka Series 0i MatePEPřipojte vedení 0 V skříně v řídicí jednotce k zemnicí desce skříněpřes svorku signálové země.Svorka SG se nachází po...

 • Page 248

  2. HARDWAREB---63835CZ/03224Svorník M4Svorník M4MDICRT9″ CRT/MDI jednotka8.4″ LCD/MDI jednotkaPřibližně 20 mm (pro jednotku 9″ CRT/MDI)Přibližně 150 mm (pro jednotku 8.4″ LCD/MDI)Přibližně15mmLCDMDI7.2″ LCD/MDI jednotkaPřibližně 151 mmLCD10.4” LCD jednotkaPřibližně17m...

 • Page 249

  B---63835CZ/032. HARDWARE225Samostatná jednotka MDI (malá)8.4″ LCD jednotkaPřibližně17mmPřibližně17mmSvorník M4Přibližně 60 mmPřibližně 32 mmPřibližně 25 mmDíra pro šroub M3Samostatná MDI jednotka (se všemi tlačítky pro 10.4″ LCD)Přibližně30mmSvorník M4

 • Page 250

  2. HARDWAREB---63835CZ/03226Střídavý/stejnosměrný solenoid a relé se používají v rozvodnýchskříních.Při zapínání nebo vypínání těchto zařízení se díky indukčnosti cívkyvytvářívysoképulsnínapětí.Toto pulsní napětí indukované skrz kabely způsobí narušeníele...

 • Page 251

  B---63835CZ/032. HARDWARE227Kabely CNC, které vyžadují stínění, je nutno přichytit některým znásledujících způsobů.Toto přichycení kabelů slouží jak pro podpěrutak i pro řádné uzemnění stínění. Aby byla zaručena stabilní činnostCNC systému, při upínání kabelu p...

 • Page 252

  2. HARDWAREB---63835CZ/03228Řídicí jednotkaZemnicí deskaKovové příchytkypro sponyStíněníInstalačnídeska nastraně strojeObr. 2.19.5 (b) Kabelová svorka (2)Připravte zemnicí lištu podle následujícího obrázku.Díra pro montážní šroubDíra pro zajištění kovové sponyZemnic...

 • Page 253

  B---63835CZ/032. HARDWARE22912 mm20 mm8mmZemnicídeskaObr. 2.19.5 (d) Díry v zemnicí liště(Reference) Vnější rozměry kovových spon.17 mm28 mm6mmMax. 55 mmObr. 2.19.5 (e) Vnější rozměry kovových sponObjednací specifikace kovových sponA02B---0124---K001 (8 kusů)

 • Page 254

  2. HARDWAREB---63835CZ/03230ÚdajObjednací čísloLithiová baterieA02B---0200---K1022.20VÝMĚNA DÍLŮ ÚDRŽBYZOBRAZOVACÍ JEDNOTKYCNC PRO FUNKCE PC APANEL i2.20.1Výměna baterieDObjednací číslo

 • Page 255

  B---63835CZ/032. HARDWARE231(1)Po uplynutí pěti minut od zapnutí napájení vypněte napájenízobrazovací jednotky CNC s funkcemi PC nebo PANELEM i.Pak vyndejte zobrazovací jednotku CNC s funkcemi PC neboPANELEM iz panelu tak, aby k ní byl přístup zezadu.(2)Odpojte konektor lithiové bat...

 • Page 256

  2. HARDWAREB---63835CZ/03232Když se používá tento postup pro výměnu baterie, normálně senastavení BIOS nevymaže. Avšak v případě, žeby senastavenísmazalo, během zapínání napájení se objeví následující hlášení ajednotka se automaticky znovu nabootuje.251 : Chybný kont...

 • Page 257

  B---63835CZ/032. HARDWARE233(1)Přesvědčte se, že zobrazovací jednotka CNC s funkcemi PC neboPANELEM ije zapnutá.(2)Vyndejte zobrazovací jednotku CNC s funkcemi PC neboPANELEM iz panelu tak, aby k ní byl přístup zezadu.(3)Vyndejte starou pojistku z držáku a pak do nějbezpečně zasuň...

 • Page 258

  2. HARDWAREB---63835CZ/03234(1)Přesvědčte se, že zobrazovací jednotka CNC s funkcemi PC neboPANELEM ije zapnutá.(2)Uvolněte dva šrouby (A), pak vyndejte kovový plech, který držíventilátor.(3)Odpojte konektor ventilátoru (CN6). Protože konektor jepřichycený západkou, konektor odp...

 • Page 259

  B---63835CZ/032. HARDWARE235Zapojení proveďte podle obrázku níže.Poznačte sisměrkabelů.Dva šrouby (B)Kovový plechpřidržující ventilátorPřesvědčte, že ven-tilátor nasazujete vesprávném směru.ProudvzduchuA08B---0082---B031 až ---B038, ---B041 až ---B048, ---B051 až ---B057...

 • Page 260

  2. HARDWAREB---63835CZ/03236(1)Přesvědčte se, že zobrazovací jednotka CNC s funkcemi PC neboPANELEM ije zapnutá.(2)Odpojte konektor ventilátoru (CN7) na hlavní desce. Protožekonektor je přichycený západkou, konektor odpojte lehkýmnadzdvihnutím konektoru k odjištění západky.(3)Uv...

 • Page 261

  B---63835CZ/032. HARDWARE237U zobrazovací jednotky CNC s funkcemi PC nebo PANELEM ijepovrch dotykového panelu krytý ochrannou fólií, která ho chrání.Pokud na tomto ochranném štítu budou skvrny a znečištění, kteréznemožňují čtení obrazovky, ochranný štít vyměňte. Připrav...

 • Page 262

  2. HARDWAREB---63835CZ/032382) Nalepení ochranné fólie2---1) Pro A02B---0236---K110<1> Ohněte růžek přes přední stranu (strana proti krycífólii).Ohyb<2> Stáhněte krycí fólii.<3> Umístěte fólii a pak nejdříve přichyťte horní a dolnístranu. Zkontrolujte, ž...

 • Page 263

  B---63835CZ/032. HARDWARE239Vodicí poloha<3> Přichyťte všechny čtyřistranyapřitom vytlačujevzduch mezi dotykovým panelem a ochrannou fólií.DKdyž bude dotyková fólie přilepená k dotykovémupanelu, nesnažte se opravovat umístění ochrannéfólie jejím popotahováním.<4...

 • Page 264

  2. HARDWAREB---63835CZ/03240Kompenzace dotykového panelu se vyžaduje:1 Když se vyměňuje LCD jednotky2 Když se vyměňuje dotykový panel3 Když se vyměňuje deska plošných spojů ovládání dotykovéhopanelu4 Když se vynuluje celá paměť#73113#6#5DTPCL#4#3#2#1#0[Typ dat] Bit#5 (DTPCL...

 • Page 265

  B---63835CZ/032. HARDWARE2416 Po stisknutí všech devíti bodů stisknutím tlačítka <INPUT>kompenzaci ukončete. Chcete---li kompenzaci ukončit a začít jícelou znovu, stiskněte tlačítko <CAN>.7 Po normálním ukončení se zobrazí hlášení “KALIBRACE JEUKONCENA.”.8 S...

 • Page 266

  3. ČTENÍ A ZÁPIS DATB---63835CZ/032423 ČTENÍ A ZÁPIS DATPo výměně modulu SRAM je nutno nastavit různádataznovu.V této kapitole jsou uvedeny postupy pro načtení a výstupparametrů,programů dílů a hodnot korekcí nástroje.3.1 NASTAVENÍ PARAMETRŮ PROČTENÍ A ZÁPIS243.............

 • Page 267

  B---63835CZ/033. ČTENÍ A ZÁPIS DAT243Zápis parametrů je možno provést pomocí následujících kroků 1až 3.1. Přejděte do režimu MDI nebodostavu nouzovéhozastavení.2. Stiskněte tlačítkonebo stisknutím softwarového tlačítka[NASTAV] zobrazte obrazovku NASTAVENI (MANUALNI).3. Po...

 • Page 268

  3. ČTENÍ A ZÁPIS DATB---63835CZ/032447) Softwarové tlačítko [VYST.DAT] :Provádí se výstup para-metrů na rozhraní čtečky/děrovačky.6. Po zadání parametrů nastavte ZAPIS PARAMETRU naobrazovce NASTAVENÍ na 0. Stisknětezrušte alarm 100.7. Pohodlný způsob1) Chcete---li měnit pa...

 • Page 269

  B---63835CZ/033. ČTENÍ A ZÁPIS DAT245Do hlavní paměti CPU se ukládají následující data.Záznam dat na I/O zařízení probíhá během normální činnosti CNCsystému.(1)Parametr CNC(2)Parametr PMC(3)Velikost korekce chyby stoupání(4)Společné proměnné uživatelských maker(5)Veli...

 • Page 270

  3. ČTENÍ A ZÁPIS DATB---63835CZ/032460102Číslo specifikace vstupního/výstupního zařízení.NastavenáhodnotaVstupní/výstupní zařízení.0RS---232---C (používají se řídicí kódy DC1 až DC4)1FANUC CASSETTE ADAPTOR 1 (FANUC CASSETTE B1/ B2)2FANUC CASSETTE ADAPTOR 3 (FANUC CASSETT...

 • Page 271

  B---63835CZ/033. ČTENÍ A ZÁPIS DAT2471. Zvolte režim MDI.2. Stiskněte tlačítkoa potom softwarového tlačítka [NASTAV]vyberte obrazovku nastavení.3. Nastavte kurzor na ZAPIS PARAMETRU astiskněte tlačítka1 a. V té chvíli se bude generovat alarm 100.4. Stiskněte tlačítkoa softwarov...

 • Page 272

  3. ČTENÍ A ZÁPIS DATB---63835CZ/03248Když je k dispozici funkce uživatelského makra, na výstup se zapisujíhodnoty č. 500 a vyšší.1. Stiskněte tlačítko.2. Stiskněte tlačítkoa softwarového tlačítka [MAKRO]vyberte obrazovku proměnných uživatelského makra.3. Stiskněte softwa...

 • Page 273

  B---63835CZ/033. ČTENÍ A ZÁPIS DAT2491. Přejděte do stavu nouzového zastavení.2. Ověřte správnost parametrů požadovaných pro vstup dat.Kromě toho ludává standardní nastavení pro vstupní/výstupnízařízení, které vyrábí FANUC. Tato nastavení změňte podlejednotky, kterou...

 • Page 274

  3. ČTENÍ A ZÁPIS DATB---63835CZ/032507)0103Baudová rychlost1: 505: 2009: 24002: 100 6: 300 l10: 48003: 110 7: 60011: 96004: 150 8: 1200 12: 19200 [BPS]3. Stiskněte softwarové tlačítko [(PROVOZ)] a softwarové tlačítko4. Stiskněte softwarová tlačítka [VST.DAT] a [PROVED].Tím sespust...

 • Page 275

  B---63835CZ/033. ČTENÍ A ZÁPIS DAT2511. Zrušte nouzové zastavení a vyberte režim EDIT.2. Na obrazovce nastavení ověřte, že PARAMETR ZAPISU = 1.3. Stiskněte tlačítkoa softwarového tlačítka [PRGRM]zobrazte obsah programu.4. Stisknutím softwarového tlačítka [(PROVOZ)],, [HLED.D]...

 • Page 276

  3. ČTENÍ A ZÁPIS DATB---63835CZ/0325212.Stiskněte adresu O a číslo programu (např. 0001). Potomstisknutím tlačítkaprogram smažte.Pro PPR se položka 4 nevyžaduje.1. Zvolte režim EDIT.2. Vypněte tlačítko ochrany programu (KEY=1).3. Stiskněte tlačítkoa softwarového tlačítka [P...

 • Page 277

  B---63835CZ/033. ČTENÍ A ZÁPIS DAT253:Pro PPR se položka 4 nevyžaduje.1. Ověřte,žejezvolen režim EDIT.2. Vypněte tlačítko ochrany programu (KEY3=1).3. Stiskněte tlačítkoa softwarového tlačítka [PRGRM] vybertesoubor programu.4. Stisknutím softwarového tlačítka [(PROVOZ)],, [H...

 • Page 278

  3. ČTENÍ A ZÁPIS DATB---63835CZ/03254Pro vstup/výstup dat určitého typu je zpravidla vybrána odpovídajícíobrazovka. Pro vstup nebo výstup parametrů z externíhovstupního/výstupního zařízení se například používá obrazovkaparametrů, zatímco pro vstup/výstup programů se po...

 • Page 279

  B---63835CZ/033. ČTENÍ A ZÁPIS DAT255Parametry související se vstupem/výstupem lze nastavit na obrazovceVS.I/O. Parametry je možno nastavovat bez ohledu na režim.Nastavení parametrů souvisejících se vstupem/výstupem1 Stiskněte funkční tlačítko.2 Stiskněte softwarové tlačítko...

 • Page 280

  3. ČTENÍ A ZÁPIS DATB---63835CZ/03256TipNejdříve nastavte vstupní/výstupní kanál. Parametry na tétoobrazovcesezmění na parametry, které odpovídají zadanémuvstupnímu/výstupnímu kanálu.DVstupní/výstupní kanál (0 až 2)NastaveníOdpovídající parametr0Č. 101 až 1031Č. 11...

 • Page 281

  B---63835CZ/033. ČTENÍ A ZÁPIS DAT257Vstup a výstup programu může být realizován prostřednictvímobrazovky VS.I/O.Přinačítání programu z diskety nebo karty musí uživatel zadatvstupní soubor, který program obsahuje (vyhledání souboru).Hledání souboru1 Stiskněte softwarové t...

 • Page 282

  3. ČTENÍ A ZÁPIS DATB---63835CZ/03258Načtení programu1 Stiskněte softwarové tlačítko [PRGRM]na obrazovce VS.I/Opopsané v kapitole 3.3.1.2 Vyberte režim EDIT. Zobrazí se adresář programů.3 Stiskněte softwarové tlačítko [(PROVOZ)].Obrazovka isoftwarová tlačítka se změní jak ...

 • Page 283

  B---63835CZ/033. ČTENÍ A ZÁPIS DAT259Výstup programů1 Stiskněte softwarové tlačítko [PRGRM]na obrazovce VS.I/Opopsané v kapitole 3.3.1.2 Vyberte režim EDIT. Zobrazí se adresář programů.3 Stiskněte softwarové tlačítko [(PROVOZ)].Obrazovka isoftwarová tlačítka se změní jak j...

 • Page 284

  3. ČTENÍ A ZÁPIS DATB---63835CZ/03260Mazání souborů1 Stiskněte softwarové tlačítko [PRGRM]na obrazovce VS.I/Opopsané v kapitole 3.3.1.2 Vyberte režim EDIT. Zobrazí se adresář programů.3 Stiskněte softwarové tlačítko [(PROVOZ)].Obrazovka isoftwarová tlačítka se změní jak j...

 • Page 285

  B---63835CZ/033. ČTENÍ A ZÁPIS DAT261Vstup a výstup parametrů může být realizován prostřednictvímobrazovky VS.I/O.Načítání parametrů1 Stiskněte softwarové tlačítko [PROGR]na obrazovce VS.I/Opopsané v kapitole 3.3.1.2 Vyberte režim EDIT.3 Stiskněte softwarové tlačítko [(P...

 • Page 286

  3. ČTENÍ A ZÁPIS DATB---63835CZ/03262Vstup a výstup dat korekcí může být realizován prostřednictvímobrazovky VS.I/O.Načtení dat korekcí1 Stiskněte softwarové tlačítko [KOREKCE]na obrazovce VS.I/Opopsané v kapitole 3.3.1.2 Vyberte režim EDIT.3 Stiskněte softwarové tlačítko ...

 • Page 287

  B---63835CZ/033. ČTENÍ A ZÁPIS DAT263Výstup společných proměnných uživatelského makra může býtrealizován prostřednictvím obrazovky VS.I/O.Výstup společných proměnných uživatelského makra1 Stiskněte softwarové tlačítko [MAKRO]na obrazovce VS.I/Opopsané v kapitole 3.3.1....

 • Page 288

  3. ČTENÍ A ZÁPIS DATB---63835CZ/03264Obrazovka VS.I/O umožňuje zobrazení adresářesouborů na disketěanačítání i záznam těchto souborů.Zobrazení adresářesouborů1 Stiskněte softwarové tlačítko zcela vpravo(pro postup vmenu) na obrazovce VS.I/O popsané v kapitole 3.3.1..2 St...

 • Page 289

  B---63835CZ/033. ČTENÍ A ZÁPIS DAT265VSTUP/VYST (FLOPPY)Č.JMENO SOUBORUO1234 N12345(METR) VOLEDIT **** *** *** ***12:34:56[HLED.D]PROVED0001PARAMETR0002VSECH.PROGRAMY0003O00010004O00020005O00030006O00040007O00050008O00100009O0020HLED.DC.SOUB.=2>2_CAN46.112.311.911.911.911.911.911.911.9Adre...

 • Page 290

  3. ČTENÍ A ZÁPIS DATB---63835CZ/03266Načtení souboru1 Stiskněte softwarové tlačítko zcela vpravo(pro postup vmenu) na obrazovce VS.I/O popsané v kapitole 3.3.1..2 Stiskněte softwarové tlačítko [FLOPPY].3 Vyberte režim EDIT. Zobrazí se obrazovka diskety.4 Stiskněte softwarové tla...

 • Page 291

  B---63835CZ/033. ČTENÍ A ZÁPIS DAT267Záznam souboru1 Stiskněte softwarové tlačítko zcela vpravo(pro postup vmenu) na obrazovce VS.I/O popsané v kapitole 3.3.1..2 Stiskněte softwarové tlačítko [FLOPPY].3 Vyberte režim EDIT. Zobrazí se obrazovka diskety.4 Stiskněte softwarové tlač...

 • Page 292

  3. ČTENÍ A ZÁPIS DATB---63835CZ/03268Smazání souboru1 Stiskněte softwarové tlačítko zcela vpravo(pro postup vmenu) na obrazovce VS.I/O popsané v kapitole 3.3.1..2 Stiskněte softwarové tlačítko [FLOPPY].3 Vyberte režim EDIT. Zobrazí se obrazovka diskety.4 Stiskněte softwarové tla...

 • Page 293

  B---63835CZ/033. ČTENÍ A ZÁPIS DAT269Když vstupní/výstupní kanál (parametr č. 20) bude nastaven na na 4,lze volat soubory na paměťové desce a v textovém formátu pomocírozhraní paměťové karty s řídicí jednotkou načítat i zaznamenávatrůzné typy dat, např. programy, param...

 • Page 294

  3. ČTENÍ A ZÁPIS DATB---63835CZ/03270Zobrazení adresáře uložených souborů1 Stiskněte na strojním panelu tlačítko EDIT.2 Stiskněte funkční tlačítko.3 Stiskněte softwarové tlačítko zcela vpravo(pro postup vmenu).4 Stiskněte softwarové tlačítko [CARD]. Zobrazí se dále uve...

 • Page 295

  B---63835CZ/033. ČTENÍ A ZÁPIS DAT271Vyhledání souboru1 Stiskněte na strojním panelu tlačítko EDIT.2 Stiskněte funkční tlačítko.3 Stiskněte softwarové tlačítko zcela vpravo(pro postup vmenu).4 Stiskněte softwarové tlačítko [CARD]. Zobrazí se dále uvedenáobrazovka.PROG(PRO...

 • Page 296

  3. ČTENÍ A ZÁPIS DATB---63835CZ/03272Čtení souboru1 Stiskněte na strojním panelu tlačítko EDIT.2 Stiskněte funkční tlačítko.3 Stiskněte softwarové tlačítko zcela vpravo(pro postup vmenu).4 Stiskněte softwarové tlačítko [CARD]. Zobrazí se dále uvedenáobrazovka.PROG(PROVOZ)...

 • Page 297

  B---63835CZ/033. ČTENÍ A ZÁPIS DAT2738 Chcete---li určit soubor zadáním jeho názvu, stiskněte v 6. krokusoftwarové tlačítko [N--CIST]. Zobrazí se dále uvedenáobrazovka.JMEN.DPROVEDSTOPVOL.OCANADRESAR (M---CARD)Č.JMENO SOUBORUKOMENTARO0001 N000100012O0050(HLAV. PROGRAM)0013TESTPRO(P...

 • Page 298

  3. ČTENÍ A ZÁPIS DATB---63835CZ/03274Zápis souboru1 Stiskněte na strojním panelu tlačítko EDIT.2 Stiskněte funkční tlačítko.3 Stiskněte softwarové tlačítko zcela vpravo(pro postup vmenu).4 Stiskněte softwarové tlačítko [CARD]. Zobrazí se dále uvedenáobrazovka.PROG(PROVOZ)A...

 • Page 299

  B---63835CZ/033. ČTENÍ A ZÁPIS DAT275Smazání souboru1 Stiskněte na strojním panelu tlačítko EDIT.2 Stiskněte funkční tlačítko.3 Stiskněte softwarové tlačítko zcela vpravo(pro postup vmenu).4 Stiskněte softwarové tlačítko [CARD]. Zobrazí se dále uvedenáobrazovka.PROG(PROVO...

 • Page 300

  3. ČTENÍ A ZÁPIS DATB---63835CZ/03276Vstup a výstup dávek na paměťové kartěNa obrazovce ALL IO je možno pomocí paměťové karty provádětzápis a výstup různých typů dat včetně programu součásti,parametrů, dat korekce, dat chyby stoupání, uživatelského makra adat souřad...

 • Page 301

  B---63835CZ/033. ČTENÍ A ZÁPIS DAT2776 Tlačítka pro stránkováníaslouží pro rolováníadresářesouborů aadresářeprogramů.7 Když je zobrazena tato obrazovka, je vybrána položka datprogramu. Softwarová tlačítka ostatních obrazovek se zobrazístisknutím softwarového tlačítka...

 • Page 302

  3. ČTENÍ A ZÁPIS DATB---63835CZ/03278Chybové kódyChybové kódy paměťové deskyKódVýznam007Paměťová deska je chráněná.030Paměťová deska není zasunuta do svého slotu.032Baterie paměťové desky je vybitá.102Na paměťové kartě již není dost volného místa.105Není vlože...

 • Page 303

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC2794 ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCV této kapitole jsou popsány signály mezi strojním panelem, skřínírozváděče a PMC, propojení signálů mezi PMCa CNCa metodypotvrzování stavu zap/vyp těchto signálů.Dále je zde popsán systém konfigurace PMC, ...

 • Page 304

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03280+--0V0V0VST1ST2MTB(Výrobceobráběcíhostroje)RVDI/DO+24EPMCDGN*XYPMCDGN*ST1DOORX0.1X0.0ST2X5.7STLF0.5STG007.2STLY0.1PMCDGNGNCFPMCDGNZátěžVýrobceobráběcíhostrojeurčujeadresyasignályInterníreléProměnnýčasovačČítačTabulkadatObrazovkahl...

 • Page 305

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC281FunkceSeries 0i---B/0i Mate---BSeries 0i---BFunkcePMC---SA1PMC---SB7Metoda programováníKontaktní schémaKontaktní schémaPočet úrovní kontaktního schématu231. úroveň prováděcí periody8ms8msDoba vykonání základní instrukce5.0 msec/krok0...

 • Page 306

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03282ModelZnakTyp signáluSeries 0i---B/0i Mate---Byp gPMC---SA1PMC---SB7XVstupní signál od stroje do PMC(MT do PMC)X0 až X127X0 až X127X200 až X327 (POZNÁMKA 1)X1000 až X1127 (POZNÁMKA 1)YVýstupní signál od PMC do stroje(PMC do MT)Y0 až Y127Y0 a...

 • Page 307

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC283POZNÁMKA1 Tato oblast je vyhrazena pro PMC. I/O nelze přiřadit do této oblasti. Nepoužívejte uvedenouoblast pro sekvenční programy.2 Tato oblast obsahuje oblast vyhrazenou pro PMC. Rozsah skutečně použitelných adres závisína konfiguraci CN...

 • Page 308

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03284(3)R9002 až R9005(Výstupní registry operace pro funkční instrukci DIVB)Zbytek po provedení instrukce DIVB se uloží do registru.Registr prozbytek(používanýinstrukcí DIVB)#7#6#5#4#3#2#1#0R9002R9003R9004R9005(4)R9091 (Systémový časovač)4sig...

 • Page 309

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC285200 ms104 ms96 msR9091 5R9091.61s504 ms496 ms(5)Spouštěcí signál zpracování kontaktního schématu, signálzastavení kontaktního schématu, signál stavu zpracováníkontaktního schématu (PMC---SB7)1 Spouštěcí signál zpracování kontaktn...

 • Page 310

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03286R9015#7#6#5#4#3#2#1#0R9091.2: Signál stavu zpracováníkontaktního schématu0: Kontaktní schéma zastaveno1: Kontaktní schéma se zpracováváPro PMC--SA1END11. úroveň(Sekvence svysokou rychlostí)Od NCSynchronizovanávyrovnávacípaměťSekvenčn...

 • Page 311

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC287Pro PMC--SB71. úroveňEND12. úroveňEND23. úroveňEND3Synchronizovanávyrovnávací paměťCNC (F)Stroj (X)END2Od NCÚsek 1Úsek 2Úsek n8ms8ms8 msDoba zpracování kontaktníhoschématu1. úroveň2. úroveň3. úroveňPoměr doby zpracování 1. úr...

 • Page 312

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03288DPro kontaktní schémata, která používají 3. úroveň,nemusínastavení horního limitu (150) zabezpečit úplné zpracování 3.úrovně.V takovém případě nastavte tento parametr tak, aby bylyzkráceny doby zpracování 1. a 2. úrovně.Doba z...

 • Page 313

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC289Vstupní formátNázev modulu(aktuální název modulu)Střídavý výstupOA05E(AOA05E)OA08E(AOA08E)OA12E(AOA12E)Reléový výstupOA08G(AOA08G)OA16G(AOA16G)(c)Ostatní modulyNázevNázev moduluObsazenáadresaFANUC CNC SYSTÉMFANUC Power MateFS04A4 vstup...

 • Page 314

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03290NázevObsazenáadresaNázev moduluSpeciální modul/vstupních bajtůvýstupních bajtůOC02I16 vstupních bajtůOC02O16 výstupních bajtůOC03I32 vstupních bajtůOC03O32 výstupních bajtůModul pro distribuované I/O a distribuo-ýl I/OCM03I(/3)3 vs...

 • Page 315

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC291Postup volby na obrazovce menu PMC--SA1[PMC][PMCLAD]Obrazovka zobrazení kontaktního schématu[PMCDGN][TITLE]Titulní obrazovka[STATUS]Obrazovka stavových signálů[ALARM]Obrazovka alarmu[TRACE]Funkce nákresu[IOCHK]Obrazovka I/O kontroly[PMCPRM][TIME...

 • Page 316

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03292(1)Způsob zobrazení1Stiskněte tlačítkoapak stiskněte softwarové tlačítko[PMC].2 Dynamické zobrazení sekvence programu stisknutímsoftwarového tlačítka [PMCLAD].(2)Zobrazované informace[]WINDOWSEARCH[][][][]ADRESSTRIGERLADDERNET 0001---000...

 • Page 317

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC293DČíslo funkční instrukce[HLED F] neboNázev funkční instrukce[F---SRCH]:Vyhledá zadanou funkční instrukci.D[ADRESS]:Zobrazí adresu a číslo bitu zadaného signálu.D[SYMBOL]:Zobrazí symbol zadaného signálu. (Adresa zadanéhosignálu se zob...

 • Page 318

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03294Zadané podmínky spouštění se zobrazí v horní části obrazovky.TRIGER *MODE : ON G008. 7: (2) 003 NET 0001-00005Zobrazí se zadané podmínky.Chcete---li vypnout zobrazování na monitoru s příchodem týlovéhrany signálu (když se signál mě...

 • Page 319

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC295Nezvolená rozdělená obra-zovka je indikována modrýmpruhem s nízkou intenzitou.LOG1SPSTZvolená rozdělená obrazovkaje indikována fialovým pru-hem s vysokou intenzitou.LADDERLOG1DOOR. ST.* XXX.............XXX * MONIT RUNLOG1*SP.NET 0001-0002SKIP...

 • Page 320

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03296:Když bude obrazovka rozdělena, stavy signálů se budouzobrazovat v dolní rozdělené obrazovce.DZměna zápisu dat[BYTE]: Data se zobrazují v jednotkách bajtů.Příklad) G0000 00 16 84 00 ...[WORD] : Data se zobrazují v jednotkách dvou bajtů....

 • Page 321

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC297:Operace, které je možno provádětvon-line editování,jsou omezeny na ty, které nemění velikost pamětiprogramu. Chcete---li provést jiné operace, napříkladpřidání, vkládání a smazání, použijte běžnou editovacífunkci.3 Chcete---li...

 • Page 322

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/032981) 1. stránkaPMC PROGRAM NO. :EDITION NO.:PMC CONTROL PROGRAMSERIE:EDITION :(SERIES :EDITION :)PMC TYPE CONTROL :Program:MEMORY USED:KBLADDER:KBSYMBOL:KBMESSAGE:KBSCAN TIME:msSCAN MAX:MS MIN :msZobrazení sériovéhočísla a čísla verzeřídicího s...

 • Page 323

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC299Zobrazení alarmu, když se v PMC programu vyskytne alarm.TITLE[][][][][]STATUSALARMTRACEPMC ALARM MESSAGEALARM NOTHINGMONIT RUNPodrobnosti o alarmech najdete v Dodatku A.2.Stav signálu se zaznamená do paměti sledování, když dojde ke změnězadan...

 • Page 324

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03300≪ Převodní tabulka mezi binárním a hexadecimálním kódem ≫00002 : 01600012 : 11600102 : 21600112 : 31601002 : 41601012 : 51601102 : 61601112 : 71610002 : 81610012 : 91610102 : A1610112 : B1611002 : C1611012 : D1611102 : E1611112 : F16(e)Softwa...

 • Page 325

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC3011Vyberte režim MDI nebo stiskněte tlačítko nouzového zastavení.2 [PWE] nastavte na “1” na obrazovce nastavení nebo signálPROGRAM PROTECT (KEY4) změňte na “1”.PWEKEY4fffffLibovolný z nichČasovačČítačPřídržné reléTabulka datfL...

 • Page 326

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03302Nastaví a zobrazí předvolené hodnoty a integrované hodnotyinstrukce čítače(SUB 5).Číslo stránky (mění se kurzorovým tlačítkem stránkování)TIMER[] [] [][][]COUNTERKEEPRLDATANASTAVPARAMETER PMC (COUNTER) #001NO.ADDRESSPRESETCURRENT01C00...

 • Page 327

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC303ii) Systémový parametr PMCProtože systém používá přídržná relé K17 až K19, nelze jepoužívat v sekvenčním programu.#7DTBLDSPK17#6ANASTAT#5TRCSTAT#4MEMINP#3#2AUTORUN#1PRGRAM#0LADMASK#0 (LADMASK): 0: Žebříkovéprogramysezobrazují dynam...

 • Page 328

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03304#3 (TRNSRAM): 0: Žebříkový program se po on---line editování automatickynepřemístí do záložní paměti.1: Žebříkový program se po on---line editování automatickypřemístí do záložní paměti.#4 (CALCPRTY): 0: Funkce vestavěného pr...

 • Page 329

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC3051) Obrazovka NASTAVOVÁNÍ TABULKY DAT (C. DATA)INITL.CIS.G.CONTG.DATA[]NO.ADDRESS PARAMETRTYPENO.OF DATA001D000000000000010002D002000000011120003004005006007008PMC DATA TBL CONTROL #001GROUP TABLE COUNT = 2[][][][]MONIT RUNPočet skupintabulky datPoče...

 • Page 330

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/033062) Obrazovka nastavení dat (G. DATA)C.DATA[][][][][]G---SRCHSEARCHPMC PRM (DATA) 001/001NO.ADDRESSDATA000D00000001D00010002D00020003D00030004D00040005D00050006D00060007D00070008D00080009D00090MONIT RUNČíslo skupinyPočet stran(a)Softwarové tlačítk...

 • Page 331

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC307Když se bude provádět vstup/výstup dat PMC pomocí I/O zařízenípřes rozhraní pro čtečku/děrovač,vestavěné programovací zařízeníPMC se spustí následující operací.:Když se data budou nastavovat z MDI, následující operace neníz...

 • Page 332

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/033083 Zapište požadované číslo kanálu a pak stisknutím tlačítkanastavte číslo pro CHANNEL.1 : JD5A hlavní desky CPU2 : JD5B hlavní desky CPU4 Zadejte jednotku I/O, která se má použít pro DEVICE.HOST: I/O operace s FAPT LADDER (na P-G, P-GMa...

 • Page 333

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC309(1)Obrazovka systémových parametrů (1/2)Zobrazované informace•COUNTERDATATYPE :Zadejte binární nebo BCD formát pro hodnotu čítače,kterásemápoužít s funkční instrukcí CTR.(2)Obrazovka systémových parametrů (2/2)Zobrazované informac...

 • Page 334

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03310•LED DO ADDRESS :Nastavte počáteční adresu externího aktuálně připojenéhoDO.•KEY BIT IMAGE ADDRESS :Nastavte počáteční adresu obrazce tlačítka adresovanéhouživatelským programem. Obvykle se nastavuje oblastlibovolného interního r...

 • Page 335

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC311POZNÁMKA1 Když jsou zvoleny obě položky ”RS---232C = USE” a ”HIGHSPEED I/F = USE”, bude PMC systém komunikovat saplikacemi spojením, které bylo připojeno první. Když jePMC systém již ve spojení s některou aplikací, nelze jejspojit...

 • Page 336

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03312Zobrazí hlášení a jejich významZobrazíhlášeníVýznamINACTIVEKomunikace není aktivní.STOPPINGKomunikace byla zastavena.(Čekejte na ukončení komunikace)STARTINGKomunikace byla zahájena.(Čekejte na ukončení komunikace přes jinoukomunika...

 • Page 337

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC313Postup volby na obrazovce menu PMC--SB7[PMC][PMCLAD][EDIT]Obrazovka zobrazení kontaktního schématuFunkce monitorování výběruObrazovka pro editaci kontaktního schématu[PMCDGN][TITLE]Titulní obrazovka[STATUS]Obrazovka stavových signálů[ALARM]...

 • Page 338

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03314(1)Způsob zobrazení<1> Stiskněte systémové tlačítko a pak stiskněte softwarovétlačítko [PMC].<2> Stisknutím softwarového tlačítka [PMCLAD] povoltedynamické zobrazování sekvence programů.(2)Zobrazované informaceFunkce zobr...

 • Page 339

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC315(1)Konfigurace obrazovkyTitulní informace (poznámky)Zobrazení informace umístěníOblast zobrazení kontaktního schématuŘádek zobrazení dalších informacíŘádek zobrazení zprávyZobrazení podprogramuVstupní řádekObrazovka aktuální pol...

 • Page 340

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03316(3)Hledání signálu [SEARCH]<1> Stiskněte softwarové tlačítko [SEARCH].<2> Hledání signálu s použitím níže uvedených tlačítek.DPomocíje možno změnit oblastzobrazení.D[TOPBTM] : Vyhledá se počátek/konec žebříkové lo...

 • Page 341

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC317Na obrazovce výběru z kontaktního schématu lze pro monitorovánízadat pouze síť kontaktního schématu, která obsahuje monitoro-vanou cívku.(1)Způsob zobrazení(a) Vyvolání obrazovky z obrazovky zobrazení seznamuprogramů<1> Zobrazte ...

 • Page 342

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03318(b) Určení požadované sítě kontaktního schématu na obra-zovce zobrazení žebříkové logiky<1> Stiskněte softwarové tlačítko [SEARCH] naobrazovce zobrazení žebříkové logiky.<2> Posuňte kurzor na síť kontaktního schéma...

 • Page 343

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC319DVolba editovaného programu<1> Stisknutím softwarového tlačítka [LIST] zobrazteeditační obrazovku se seznamem programů.<2> Posuňte kurzor na editovaný podprogram.DVyhledání zadané adresy nebo funkční instrukce<1> Stiskn...

 • Page 344

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03320DKopírování sítě<1> Posuňte kurzor na síť, kterou chcete zkopírovat.<2> Stiskněte softwarové tlačítko [COPY].<3> Přemístěte kurzor na pozici, na kterou chcete síťzkopírovat.<4> Stiskněte softwarové tlačítko...

 • Page 345

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC321(2)Zobrazované informaceEditační režimŘádek dalších informacíČíslo editované sítěZobrazení podprogramuŘádek zobrazení zprávyVstupní řádekKurzorOblast zobrazení kontaktního schématu(3)Editování sítíPomocí níže uvedených t...

 • Page 346

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03322DPřidání nebo smazání spojovací čáry<1> Přemístěte kurzor na pozici, kam se má přidat nebosmazat spoj.<2> Stiskněte softwarové tlačítko, například [],[], []pro přidání.<3> Když budete mazat existující spoj, sti...

 • Page 347

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC323Způsob zobrazení<1> Stiskněte systémové tlačítko a pak stiskněte softwarovétlačítko [PMC].<2> Stiskněte softwarové tlačítko [PMCDGN]. Zobrazí seobrazovka diagnostiky PMC.Zobrazují se data názvu zaregistrovaného v době vyt...

 • Page 348

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03324Zobrazují se aktivní/neaktivní stav vstupních/výstupních signálů ainterního relé.Název signáluStav signálu.(tečka): NeníI: JeDČíslo diagnostiky je možno zvýšit nebo snížit pomocí tlačítek.DZapište adresu a číslo nebo název s...

 • Page 349

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC325(1)Obrazovka parametrů sledování(prvnístránka)<1> Stiskněte systémové tlačítko a pak stiskněte softwarovétlačítko [PMC].<2> Stiskněte softwarové tlačítko [PMCDGN].<3> Stiskněte softwarové tlačítko [TRACE].<4>...

 • Page 350

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03326f) STOP CONDITION/TRIGGER/ADDRESSTuto položku bude možno nastavit, když jako podmínkazastavení sledování bude nastaveno “TRIGGER”.Nastavte spouštěcí adresu pro zastavení operace sledování.g) STOP CONDITION/TRIGGER/MODETuto položku bude...

 • Page 351

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC327(2)Obrazovka parametrů sledování (druhá stránka)Na obrazovce parametrů sledování (první stránka) stiskněte.a) Nastavení adresyNastavte adresu signálu jako bitovou adresu. Pokud jezadávána bajtová adresa, zadávají se bity 0 až 7 adresy...

 • Page 352

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03328(3)Obrazovka sledování<1> Stiskněte systémové tlačítko a pak stiskněte softwarovétlačítko [PMC].<2> Stiskněte softwarové tlačítko [PMCDGN].<3> Stiskněte softwarové tlačítko [TRACE].(a)Vykonání operace sledování[S...

 • Page 353

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC329DZáměna dat zobrazení[MV.UP]: Zamění adresu, kde je umístěnýkurzor, a výsledek sledování adresyshorním řádkem.[MV.DWN]: Nahradí data zobrazení dolnímřádkem.Pro každou skupinu se zobrazuje typ a ID kód I/O zařízenípřipojeného k ...

 • Page 354

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03330<4> Stiskněte softwarové tlačítko a vyberte požadovanouobrazovku.[TIMER]: Obrazovka časovače[COUNTR] : Obrazovka časovače[KEEPRL] : Obrazovka přídržného relé[DATA]: Obrazovka datové tabulky<5> Stiskněte kurzorové tlačítko ...

 • Page 355

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC331Tato obrazovka nastavuje a zobrazuje maximální hodnotu čítačeaaktuální hodnotu instrukce čítání (SUB 5).Číslo stránky (obrazovka se posouvá pomocí tlačítek pro stránkování)Max. hodnota čítače (minimální hodnota je určena instr...

 • Page 356

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03332Adresa používanásekvenčním programem(i) Řízení podle energeticky nezávislé paměti#7MWRTF2K16#6MWRTF1#5#4#3#2#1#0#7 MWRTF2 Tato operace se provede pro kontrolu zápisu energeticky nezávislépaměti.#6 MWRTF1 Status zápisu do energeticky nez...

 • Page 357

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC333#7 DTBLDSP 0: Řídicí obrazovka tabulky dat parametru PMC se zobrazuje.1: Řídicí obrazovka tabulky dat parametru PMC se nezobrazuje.#7IGNDINTK901#6EDITLAD#5CHKPRTY#4CALCPRTY#3TRNSRAM#2TRGSTAT#1DBGSTAT#0IGNKEY#0 IGNKEY 0: Funkční tlačítka jsou p...

 • Page 358

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03334#7PTCTPRMK902#6HIDEPRM#5#4#3#2ALWSTP#1C--- REJECT#0FROM--- WRT#0 FROM---WRT 0 : Po editování žebříkového programu se neprovede automatickyzápis do F---ROM.1 : Po editování žebříkového programu se provede automatickyzápis do F---ROM.#1 C---...

 • Page 359

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC335(1)Obrazovka nastavení datové skupinya) Zobrazované informace• GROUP TABLE COUNT : Počet skupin tabulky dat• NO.: Číslo skupiny• ADDRESS: Adresa začátku tabulky dat• PARAMETER: Tabulkový parametr#0 0 : Binární formát1: BCD formát#1 ...

 • Page 360

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03336(2)Obrazovka datové tabulky• [C.DATA] :Provede návrat zobrazení na obrazovku nastavení datovéskupiny.• Číslo skupiny + [G---SRCH] :Přemístí kurzor na začátek zadané skupiny.• Adresa + [SEARCH] :Vyhledá zadanou adresu v aktuálně zvo...

 • Page 361

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC337(2)Obrazovka hlášení jednotlivých jazykůZobrazované informace•MESSAGE SHIFT VALUE :Zadejte velikost posunutí pro požadavek zobrazení hlášení.Zadat lze hodnotu od 0 do 1999. Zapsaná data se zachovajíi po vypnutí napájení.•MESSAGE SHI...

 • Page 362

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03338(4)Obrazovka nastavení funkce výběru dat pro přiřazení I/OLink(K910.0 až K910.7)(K911.0 až K911.7)(K912.0 až K912.7)(K913.0 až K913.7)U tohoto parametru nastavte skupinu I/O zařízení připojeného kdanému stroji.EFFECTIVE GROUP SELECTION (...

 • Page 363

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC339POZNÁMKAKdyž bude proveden zápis dat pomocí tlačítek MDI, nenínutno provádět níže uvedené operace:(1)Zvolte obrazovku PMC. Stiskněte softwarové tlačítko [SYSTEM]apak stiskněte softwarové tlačítko [PMC].(2)Když se vestavěné program...

 • Page 364

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03340(1)Stiskněte softwarové tlačítko [I/O].(2)Objeví se následující obrazovka.(3)V poli “DEVICE” zvolte I/O zařízení.[FDCAS]: Zápis do a výstup z disketové jednotky[F---ROM] : Zápis do a výstup z flash EEPROM[M---CARD] : Zápis do a výs...

 • Page 365

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC341(8)Zvolte podmínky nastavení RS---232C. [SPEED]Nastavte podmínku pro každé zařízení “DEVICE”.(9)Zkontrolujte, že výše provedená nastavení jsou správná a pakstiskněte softwarové tlačítko [EXEC].(1) Obrazovka systémových parametr...

 • Page 366

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03342Zobrazované informace• FS0 OPERATOR PANEL :Nastavte, jestli se má připojit panel obsluhy pro FS0.• KEY DI ADDRESS :Nastavte počáteční adresu externího akt. připojeného DI.• LED DO ADDRESS :Nastavte počáteční adresu externího aktuál...

 • Page 367

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC343Příklad3 : BASIC GROUP COUNT0 až 2 skupinyČást parametru volby skupiny3 až 15 skupin(a)Softwarové tlačítko:• [EMG ST]: Vynucené ukončení komunikace. Toto tlačítkopoužijte, jestliže začne být komunikace nenor-málníaspojenínelze bě...

 • Page 368

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03344• EMB_ ETHERNET: Zobrazuje se během komunikace vesta-věným Ethernetem. Zobrazí se IPadresa druhého účastníka komunikace.• HSSB: Zobrazujeseběhemkomunikaceprostřednictvím HSSB.Zobrazí hlášení a jejich významZobrazí hlášeníVýznamI...

 • Page 369

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC345UPOZORNĚNÍSeznam signálů také obsahuje popis signálů pro funkce,které jsou pro Series 0i---B a Series 0i Mate---B neplatné.VRET.SIGNÁL VSTUP/VÝSTUPRYCHLOSTPOSUVU,ATD.EDIT[PMC ⇒ CNC]KEY3 (Tlačítko ochrany programu)AUTOMATICKÁOPERACEMEMMDI...

 • Page 370

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03346VRET.SIGNÁL VSTUP/VÝSTUPRYCHLOSTPOSUVU,ATD.RUČRučníkolečko/inkremen-tálně[PMC ⇒ CNC]HSnA až D (Volba osy) n:1 až 3 (počet MPG)+α, ---α(Posuv v jogu)[PMC ⇒ CNC]MP1, MP2(Násobitel)ČNÍJOG[PMC ⇒ CNC]RT(Rychloposuv)[PMC ⇒ CNC]*JV0 až...

 • Page 371

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC347Vztah mezi adresami signálů rozhraní, přenášených mezi CNC aPMC jsou uvedeny dále.G000---F000---X000---Y000---CNCPMCMT4.6SEZNAM VSTUPNÍCH/VÝSTUPNÍCH SIGNÁLŮ

 • Page 372

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03348f:K dispozici---:Nelze použítSymbolNázevsignáluAdresaŘada TŘada M*+ED1 až *+ED4Signál vnějšího zpomaleníG118ff*+L1 až *+L4Signál přejetíG114ff*-ED1 až *-ED4Signál vnějšího zpomaleníG120ff*-L1 až *-L4Signál přejetíG116ff*ABSMSig...

 • Page 373

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC349SymbolŘada MŘada TAdresaNázevsignálu+J1O až +J4OSignál softwarového strojního panelu (+J1 až +J4)F081#0, #2, #4,#6ff+LM1 až +LM4Signál externího nastavení omezení konc. polohyG110---f+MIT1, +MIT2Signál ručního zablokování posuvu pro k...

 • Page 374

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03350SymbolŘada MŘada TAdresaNázevsignáluBUCLPSignál uvolnění upnutí v ose BF061#0---fCDZSignál zkoseníG053#7f---CFINASignál dokončeného zapnutí vřetena (sériové vřeteno)F046#1ffCFINBSignál dokončeného zapnutí vřetena (sériové vřete...

 • Page 375

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC351SymbolŘada MŘada TAdresaNázevsignáluEBSYAF130#7ffEBSYBSignál dokončeného čtení řídicího povelu osy (řízení osy z PMC)F133#7ffEBSYCSignál dokončeného čtení řídicíhopoveluosy (řízení osy z PMC)F136#7ffEBSYDF139#7ffEBUFAG142#7ffEB...

 • Page 376

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03352SymbolŘada MŘada TAdresaNázevsignáluEIALAF130#2ffEIALBSignál alarmu (řízení osy z PMC)F133#2ffEIALCSignál alarmu (řízení osy z PMC)F136#2ffEIALDF139#2ffEID0A až EID31AG146 až G149ffEID0B až EID31BSignál řídicích dat osy (řízení osy...

 • Page 377

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC353SymbolŘada MŘada TAdresaNázevsignáluENBF001#4ffENB2Signál odblokování vřetenaF038#2f---ENB3F038#3f---ENBKYSignál volbyrežimuvstupuzexterního tlačítkaG066#1ffEOTNAF130#6ffEOTNBSignál---přejetí v záporném směru (řízení osy z PMC)F133...

 • Page 378

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03354SymbolŘada MŘada TAdresaNázevsignáluEXOFASignál stavu vypnutí aktivace motoruF047#4ffEXOFBSignál stavu vypnutí aktivace motoru(sériové vřeteno)F051#4ffEXRDSignál začátku externího čteníG058#1ffEXSTPSignál zastavení externího čtení/...

 • Page 379

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC355SymbolŘada MŘada TAdresaNázevsignáluIOLACKSignál potvrzení I/O spojeníG092#0ffIOLBH2Signály volby generátoru posuvu ručním kolečkemG199#0ffIOLBH3Signályvolby generátoru posuvu ručním kolečkemG199#1ffIOLNKSignál volby slave I/O spojení...

 • Page 380

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03356SymbolŘada MŘada TAdresaNázevsignáluMJSignál kontroly volby posuvu v joguF003#2ffMLKSignál---zablokování stroje ve všech osáchG044#1ffMLK1 až MLK4Signál---zablokování stroje v každé oseG108ffMLKOSignál softwarového strojního panelu (M...

 • Page 381

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC357SymbolŘada MŘada TAdresaNázevsignáluORARASignál dokončení orientace (sériové vřeteno)F045#7ffORARBSignál dokončení orientace (sériové vřeteno)F049#7ffORCMASignál povelu orientace (sériové vřeteno)G070#6ffORCMBSignál poveluorientace ...

 • Page 382

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03358SymbolŘada MŘada TAdresaNázevsignáluRGSPMSignál směru otáčení vřetenaF065#1---fRGSPPSignál směru otáčení vřetenaF065#0---fRGTAPSignál synchronního závitováníG061#0ffRGTSP1, RGTSP2Signál volby vřetena synchronního závitováníG06...

 • Page 383

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC359SymbolŘada MŘada TAdresaNázevsignáluSDTASignál 1 detekce otáček (sériové vřeteno)F045#2ffSDTBSignál 1 detekce otáček (sériové vřeteno)F049#2ffSFVzorkovací signál otáček vřetenaF007#2ffSFINSignál dokončení funkce vřetenaG005#2ffS...

 • Page 384

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03360SymbolŘada MŘada TAdresaNázevsignáluSRNSignál restartu programuG006#0ffSRNMVSignál probíhajícího restartu programuF002#4ffSRVASignál povelu CCW (sériové vřeteno)G070#4ffSRVBSignál povelu CCW (sériové vřeteno)G074#4ffSSING033#6ffSSIN2Sig...

 • Page 385

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC361SymbolŘada MŘada TAdresaNázevsignáluTLRSTISignál resetu výměny jednotlivého nástrojeG048#6---fTLSKPSignál vynechání nástrojeG048#5ffTMRONSignál---spuštění univerzálního integrujícího měřidlaG053#0ffTRQL1 až TRQL4Signál dosažen...

 • Page 386

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03362Pro signál, který je společný pro řadu M i řadu T a je použitelnýpouze pro jednu z obou řad, je šrafováním v horní části (řada T) nebovdolní části (řada M) vyznačeno, pro kterou řadu nelze signál použít(viz dále).[Příklad 1] ...

 • Page 387

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC363G000G001ESTBG002EA6EA5EA4EA3EA2EA1EA0G003G004MFIN3MFIN2FINBFING005AFLBFINTFINSFINEFINMFING006VYNECHPOVC*ABSMSRNG007ERSG008RRW*SP*ESP*BSL*CSL*ITG009PN16PN8PN4PN2PN1G010ED7ED6ED5ED4ED3ED2ED1ED0ED15ED14ED13ED12ED11ED10ED9ED8RLSOTEXLM*FLWU RLSOT3STSTLK*JV7*...

 • Page 388

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03364#7#6#5#4#3#2#1#0EPNSG025EPN13EPN12EPN11EPN10EPN9EPN8G026CONG027*SSTP3 *SSTP2 *SSTP1SWS3SWS2SWS1PC2SLCG028SPSTP*SCPF *SUCPFGR2GR1G029*SSTPSORSARGR21SOV7G030SOV6SOV5SOV4SOV3SOV2SOV1SOV0G031R08IG032R07IR06IR05IR04IR03IR02IR01ISINDG033SSINSGNR12IR11IR10IR09...

 • Page 389

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC365#7#6#5#4#3#2#1#0G050*TLV9*TLV8G051G052CDZG053SMZUINTTMRONUI007G054UI006UI005UI004UI003UI002UI001UI000UI015G055UI014UI013UI012UI011UI010UI009UI008G056G057G058EXWTEXSTPEXRDMINPG059*TSBG060G061RGTSP2 RGTSP1RGTAPG062RTNT*CRTOFG063NOZAGCG064G065EKSETG066ENBK...

 • Page 390

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03366#7#6#5#4#3#2#1#0Rezervováno pro zákaznické makro makroRezervováno pro zákaznické makro makroRCHBG075RSLBINTGBSOCNB MCFNBSPSLB*ESPBARSTBRCHHGBG076MFNHGB INCMDBOVRBDEFMDBNRROB ROTABINDXBG077DSCNBMPOFBSLVBMORCMBSHA07G078SHA06SHA05SHA04SHA03SHA02SHA01...

 • Page 391

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC367#7#6#5#4#3#2#1#0---LM1G100+J4+J3+J2+J1G101G102---J4---J3---J2---J1G103G104+EXL4+EXL3+EXL2+EXL1G105---EXL4---EXL3---EXL2---EXL1G106MI4MI3MI2MI1G107G108MLK4MLK3MLK2MLK1G109G110+LM4+LM3+LM2+LM1G111G112---LM4---LM3---LM2G113G114*+L4*+L3*+L2*+L1G115G116*---L...

 • Page 392

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03368#7#6#5#4#3#2#1#0G124IUDD4IUDD3IUDD2IUDD1G125SVF4SVF3SVF2SVF1G126G127G128G129*IT4*IT3*IT2*IT1G130G131+MIT4+MIT3+MIT2+MIT1G132G133---MIT4---MIT3---MIT2---MIT1G134G135EAX4EAX3EAX2EAX1G136G137SYNC4SYNC3SYNC2SYNC1G138G139SYNCJ4 SYNCJ3 SYNCJ2 SYNCJ1G140EBUFAG...

 • Page 393

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC369#7#6#5#4#3#2#1#0DRNEG149RTEOVCEROV2EROV1E*FV7EG150*FV6E*FV5E*FV4E*FV3E*FV2E*FV1E*FV0EG151G152EBUFBG153ECLRBESTPBESOFBESBKB EMBUFB ELCKZBEFINBEMSBKBG154EC6BEC5BEC4BEC3BEC2BEC1BEC0BEIF7BG155EIF6BEIF5BEIF4BEIF3BEIF2BEIF1BEIF0BEIF15BG156EIF14BEIF13BEIF12BEI...

 • Page 394

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03370#7#6#5#4#3#2#1#0G174G175G176EBUFDG177ECLRDESTPDESOFDESBKD EMBUFD ELCKZDEFINDEMSBKDG178EC6DEC5DEC4DEC3DEC2DEC1DEC0DEIF7DG179EIF6DEIF5DEIF4DEIF3DEIF2DEIF1DEIF0DEIF15DG180EIF14DEIF13DEIF12DEIF11DEIF10DEIF9DEIF8DEID7DG181EID6DEID5DEID4DEID3DEID2DEID1DEID0DE...

 • Page 395

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC371#7#6#5#4#3#2#1#0G199G200EASIP4EASIP3EASIP2EASIP1G201G202G203G204G205G206G207G208G209G210G211G212G213G214G215G216G217G218G219G220G221G222G223

 • Page 396

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03372#7#6#5#4#3#2#1#0G224G225G226G227G228G229G230G231G232G233G234G235G236G237G238G239G240G241G242G243G244G245G246G247G248

 • Page 397

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC373#7#6#5#4#3#2#1#0G249G250G251G252G253G254G255G256G257G258G259G260G261G262G263G264G265G266G267G268G269G270G271G272G273

 • Page 398

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03374#7#6#5#4#3#2#1#0G274G275G276G277G278G279G280G281G282G283G284G285G286G287G288G289G290G291G292G293G294G295G296G297G298

 • Page 399

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC375#7#6#5#4#3#2#1#0G299G300G301G302G303G304G305G306G307G308G309G310G311

 • Page 400

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03376AdresaČíslo bitu#7#6#5#4#3#2#1#0F000F001MDRNF002VyjmoutSRNMVTHRDCSSRPDOpalecMTCHINF003MEDTMMEMMRMTMMDIMJMHMINCOPSASTLSPLRWDMATAPENBDENBALRSTALF004MBDT9F005MBDT8MBDT7MBDT6MBDT5MBDT4MBDT3MBDT2F006MREFMAFLMSBKMABSMMMLKMBDT1F007F008MF3MF2EFDM00F009DM01DM0...

 • Page 401

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC377#7#6#5#4#3#2#1#0F025T07T06T05T04T03T02T01T00T15T14T13T12T11T10T09T08S31S30S29S28S27S26S25S24T31T30T29T28T27T26T25T24B07B06B05B04B03B02B01B00T23T22T21T20T19T18T17T16B23B22B21B20B19B18B17B16B31B30B29B28B27B26B25B24B15B14B13B12B11B10B09B08SPALR08OR07OR06OR...

 • Page 402

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03378#7#6#5#4#3#2#1#0F050EXOFBINCSTB PC1DTBMORA2B MORA1BPORA2BSLVSBRCFNB RCHPBCFINBCHPBUO007UO006UO005UO004UO003UO002UO001UO000UO015UO014UO013UO012UO011UO010UO009UO008EKENBBGEACT RPALMRPBSY PRGDPLINHKYUO115UO114UO113UO112UO111UO110UO109UO108UO123UO122UO121UO...

 • Page 403

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC379#7#6#5#4#3#2#1#0F075ROV2O ROV1ORTAPMP2OMP1ORTOHS1DO HS1COHS1BOHS1AOSPOKEYODRNOMLKOSBKOBDTO*JV7O*JV6O*JV5O*JV4O*JV3O*JV2O*JV1O*JV0O*JV15O *JV14O *JV13O *JV12O *JV11O *JV10O*JV9O*JV8O*FV7O*FV6O*FV5O*FV4O*FV3O*FV2O*FV1O*FV0O--- J4O+J4O--- J3O+J3O--- J2O+J2...

 • Page 404

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03380#7#6#5#4#3#2#1#0G100MV4MV3MV2MV1ZP44ZP43ZP42ZP41INP4INP3INP2INP1MMI4MMI3MMI2MMI1MVD4MVD3MVD2MVD1EADEN4EADEN3EADEN2EADEN1TRQL4TRQL3TRQL2TRQL1HDO0ZRF4ZRF3ZRF2ZRF1+OT4+OT3+OT2+OT1F101F102F103F104F105F106F107F108F109F110F111F112F113F114F115F116F117F118F119F...

 • Page 405

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC381#7#6#5#4#3#2#1#0F125*EAXSLEOV0EBSYAEOTNAEOTPAEGENAEDENAEIALAECKZAEINPAEM28AEM24AEM22AEM21AEM18AEM14AEM12AEM11AEBSYBEOTNBEOTPBEGENBEDENBEIALBECKZBEINPBEABUFAEMFAEM28BEM24BEM22BEM21BEM18BEM14BEM12BEM11BEBSYCEOTNC EOTPC EGENC EDENCEIALCECKZCEINPCEABUFBEMFB...

 • Page 406

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03382#7#6#5#4#3#2#1#0F150EM48DEM44DEM42DEM41DEM38DEM34DEM32DEM31DF151F152F153F154F155F156F157F158F159F160F161F162F163F164F165F166F167F168F169F170F171F172F173F174PBATLPBATZ

 • Page 407

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC383#7#6#5#4#3#2#1#0F175EACNT4EACNT3EACNT2EACNT1F176F177F178F179F180F181F182F183F184F185F186F187F188F189F190F191F192F193F194F195EDGNEPARMEVAREPRGEWTIOESTPIOERDIOIOLNKSRLNO3SRLNO2SRLNO1SRLNO0CLRCH4CLRCH3CLRCH2CLRCH1F196F197F198F199

 • Page 408

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03384#7#6#5#4#3#2#1#0F200F201F202F203F204F205F206F207F208F209F210F211F212F213F214F215F216F217F218F219F220F221F222F223F224

 • Page 409

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC385#7#6#5#4#3#2#1#0F225F226F227F228F229F230F231F232F233F234F235F236F237F238F239F240F241F242F243F244F245F246F247F248F249

 • Page 410

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03386#7#6#5#4#3#2#1#0F250F251F252F253F254F255F256F257F258F259F260F261F262F263F264F265F266F267F268F269F270F271F272F273F274

 • Page 411

  B---63835CZ/034. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMC387#7#6#5#4#3#2#1#0F275F276F277F278F279F280F281F282F283F284F285F286F287F288F289F290F291F292F293F294F295F296F297F298F299

 • Page 412

  4. ROZHRANÍ MEZI CNC A PMCB---63835CZ/03388#7#6#5#4#3#2#1#0F300F301F302F303F304F305F306F307F308F309F310F311F312F313F314F315

 • Page 413

  B---63835CZ/035. NASTAVENÍ PARAMETRŮ FOCAS1/ETHERNET3895 NASTAVENÍ PARAMETRŮ FOCAS1/ETHERNETNa obrazovce nastavení parametrů Ethernet nastavte parametrykarty PCMCIA LAN požadované pro činnost SERVO GUIDE aFANUC LADDER---III.POZNÁMKAPřesvědčte se, že používáte kartu PCMCIA LAN, kt...

 • Page 414

  5. NASTAVENÍ PARAMETRŮ FOCAS1/ETHERNETB---63835CZ/03390Displej1Uveďte CNC systém do režimu MDI.2Stiskněte funkční tlačítko.3Stiskněte tlačítko pro pokračování v menu na pravém konci řadysoftwarových tlačítek.4Stiskněte softwarové tlačítko [ETHPRM]. Zobrazí se obrazovkana...

 • Page 415

  B---63835CZ/035. NASTAVENÍ PARAMETRŮ FOCAS1/ETHERNET391Zobrazení a nastavení položekZobrazí se položka, která se vztahuje ke kartě PCMCIA LAN.ÚdajPopisMAC ADDRESSMAC adresa karty PCMCIA LANNastavte položky související s TCP/IP pro vestavěné prostředkyEthernet.ÚdajPopisIP ADDRESSZ...

 • Page 416

  5. NASTAVENÍ PARAMETRŮ FOCAS1/ETHERNETB---63835CZ/03392POZNÁMKA1Když je pro časový interval nastavena malá hodnota,komunikační zatížení se zvýší, což může nepříznivě ovlivnitvýkon sítě.2 Pro parametry karty PCMCIA Ethernet jsou před dodávkounastaveny dále uvedené vých...

 • Page 417

  B---63835CZ/036. DIGITÁLNÍ SERVOMOTOR3936 DIGITÁLNÍ SERVOMOTORTato kapitola popisuje obrazovku pro optimalizaci servomotorupožadovanou přiúdržbě digitálního servomotoru a seřizováníreferenční polohy.6.1 POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ PARAMETRŮSERVOMOTORU394..........................6.2...

 • Page 418

  6. DIGITÁLNÍ SERVOMOTORB---63835CZ/03394Tato kapitola popisuje, jak provést počáteční nastavení parametrůservomotoru používané přiseřizování obráběcího stroje napracovišti.1. Zapněte napájení ve stavu nouzového zastavení.2. Nastavte parametr pro zobrazení obrazovky optim...

 • Page 419

  B---63835CZ/036. DIGITÁLNÍ SERVOMOTOR395(2)ID číslo motoruVyberte ID č. použitého servomotoru v souladu s provedenímmotoru a číslem výkresu (prostřední čtyři číslice položkyA06B---XXXX---BXXX) uvedených v tabulkách na následujícíchstránkách.Vpřípadě motorů, které nej...

 • Page 420

  6. DIGITÁLNÍ SERVOMOTORB---63835CZ/03396V závislosti na použitém softwaru serva tato čísla typů motorunemusí být podporována.Následující tabulka uvádí seznam čísel typů motoru společně spříslušnou řadou a verzí softwaru serva (A nebo pozdější).-Servomotor řady αi (p...

 • Page 421

  B---63835CZ/036. DIGITÁLNÍ SERVOMOTOR397(4)CMR1820Koeficient násobení poveluPRM1) Když je CMR 1/2 až 1/272) Když CMR je 0,5 až 48(5)Vypněte a pak zapněte napájení.(6)N/M převodu posuvu (F⋅FG)2084n --- flexibilní převod posuvuPRM2085m --- flexibilní převod posuvuPRMNastavení pr...

 • Page 422

  6. DIGITÁLNÍ SERVOMOTORB---63835CZ/03398Nastavení pro použití externího snímače(plně uzavřená polohová smyčka)Počet impulzů polohy odpovídajícípředdefinované délce dráhyF⋅FG čitatel (≤ 32767)(jako nerozložitelnýzlomek)Počet impulzů polohy odpovídajícípředdefinov...

 • Page 423

  B---63835CZ/036. DIGITÁLNÍ SERVOMOTOR399Obrazovka pro nastavení FSSB zobrazuje zesilovač na bázi FSSB ainformace o ose. Tuto informaci může také zadat obsluha.1. Stiskněte funkční tlačítko.2. Chcete---li zobrazit [FSSB], stiskněte několikrát tlačítko propokračování v menu.3. ...

 • Page 424

  6. DIGITÁLNÍ SERVOMOTORB---63835CZ/03400DČ.OSY (počet řízených os)Zobrazuje se číslo každé řízené osy zadané v parametrech (č. 1920až 1929). Pokud číslo zadané v těchto parametrech bude spadatmimo rozsah mezi 1 a max. počtem řízených os, zobrazí se 0.DNAZEV (název říz...

 • Page 425

  B---63835CZ/036. DIGITÁLNÍ SERVOMOTOR401DM1 (číslo konektoru pro pulzní modul 1)Tento údaj je číslo konektoru pro pulzní modul 1 zadaný vparametru č. 1931.DM2 (číslo konektoru pro pulzní modul 2)Tento údaj je číslo konektoru pro pulzní modul 2 zadaný vparametru č. 1932.D1---DS...

 • Page 426

  6. DIGITÁLNÍ SERVOMOTORB---63835CZ/03402Obrazovka údržby zesilovače zobrazuje následující údaje:DOSA (počet řízených os)DNAZEV (název řízené osy)DZES. (typ zesilovačepřipojeného k ose)DSERIE (série servozesilovačepřipojeného k ose)DJEDN. (typ jednotky servozesilovačepřip...

 • Page 427

  B---63835CZ/036. DIGITÁLNÍ SERVOMOTOR4031) Obrazovka nastavení zesilovačeNASTAV ZESILOVACEO1000 N00001Č. ZES.SERIE JEDNIMAXOSA NAZEV1A1-LαSVM-HV40AL1X2A1-MαSVM12A2Y3A2-LβSVM40A3Z4A3-LαSVM20A4Č. EXTRATYPEPCB ID5M1A0000 SNIMAC (8 OS)6M2B12AB>_MDI **** *** ***13:11:56[NASTAV][][VST.DAT]...

 • Page 428

  6. DIGITÁLNÍ SERVOMOTORB---63835CZ/03404DM2 (číslo konektoru pro pulzní modul 2)Pro osu, která používá pulzní modul 2, zapište číslo konektoru vrozsahu 1 až maximální počet os pro pulzní modul 2. Když pulznímodul 2 není nutno použít, zapište 0. Pokud bude zapsáno číslom...

 • Page 429

  B---63835CZ/036. DIGITÁLNÍ SERVOMOTOR405Nastavte parametr, aby se zobrazila obrazovka pro optimalizaciservomotoru.#73111#6#5#4#3#2#1#0SVS#0 (SVS)0 : Obrazovkaoptimalizaceservomotorusenezobrazila.1 : Obrazovka optimalizace servomotoru se zobrazí.1. Stiskněte tlačítkotlačítkoa softwarové t...

 • Page 430

  6. DIGITÁLNÍ SERVOMOTORB---63835CZ/03406#7OVLAlarm1#6LV#5OVC#4HCA#3HVA#2DCA#1FBA#0OFADGN (200) :#7 (OVL) :Alarm připřetížení#6 (LV) :Alarm při nedostatečném napětí#5 (OVC) :Alarm proudového přetížení#4 (HCA) :Alarm při abnormálním proudu#3 (HVA) :Alarm přivysokém napětí#2 ...

 • Page 431

  B---63835CZ/036. DIGITÁLNÍ SERVOMOTOR407#7DTEAlarm4#6CRC#5STB#4PRM#3#2#1#0DGN (203) :#7 (DTE) :Chyba komunikace sériového pulzního snímač polohy.Není odezva.Obecně bývá příčinou přerušený vodič.#6 (CRC) :Chyba komunikace sériového pulzního snímač polohy.Chyba ve vysílanýc...

 • Page 432

  6. DIGITÁLNÍ SERVOMOTORB---63835CZ/03408RychlostNájezd do polohy(PRM1420α)Rychlost FL(PRM1425 α )ČasČasová konstanta zrychlení/zpomalení pro rychloposuv (PRM1620 α )*DECαPCZRastrReferenční čítačKapacita čítače10000P+10000PCMRFČítačodchylkyProporcio-nální ziskRychlostnísm...

 • Page 433

  B---63835CZ/036. DIGITÁLNÍ SERVOMOTOR409#71005#6#5#4#3#2#1DLZ#0PRM#1 (DLZ) 0 : Pro nájezd do referenční polohy je použita normální metoda(narážka).1 : Je použitabeznarážkovámetodanájezdu do referenční polohy(osa po ose).POZNÁMKAReferenční polohu je možno nastavit pro každou ...

 • Page 434

  6. DIGITÁLNÍ SERVOMOTORB---63835CZ/034101821Kapacita referenčního čítačenaosu [P]PRMNormálně se počet impulzů zpětné vazby na otáčku motorunastavuje jako kapacita referenčního čítače.Pokud jsou referenční značky v lineárním pravítku, lze jako kapacitureferenčního čít...

 • Page 435

  B---63835CZ/036. DIGITÁLNÍ SERVOMOTOR411Není---li pro nájezd do referenční polohy k dispozici ani narážka anikoncový spínač,umožňuje tato funkce návrat nástroje do referenčnípolohy nastavené v MTB.Když je použit snímač absolutní polohy, zůstane jednou nastavenáreferenčn...

 • Page 436

  6. DIGITÁLNÍ SERVOMOTORB---63835CZ/03412#71002#6#5#4#3#2#1DLZ#0PRM#1 (DLZ) 0 : Pro nájezd do referenční polohy je použita narážka.1 : Beznarážkové nastavení referenční polohy (všechny osy).#71005#6#5#4#3#2#1DLZ#0PRM#1 (DLZ) 0 : Pro nájezd do referenční polohy je použita normál...

 • Page 437

  B---63835CZ/036. DIGITÁLNÍ SERVOMOTOR413Servosystém αi má schopnost vydat výstrahu dříve, než dojde kjednomu z následujících cílových alarmů.Když nastane výstražný stav, je vysláno hlášení do PMC systému.Tohoto signálu může například stroj využít k odsunutí nástro...

 • Page 438

  6. DIGITÁLNÍ SERVOMOTORB---63835CZ/03414Časový diagram pro zpracování varovných signálů je uveden dále.ServozesilovačSVWRN1---4(Varování)Výskyt varováníAktivaceBěhem tohoto časového intervalu zastaví PMCzpomalení nebo provede zastavení bloku, abyse stroj zastavil a nedošlo ...

 • Page 439

  B---63835CZ/036. DIGITÁLNÍ SERVOMOTOR415V servosystému αi je z každé připojené jednotky získáván IDinformační výstup azobrazen naobrazovce CNCsystému.Dále jsou uvedeny jednotky, které mají ID informace.(Poznámka: V některých případech tyto jednotky ID informacenemají.)SSer...

 • Page 440

  6. DIGITÁLNÍ SERVOMOTORB---63835CZ/03416Zobrazení ID obrazovky serva1 Stiskněte tlačítkoa potom stiskněte softwarové tlačítko[System].2 Stisknutím softwarového tlačítka [SV Information] zobrazítedále uvedenou obrazovku.POZNÁMKAInformace serva jsou uloženy v paměti flash ROM. Je...

 • Page 441

  B---63835CZ/036. DIGITÁLNÍ SERVOMOTOR417Další informaceI když je provedena odůvodněná výměna například kvůliopravě, tato funkce nesprávně indikuje *, jakmile zjistínáhradu.Pro smazání příznaku * proveďte dále uvedené kroky proaktualizaci zapamatovaných dat, jak je pozdě...

 • Page 442

  6. DIGITÁLNÍ SERVOMOTORB---63835CZ/03418Ovládání obrazovkyRežimPoužití tlačítkaPoužitíProhlížení(*1)Tlačítkem prostránkováníRolování nahoru a dolů jednotlivými obrazovkami.Editace(*2)Softwarovétlačítko[VSTUP][ZRUSIT][ZMENIT][ULOZ][RELOAD]Nahrazení zvolené ID informace...

 • Page 443

  B---63835CZ/037. STŘÍDAVÉ VŘETENO (SÉRIOVÉ ROZHRANÍ)4197 STŘÍDAVÉ VŘETENO (SÉRIOVÉ ROZHRANÍ)Tato kapitola uvádí popis zesilovačů vřetena pro sériové a analogovérozhraní a vysvětluje související parametry.7.1 STŘÍDAVÉ VŘETENO(SÉRIOVÉ ROZHRANÍ)420......................

 • Page 444

  7. STŘÍDAVÉ VŘETENO (SÉRIOVÉ ROZHRANÍ)B---63835CZ/034207.1STŘÍDAVÉ VŘETENO(SÉRIOVÉ ROZHRANÍ)7.1.1Popis řízení vřetena

 • Page 445

  B---63835CZ/037. STŘÍDAVÉ VŘETENO (SÉRIOVÉ ROZHRANÍ)421Instrukce SNCMěřič zatíženíRychlost orientace(PRM 3705#1, 3732,3706#5)Zesilovač sério-vého vřetenaVřetenoPMCKomunikační kabelMotorvřetenaLMM03, M04, M05, M19FIN*SSTP (Zastavení vřetena)Otáčky motoruSOVx (Dodatečná z...

 • Page 446

  7. STŘÍDAVÉ VŘETENO (SÉRIOVÉ ROZHRANÍ)B---63835CZ/03422Otáčky motoru4095MaxSkódVýstupPRM 3735PRM 373600PRM 3741PRM 3742PRM 3743Převod1Převod2Převod3(min---1)Otáčky motoru4095MaxSkódVýstupPRM 3735PRM 37360Převod1Převod2Převod 30PRM 3741PRM 3742PRM 3743PRM 3752PRM 3751(min---1)...

 • Page 447

  B---63835CZ/037. STŘÍDAVÉ VŘETENO (SÉRIOVÉ ROZHRANÍ)423(1)Potvrzení parametrů#73111#6#5#4#3#2#1SPS#0Bit 1 (SPS) 0 : Obrazovka pro optimalizaci vřetena není zobrazena.l1 : Obrazovka pro optimalizaci vřetena je zobrazena.(2)Stiskněte tlačítkovyberte obrazovku pro nastaveníparametrů...

 • Page 448

  7. STŘÍDAVÉ VŘETENO (SÉRIOVÉ ROZHRANÍ)B---63835CZ/03424Vyberte vřeteno, pro které se mají nastavit data.S11: Zesilovač hlavního vřetena pro 1. vřetenoS12: Zesilovač vedlejšího vřetena pro 1. vřetenoS21: Zesilovač hlavního vřetena pro 2. vřetenoS22: Zesilovač vedlejšího v...

 • Page 449

  B---63835CZ/037. STŘÍDAVÉ VŘETENO (SÉRIOVÉ ROZHRANÍ)425Zobrazené parametry se liší v závislosti na režimu operace.Řízení polo-hování vřetenaNormálníoperaceOrientaceŘízenísynchronizaceSynchronnízávitováníCs obrysovéřízeníProporcionální ziskIntegrální ziskZesílen...

 • Page 450

  7. STŘÍDAVÉ VŘETENO (SÉRIOVÉ ROZHRANÍ)B---63835CZ/03426OBRAZOVKA MONITORU VRETENAALARM: AL-27(SNIMAC POLOHY ODPOJEN)OBSLUHA: RIZENI CS OSYOTACKY VRETENA : 100 ST/MINOTACKY MOTORU: 150 OT/MINMERIC ZATIZENI (%)VSTUP. SIGNALY : ORCM MRDY *ESPVYST. SIGNALY : SST SDT ORAR050100150200JJJJJ1: Př...

 • Page 451

  B---63835CZ/037. STŘÍDAVÉ VŘETENO (SÉRIOVÉ ROZHRANÍ)427Je možno použít 6 následujících režimů:a. Normální operaceb. Orientacec. Synchronní operaced. Synchronní závitováníe. Obrysové řízení Csf. Řízení polohování vřetenaMěřič zatížení zobrazuje zatížení vř...

 • Page 452

  7. STŘÍDAVÉ VŘETENO (SÉRIOVÉ ROZHRANÍ)B---63835CZ/03428S11: 1.hlavníS12: 1.vedlejšíS21: 2.hlavníS22: 2.vedlejšíProporcionální zisk (HIGH)4040420640404206Proporcionální zisk (LOW)4041420740414207Integrální zisk (HIGH)4048421240484212Integrální zisk (LOW)4049421240494212Napět...

 • Page 453

  B---63835CZ/037. STŘÍDAVÉ VŘETENO (SÉRIOVÉ ROZHRANÍ)429Číslice jsou čísla parametrů:S11: 1.hlavníS12: 1.vedlejšíS21: 2.hlavníS22: 2.vedlejšíProporcionální zisk (HIGH)4044421040444210Proporcionální zisk (LOW)4045421140454211Integrální zisk (HIGH)4052421440524214Integrální...

 • Page 454

  7. STŘÍDAVÉ VŘETENO (SÉRIOVÉ ROZHRANÍ)B---63835CZ/03430Číslice jsou čísla parametrů:S11: 1.hlavníS12: 1.vedlejšíS21: 2.hlavníS22: 2.vedlejšíProporcionální zisk (HIGH)40464046Proporcionální zisk (LOW)40474047Integrální zisk (HIGH)40544054Integrální zisk (LOW)40554055Zesí...

 • Page 455

  B---63835CZ/037. STŘÍDAVÉ VŘETENO (SÉRIOVÉ ROZHRANÍ)431Standardní parametry týkající se jednotlivých modelů motorů jemožno nastavit automaticky.DSpecifikace pro řízení motoru závisí na specifikaci definovanévýrobcem obráběcího stroje. Parametry definované výrobcemobráb...

 • Page 456

  7. STŘÍDAVÉ VŘETENO (SÉRIOVÉ ROZHRANÍ)B---63835CZ/03432Pro vřeteno αi může být stav výstrahy ohlášen dříve, než je vydánalarm. Když nastane výstražný stav, je vysláno hlášení do PMCsystému.Tohoto signálu lze například využít k odsunutí nástrojů nebo kesnížen...

 • Page 457

  B---63835CZ/037. STŘÍDAVÉ VŘETENO (SÉRIOVÉ ROZHRANÍ)433ČíslovýstrahyPodrobnostiObsah58Přetížení hlavníhoobvodu měničeKdyž je hlavní obvod PSM přetížený, je vydánvýstražný signál. Vzhledem k tomu, že vřeteno v tétodobě pokračuje v činnosti, použijte PMC k provede...

 • Page 458

  7. STŘÍDAVÉ VŘETENO (SÉRIOVÉ ROZHRANÍ)B---63835CZ/03434Vsystému vřetena αi je z každé připojené jednotky získáván IDinformační výstup azobrazen naobrazovce CNCsystému.Dále jsou uvedeny jednotky, které mají ID informace.(Poznámka: V některých případech tyto jednotky ID...

 • Page 459

  B---63835CZ/037. STŘÍDAVÉ VŘETENO (SÉRIOVÉ ROZHRANÍ)435Zobrazení informační obrazovky vřetena:1 Stiskněte tlačítkoa potom stiskněte softwarové tlačítko[SYSTEM].2 Stisknutím softwarového tlačítka [SP---INF] zobrazíte dáleuvedenou obrazovku.POZNÁMKAInformace vřetena jsou u...

 • Page 460

  7. STŘÍDAVÉ VŘETENO (SÉRIOVÉ ROZHRANÍ)B---63835CZ/03436Další informaceI když je provedena odůvodněná výměna například kvůliopravě, tato funkce nesprávně indikuje *, jakmile zjistínáhradu.Pro smazání příznaku * proveďte dále uvedené kroky proaktualizaci zapamatovanýc...

 • Page 461

  B---63835CZ/037. STŘÍDAVÉ VŘETENO (SÉRIOVÉ ROZHRANÍ)437Operace na editační obrazovceRežimPoužití tlačítkaPoužitíProhlížení(*1)Tlačítkem prostránkováníRolování nahoru a dolů jednotlivými obrazovkami.Editace(*2)Softwarovétlačítko[VSTUP][ZRUSIT][ZMENIT][ULOZ][RELOAD]Na...

 • Page 462

  7. STŘÍDAVÉ VŘETENO (SÉRIOVÉ ROZHRANÍ)B---63835CZ/034387.2STŘÍDAVÉ VŘETENO(ANALOGOVÉ ROZHRANÍ)7.2.1Popis řízení vřetena

 • Page 463

  B---63835CZ/037. STŘÍDAVÉ VŘETENO (SÉRIOVÉ ROZHRANÍ)439Povel CW/CCW, orientace,atd.Otáčky motoruPřevod otáčekvřetenaPMCSAR, LDTSST, ORARSDT, ALMNCGR1, GR2FINSVCLMGR1O, GR2O, GR3OSDVRVPCSMM03 až M05, M06, M19*SSTP*ESP,MRDY,SFR,SRV,ORCM, TLMPovel SPovel MPřevod 1 Převod 2Maximální...

 • Page 464

  7. STŘÍDAVÉ VŘETENO (SÉRIOVÉ ROZHRANÍ)B---63835CZ/03440[Řada M]1Metoda změny převodu A (bit 2 parametru 3705 = 0)SVC(4095) 10 VPRM 3736MaxPRM 37350VOtáčky motoruPřevod 1Převod 2Převod 3Skód0PRM 3741PRM 3742PRM 3743(min---1)2Metoda změny převodu B (bit 2 parametru 3705 = 1)(4095)...

 • Page 465

  B---63835CZ/037. STŘÍDAVÉ VŘETENO (SÉRIOVÉ ROZHRANÍ)441#7TCW3706#6CWM#5#4#3#2#1#0TCWCWMZnaménko výstupního napětí00Analogové napětí (+) s M03 i M0401Analogové napětí (+) s M03 i M0410(+)s M03, (---)s M0411(---)s M03, (+)s M04[Řada M]#73705#6#5#4#3#2SGB#1#0SGB Nastavení otáče...

 • Page 466

  7. STŘÍDAVÉ VŘETENO (SÉRIOVÉ ROZHRANÍ)B---63835CZ/03442(1)Pro řadu M změňte horníadolnímez následujícím způsobem:⋅ Když je použitametodazměny převodu A:Parametr 3736 = 4095, Parametr 3735 = 0⋅ Když je použitametodazměny převodu B:Parametr 3751 = 4095, Parametr 3735 = 0...

 • Page 467

  B---63835CZ/037. STŘÍDAVÉ VŘETENO (SÉRIOVÉ ROZHRANÍ)443(4)Pokud výstupní napětí nebude správné, proveďte následujícívýpočet a změňte hodnotu parametru 3730, aby se změnilozesílení D/A převodníku:Nastavení =10VMìrené napìtí × (Aktuální hodnota PRM 3730)(5)Vykonejt...

 • Page 468

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/034448 LOKALIZACE ZÁVADTato kapitola popisuje postup při lokalizaci závad.8.1POSTUP PŘI PORUCHÁCH446...............8.2NELZE VYKONAT ANI RUČNÍANI AUTOMATICKOU OPERACI448..........8.3NELZE PROVÉST OPERACI V JOGU452......8.4NELZE PROVÉST OPERACI RUČNÍMKOLE...

 • Page 469

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD4458.21 ALARM 704(ALARM DETEKCE KOLÍSÁNÍ OTÁČEKVŘETENA)494..............................8.22 ALARM 749(CHYBA KOMUNIKACE SÉRIOVÉHOVŘETENA)495..............................8.23 ALARM 750(CHYBA SPOJENÍ PŘISPUŠTĚNÍSÉRIOVÉHO VŘETENA)496..................

 • Page 470

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03446Když dojde k poruše, je důležité správně pochopit, k jaké porušedošlo a podle toho podniknout odpovídající kroky, aby se rychleobnovil provozní stav stroje.Poruchu zjistíte následujícím postupem:ObnovaPřijakéoperaci?Jaká porucha?Přísluš...

 • Page 471

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD447⋅ Vpřípadě závady týkající se vřetenKdy závada nastala ? (během zapínání napájení, zrychlování,zpomalování nebo konstantní rychlosti otáčení)3 K jaké poruše došlo?⋅ Jaký alarm byl zobrazen na obrazovce alarmů?(U alarmů 300 až ...

 • Page 472

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03448(1)Když nelze vykonat ruční ani automatickou operaci, použijtenásledující proceduru.(2)Zkontrolujte, zda displej polohy ukazuje správnou polohu.(3)Zkontrolujte stavový displej CNC.(4)Zkontrolujte interní status CNC pomocí diagnostické funkce.(1)Zko...

 • Page 473

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD449(c)Potvrzení statusu režimůStav operačního režimu se zobrazuje ve spodní části obrazovkynásledovně :Pokud se nezobrazí nic, je signál volby režimu zadán chybně.Pomocí diagnostické funkce PMC (PMCDGN) potvrďtesignál volby režimu.Podrobnosti...

 • Page 474

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03450Indikuje, že polohování dosud neskončilo. Zkontrolujte obsahnásledujících diagnostických čísel. (Je rovno 1 za následujícíchpodmínek)DGN 0300 Polohová odchylka >PARAM 1826 Interval dosažení polohy1) Zkontrolujte parametry podle seznamu para...

 • Page 475

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD451Zkontrolujte signály pomocí diagnostické funkce PMC (PMCDGN)#7*JV7G0010#6*JV6#5*JV5#4*JV4#3*JV3#2*JV2#1*JV1#0*JV0*JV15G0011*JV14*JV13*JV12*JV11*JV10*JV9*JV8Bude---li dodatečná změna 0%, všechny bity výše uvedené adresybudou 11111111 nebo 00000000.......

 • Page 476

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03452(1)Zkontrolujte, zda funguje displej polohy.(2)Zkontrolujte stavový displej CNC.(3)Zkontrolujte interní status pomocí funkce diagnostiky.(1)Zkontrolujte status volby režimu (režim JOG není zvolen).Jestliže stavový displej zobrazuje JOG, jde o normáln...

 • Page 477

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD453*Předběžné definování přímky nebo oblouku v CNC systémupomocí oblasti R v PMC, +Jg a Ja umožní nástroji pohyb vosách X a Y současně.Výměna informacísoblastíR v PMCjerealizovánamakroprogramemnebosekvenčnímprogramem PMC vytvořeným v MTB....

 • Page 478

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03454Indikuje, že polohování dosud neskončilo. Zkontrolujte obsahnásledujících diagnostických čísel. (Je rovno 1 za následujícíchpodmínek)DGN 0300 Polohová odchylka >PARAM 1826 Interval dosažení polohy1) Zkontrolujte parametry podle seznamu para...

 • Page 479

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD455Zkontrolujte signály pomocí diagnostické funkce PMC (PMCDGN)#7*JV7G0010#6*JV6#5*JV5#4*JV4#3*JV3#2*JV2#1*JV1#0*JV0*JV15G0011*JV14*JV13*JV12*JV11*JV10*JV9*JV8Bude---li dodatečná změna 0%, všechny bity výše uvedené adresybudou 11111111 nebo 00000000.......

 • Page 480

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03456Pokud nelze vykonávat operace ručním kolečkem, mohoupravděpodobné příčiny zahrnovat následující skutečnosti:DServo není aktivováno.DRuční kolečka nejsou připojena správně kportu vestavěných I/Onebo I/O modulu.DI/O Link portu vestavěnýc...

 • Page 481

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD457JA3JD1BJD1ASIN(01)(03)SOUTHA1HB1(02)HA1(01)SOUT(03)*SIN(02)(04)*SOUT(01)SINHB1+5 V (09)0 V (11)*SOUT(04)(02)*SIN0 V+5 V0 V (12)0 V (12)HA2HA2(03)0 V (14)0 V (13)(11) 0 VHB2HB2(04)0V+5 V0 V (14)+5 V (18)(12) 0 VHA3HA3(05)HB3+5 V (20)HB3(06)(14) 0 V(13) 0 V0V+5 ...

 • Page 482

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03458Pokud I/O modul nebude v I/O Link přiřazení přiřazen správně(včetně karty vestavěných I/O pro Series 0i---B), pulsy ručníchkoleček se nebudou přenášet do CNC a to pak nebude schopnovykonávat ruční operaci z kolečka.I/O moduly, ke kterým l...

 • Page 483

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD459Řídicí jednotkaI/O modul pro panelkonektorůPřiřazeno tak, jakokdyž nelze použítruční kolečko.Přiřazeno propoužití ručníhokolečkaSkupina 0Skupina 1Rozhraní tohotoručního kolečka jeúčinné.Rozhraní tohotoručního kolečka neníúčinn...

 • Page 484

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03460(2)Signál volby osy pro posuv ručním kolečkem není přiváděn.Zkontrolujte signály pomocí diagnostické funkce PMC(PMCDGN)#7HS2DG0018#6HS2C#5HS2B#4HS2A#3HS1D#2HS1C#1HS1B#0HS1AG0019HS3DHS3CHS3BHS3AKdyž bude na strojním panelu přepínač volby osy nas...

 • Page 485

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD461(1)Ověřte, zda ruční operacejemožná.(2)Ověřte stav kontrolky LED pro start cyklu na strojním panelu.(3)Ověřte status CNC.Není---li možná žádná ruční operace, proveďte opatření na základěpředchozí položky “Operaci v jogu nelze prov...

 • Page 486

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03462Na obrazovce statusu CNC se zobrazuje “STRT”.(1)Zkontrolujte obsah čísel diagnostiky 000 až 015.Č.HlášeníDispleja. 000 CEKANI NA SIGNAL FIN: 1(Příklad)b. 001 POHYB: 0c. 002 CAS.PRODL.: 0d. 003 OVERENI DOSAZENE POLOHY: 0e. 004 OVERRIDE POSUVU 0%: 0...

 • Page 487

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD463<Řada M>#7BFING0005#6#5#4#3TFIN#2SFIN#1#0MFIN#0 (MFIN) : Signál dokončení M funkce#2 (SFIN) : Signál dokončení S funkce#3 (TFIN) : Signál dokončení T funkce#4 (BFIN) : Signál dokončení B---funkce#7BFF0007#6#5#4#3TF#2SF#1#0MF#0 (MF) : Vzorkov...

 • Page 488

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03464SignálKoncový stavSignál dokončení01Signál uložení01CNC načítá z programu povel pro osu (X,Y,Z,...) a zadává povel ose.CNC načítá povel prodlevy (G04) v programu a vykonává povelprodlevy.Nájezd do zadané polohy (G00) v zadané ose není dok...

 • Page 489

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD465<Pouze řada T>Je přiveden signál blokování startu#7G0007#6#5#4#3#2#1STLK#0#1 (STLK) Když má tento signál hodnotu 1, je přiveden signál blokování startu.<Společné pro řadu T a řadu M>Existuje několik funkcí blokování. Parametry p...

 • Page 490

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03466#7F0110#6#5#4#3MDTCH4#2MDTCH3#1MDTCH2#0MDTCH1Když je signál MDTHn roven “1”, je funkce odpojení osy platná.Funkce odpojení řízené osy začne být platná zadánímnásledujícího signálu od PMC nebo parametrem z CNC systému.Zkontrolujte podle n...

 • Page 491

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD467Bude---li hodnota dodatečné změny 0%, všechny bity výše uvedenéadresy budou [11111111] nebo [00000000].......*JV15JV0..............Dodatečnázměna1111 1111 1111 11111111 1111 1111 11101101 1000 1110 11110000 0000 0000 00010000 0000 0000 00000.00%0.01%...

 • Page 492

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03468(c)Řezání závitu nefunguje1) Snímač polohy se netočí.Zkontrolujte spojení mezi vřetenem a snímačem polohy.Mohou nastat následující závady:⋅Je poškozený rozvodový řemen⋅Je odstraněno péro⋅Je volná spojka⋅Je uvolněný konektor sig...

 • Page 493

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD469(1)Po spuštění a následném zastavení cyklu zkontrolujte následující:(2)Zkontrolujte kontrolku LED na strojním panelu.(3)Zkontrolujte diagnostickou funkci CNC.Důvod, proč kontrolka LED pro start cyklu (STL) zhasne, jezobrazený pod diagnostickými ...

 • Page 494

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03470#7G0008#6#5#4ERS#3#2#1#0#7 (ERS) : Když je bit roven 1, je přiváděn signál externího resetu.Tento signál se obvykle používá jako potvrzení signálu M02, když jeM02 zadáno v programu jako konec programu.Proto když se vykonává M02, je přiváděn...

 • Page 495

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD471Není---li po zapnutí napájení na obrazovce žádný obraz, když jezablokovaný s hlášením “GRAPHIC IS READY”, nebo když jezobrazena stavová obrazovka pozice, může být příčinou jedna znásledujících možnosti:DJednotka zobrazení není př...

 • Page 496

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03472Zkontrolujte podle kapitoly o hardwaru status zapnutí/vypnutí LCDna základní desce elektroniky.Pokud se základní deska normálně nastartuje a LED displej indikujenormálníprovoz,jepravděpodobnoupříčinouzávadazobrazovacího systému, např. odpojen...

 • Page 497

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD473Deska CPUDeska řízenídisplejeDInstalační pozice deskyřadičedisplejea deskyCPU

 • Page 498

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03474Když je zjištěno poškození optického kabelu (HSSB), kterýpropojuje LCD jednotku se základní deskou CPU, začne displejLCD jednotky blikat.Stejná situace nastane, když je při zapnutém napájení vypnutazákladní deska CPU.Displej LCD jednotky blik...

 • Page 499

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD475Není---li vytvořeno I/O spojení, signály z I/O zařízení nelze normálněpřivést do CNC systému nebo signály z CNC systému nelze přivéstdo I/O zařízení, je pravděpodobnou příčinou jedna z následujícímožností:DI/O zařízení není zapn...

 • Page 500

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03476Zkontrolujte, zda jsou I/O zařízení řádně připojena k napájecímzdrojům odpovídajícího napětí.Zkontrolujte správnou posloupnost zapínání.Čas, kdy se má I/O zařízení zapnout:Před zapnutím CNC systému nebo během 500 ms po jehozapnutí....

 • Page 501

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD477Jestliže jsou v I/O jednotce panelu konektorů data přiváděna naneplatnou adresu (např. data, která mají být přivedena na X004 jsouve skutečnosti přivedena na X010), je nejpravděpodobnější příčinanásledující:(1)Alokace I/O spojení je špa...

 • Page 502

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03478Nejpravděpodobnější příčinou je výpadek napájení rozšiřujícíhomodulu.→ Zkontrolujte, zda je na 18P a 50P rozšiřujícího modulu přivedenonapětí 24 V, když nejsou signály DI a DO nejsou na vstupu avýstupu.→ Zkontrolujte, zda je na 1P a...

 • Page 503

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD479NEAlarm 85?Alarm 86?·Zkontrolujte baudovourychlost a další I/Oparametry·I/O zařízení je vadnéANONEANO(START)Je správnýparametrI/O?ANONEZapište správné parametryJe zapnuténapájení I/O?ZAPVYPZapněte napájení I/OzařízeníJe připojeníkabelem...

 • Page 504

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03480<Parametr>FunkceHodnota para-metru 0020012Posuv0101#70111#70121#7Kód vstupních dat0101#30111#30121#3Stop bit0101#00111#00121#0Typ I/O zařízení102112122Baudová rychlost103113123Metodakomuni-0135#3---------komuni-kaceRS---232CKonektorHLAVNÍ DESKA CP...

 • Page 505

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD481HodnotaTYP I/O ZAŘÍZENÍ0RS---232---C (když nejsou použity následující jednotky)1FANUC CASSETTE B1/B2 (magnetická kazeta)2FANUC CASSETTE F1(Starší typ FLOPPY CASSETTE ADAPTOR)3FANUC PROGRAM FILE Mate,FANUC FA CARD ADAPTORFANUC FLOPPY CASSETTE ADAPTOR...

 • Page 506

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03482<Připojení kabelu>RD(01)0 V(02)DR(03)0 V(04)CS(05)0 V(06)CD(07)0 V(08)(09)+24 V (10)SD(11)0 V(12)ER(13)0 V(14)RS(15)0 V(16)(17)(18)+24 V (19)(20)(03) RD(06) DR(05) CS(08) CD(02) SD(20) ER(04) RS(07) SG(25) +24 V(01) FGGGKonektor : Poloviční rozteč 2...

 • Page 507

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD483Byl vykonán nájezd do referenční polohy, přinesplnění následujícíchpodmínek:Do CNC přišel nejméně jedenkrát signál nulového impulzu, když seosa pohybovala do referenční polohy rychlostí vyšší než odpovídáekvivalentu 128 pulzů pro v...

 • Page 508

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03484(1)Zkontrolujte, zda se motor otočil o více než jednuotáčku (generuje se nulový impulz) rychleji než 128pulzů velikosti polohové odchylky.Otočil?Počáteční poloha pro nájezd je příliš blízko·Změňte počáteční polohu pro nájezd.· Pohyb...

 • Page 509

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD485V sériovém pulzním snímači polohy došlo ke ztrátě dat absolutnípolohy.(Toto chybové hlášení se bude generovat, když provedete výměnupulzního snímače polohy, nebo když je odpojen signální kabel zpětnépolohové vazby sériového pulzního...

 • Page 510

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03486Tento alarm je vydán, když se signál připravenosti serva (VRDY)určitého servozesilovače nezapne, nebo když se v průběhu operacevypne.Jsou případy, kdy je tento alarm vydán, protože je vydán jiný alarmserva. Jestliže k tomu dojde, proveďte nej...

 • Page 511

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD487Sériové vřeteno(servozesilovač)(servozesilovač)NapájecízdrojObvod nouzovéhozastaveníServo-motorServo-motorMotorvřetenaJističJističACtlumivka3fázeJednafázeZkontrolujteDJe zapnutý napájecí zdroj PSM?DByl zrušen stav nouzového vypnutí?DJe při...

 • Page 512

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03488Tento signál je vydán, jestliže zůstane zapnutý signál připravenostiserva (VRDY) určitého servozesilovače.Deska servozesilovače nebo deska řízení osy v CNC systému mohoubýt vadné.CNC(deska hlavní CPU)ServozesilovačMCON: Od CNC k servozesilov...

 • Page 513

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD489Deska řízení osyHlavní deska CPUDInstalační pozice desekřízení os

 • Page 514

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03490Alarm 462 je vydán, jestliže slave zařízení (servozesilovač)nemůžepřijmout správnádatakvůli chybě komunikace FSSB.Alarm 463 je vydán, jestliže CNC nemůže přijmout správná datakvůli chybě komunikace FSSB.Když jsou vydány tyto alarmy, ind...

 • Page 515

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD491Parametry digitálního serva nejsou normální.(Parametry digitálního serva nejsou nastaveny správně.)1Ověřte nastavené hodnoty následujících parametrů:PRM 2020: Číslo formátu motoruPRM 2022: Směrotáčení motoruPRM 2023: Počet pulzů rychlos...

 • Page 516

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03492Tento alarm se generuje přimimořádně vysoké teplotě okolníhoprostředí řídicí jednotky CNC systému. Podmínkou instalace je, abyteplota okolního prostředí CNC nepřesáhla 55°C.Na desce hlavní CPU je nainstalován obvod pro monitorováníteplo...

 • Page 517

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD493Tento alarm se generuje, když dojde k poruše některého ventilátoru,např. k zastavení motoru ventilátoru během činnosti CNC systému.Motory ventilátorů jsou umístěny v nejvyšší části řídicí jednotkyCNC. Ke každému motoru je připojen obv...

 • Page 518

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03494Rychlost vřetena se v důsledku zatížení abnormálně mění.Ověřte následujícíparametr:Zkontrolujte, zda je podle otáčkoměru naobrazovce rychlost vřetena konstantní.Konstantní?Těžké obrábění?Provádělo se těžké obrábění ?Ověřte z...

 • Page 519

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD495Přikomunikaci mezizesilovačem sériového vřetena (SPM) a CNCdošlo k chybě.K pravděpodobným příčinám patří:DŠpatný kontakt propojovacího kabelu.DVadná deska plošných spojů vCNC.DVadný zesilovač vřetena.DRušení.Ověřte, zda má kabel p...

 • Page 520

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03496Tento alarm se generuje, když se zesilovač vřetena po zapnutí CNCsystému nedostane do normálního stavu spouštění.Jestliže se CNC systém včetně zesilovačů vřetena spustí normálně,tento alarm se negeneruje. Bude se generovat v případě záv...

 • Page 521

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD497#70409#6#5#4#3SPE#2S2E#1S1E#0SHESPE: 0: Přisériovém řízení vřetena splňují parametry sériového vřetenaspouštěcí podmínky jednotky vřetena.1: Přisériovém řízení vřetena nesplňují parametry sériovéhovřetena podmínky pro spuštění ...

 • Page 522

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03498Tyto alarmy se generují, když je vadná některá deska řízení osy apodřízeného (slave) zařízení (např. servozesilovače), a když jsouvadné optické kabely připojení k FSSB.Č.HlášeníPopis5134FSSB:PREKR.CASU INICIALIZACESběrnice FSSB nebyla...

 • Page 523

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD499Není---li sběrnice FSSB připravená k otevření ve 4. kroku, vygenerujese alarm 5134.Pokud je zjištěna chyba v 5. kroku, vygeneruje se alarm 5137.Jestliže se sběrnice FSSB neotevřeběhem pevně daného časovéhointervalu, vygeneruje se alarm 5197.Nen...

 • Page 524

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03500V porovnání s počtem řízených os je počet servozesilovačůrozpoznaných FSSB nedostatečný.Když se vygeneruje tento alarm, zobrazte obrazovku nastavenízesilovačů přístupnou z obrazovky nastavení FSSB. Zobrazí sepouze servozesilovačerozpoznan...

 • Page 525

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD501Vyskytla se chyba parity paměti ROM.Programové vybavení včetně systémového softwaru CNC, softwaruserva, softwaru pro správu PMC a kontaktního schématu PMC jeuloženo v energeticky nezávislé paměti modulu FROM/SRAM.Zpracování je zahájeno po zave...

 • Page 526

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03502Software pro správu CNC systému se po zapnutí napájení zavádí zmodulu FROM do DRAM, takže se zpracovává v DRAM.Vtétopaměti DRAM se vyskytla chyba parity.Tyto alarmy se vygenerují, jestliže byla data v DRAM poškozena znějaké vnější příčin...

 • Page 527

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD503Vobvoduna desce řízení os se vyskytla chyba parity RAM nebochyba hlídacího obvodu.Alarm 920 indikuje, že v řídicím obvodu pro osy 1 až 4 se vyskytlaněkterá z výše uvedených chyb.Optický kabel, karty řízení os, karta CPU nebo základní deska...

 • Page 528

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03504Vyskytla se závada na sběrnici FSSB (sběrnice sériového serva)spojující servozesilovače a CNC.Tento alarm se vygeneruje když se vyskytne závada na kterékoli řídicídesce osy na sběrnici FSSB, optickém kabelu nebo servozesilovači.Použijte diody...

 • Page 529

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD505Použijte zobrazení na obrazovce CNC.Když je vygenerován alarm 926, zobrazí se na obrazovce CNCsystému informace podobné následujícím.Lze je použít proidentifikaci místa závady.InformaceMODEInformaceSTATUSBityBityBity 12 až 15 informace MODE indi...

 • Page 530

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03506Když informace STATUS odpovídá vzoru A(1)Může být vadný optický kabel propojující slave zařízeníodpovídající bitům12 až 15 v informaci MODE a předcházejícízařízení slave. Nebo je vadné některé ze zařízení slavepropojených optick...

 • Page 531

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD507Hlavní desca CPUDeska řízení osyDInstalační pozice desekřízení os

 • Page 532

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03508Bylo vygenerováno přerušení, které nemůže být nikdy generováno vprůběhu normální operace.Příčinu závady nelze identifikovat, avšak závada se mohla vyskytnoutv periferních obvodech CPU.Pokud lze závadu odstranit vypnutím a opětovným zapn...

 • Page 533

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD509Došlo k chybě ECC paměti SRAM, která se používá pro uložení datjako jsou parametry a program obrábění.Tento alarm je vygenerován připoklesu napětí zálohovací baterie,nebo když došlo k poškození dat v paměti SRAM působením vnějšíchp...

 • Page 534

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03510Hlavní desca CPUModul FROM/SRAMModul FROM/SRAM jeumístěn pod deskou řízeníos.DPozice pro instalacimodulu FROM/SRAM

 • Page 535

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD511Tento alarm je vygenerován přizjištění chyby v PMC.Mezi pravděpodobné příčiny patří chyba komunikace I/O spojení avadná řídicí deska PMC.I/O člen je sériové rozhraní, které spojuje CNC s různými I/Ozařízeními a umožňuje vysokorychl...

 • Page 536

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/035121) Když je bit 0 v binárním vyjádření xx roven “1” znamená to, ženadřízené zařízení (CNC) obdrželo neplatná data komunikace.Předpokládejme například, že je na obrazovce následujícízobrazení:ALARM SYSTEMU950 ALARM SYSTEMU PMCPC050 I...

 • Page 537

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD513Zkontrolujte v tomto případě následující:(1)Když je bit 5 v yy roven “1”Proveďte zkoušku stejným postupem jako v bodu 1).(2)Když je bit 6 v yy roven “1” nebo bit 7 v yy roven “1”Nejdříve vyměňte podřízené zařízení ve skupině i...

 • Page 538

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03514Tento alarm je vygenerován přizjištění chyby (alarm hlídacíhoobvodu) v PMC. Pravděpodobnou příčinou je vadný řídicí obvodMC.Řídicí obvod PMC je umístěnna hlavní desce CPU. Vyměňte deskuhlavní CPU.8.33ALARM 951(ALARM HLÍDACÍJEDNOTKY PM...

 • Page 539

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD515Tento alarm indikuje zjištění závady na volitelné desce, nikoli nahlavní desce CPU.Když je vygenerován alarm 972, je na obrazovce následujícízobrazení:Ukázka zobrazeníALARM SYSTEMU972 NMI SE VYSKYTL V JINEM MODULUSLOT 01“POZICE” označuje č...

 • Page 540

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03516Objevila se chyba, která se během normální operace nemůže nikdyvyskytnout. Příčinu chyby nelze identifikovatIdentifikujte vadnou desku plošných spojů jejich postupnouvýměnou (včetně karet, modulů a zadního panelu)Vyměňte postupně desku CPU...

 • Page 541

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD517Vyskytla se chyba na sběrnici FANUC---BUS, která propojujevšechny volitelné desky.Tento alarm indikuje, že se vyskytla chyba během výměny dat mezihlavním CPU a volitelnou deskou.Vyměňte CPU na desce hlavní CPU.Vyměňte desku hlavní CPU.Vyměňujt...

 • Page 542

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03518Na desce hlavní CPU se vyskytla chyba sběrnice. Tento alarmindikuje, že se vyskytla chyba během výměny dat v rámci desky hlavníCPU.Vyměňte CPU na desce hlavní CPU.Vyměňujte postupně desku řadiče displeje, desky řízení os a modulFROM/SRAM.Vym...

 • Page 543

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD519Na lokální sběrnici na decse hlavní CPU se vyskytla chyba.Tento alarm indikuje,žesevyskytlachyba během výměny dat v rámcidesky hlavní CPU.Vyměňte kartu CPU na desce hlavní CPU (hlavní deska CPU).Vyměňujte postupně desku řadiče displeje, desk...

 • Page 544

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03520Vysvětlení následujících alarmů serva najdete v Příručce pro údržbuSERVOMOTORŮ FANUC řady αi (B---65285EN).ČísloHlášeníObsah417SERVO ALARM:OSA n --- CHYBNY PARAMETRK tomuto alarmu dojde, když je n---tá osa (osa 1---8) v jedné z dále uve-...

 • Page 545

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD521ČísloObsahHlášení439AXIS n:CNV. PREPETI VYKON.NAPAJ. SVM1) PSM: Napětí stejnosměrné linky je příliš vysoké.2) PSMR: Napětí stejnosměrné linky je příliš vysoké.3) αřada SVU: Napětí stejnosměrné linky je příliš vysoké.4) βřada SV...

 • Page 546

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03522ČísloObsahHlášení460AXIS n: ROZPOJENI FSSBKomunikace přes FSSB byla náhle odpojena. Možné příčiny jsou:1) Kabel komunikace přes FSSB je přerušený nebo rozpojený.2) Napájení zesilovače bylo náhle vypnuto.3) Zesilovač generoval alarm nízk...

 • Page 547

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD523Deska řízení osyHlavní desca CPUDInstalační pozice desekřízení os

 • Page 548

  8. LOKALIZACE ZÁVADB---63835CZ/03524Výklad následujících SPC alarmů (alarmy sériového pulzní snímačpolohy) najdete v Příručce pro údržbu SERVOMOTORŮ FANUCřady αi (B---65285EN).ČísloHlášeníObsah360OSA n: OSA n :ABNORM.KONTR.SOUCET (MOT)Uvestavěného pulzního snímače pol...

 • Page 549

  B---63835CZ/038. LOKALIZACE ZÁVAD525Vysvětlení následujících alarmů vřetena najdete v Příručce proúdržbu SERVOMOTORŮ FANUC řady αi (B---65285EN).ČísloObsah7101 až 7199Alarm vřetena 1 (SPM displej 01 až 99)7201 až 7299Alarm vřetena 2 (SPM displej 01 až 99)7301 až 7399Alarm...

 • Page 550

 • Page 551

  DODATKY

 • Page 552

 • Page 553

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ529APŘEHLEDCHYBOVÝCHHLÁŠENÍA.1 SEZNAM KÓDŮ ALARMŮ (CNC)530..........A.2 SEZNAM ALARMŮ (PMC)567.................A.3 SEZNAM ALARMŮ (SÉRIOVÉ VŘETENO)592.A.4 CHYBOVÉ KÓDY (SÉRIOVÉ VŘETENO)604...UPOZORNĚNÍSeznam alarmů také ob...

 • Page 554

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03530(1) Chyby programu/Chybová hlášení týkající se programu a obsluhy (P/S chybové hlášení)ČísloHlášeníObsah000VYPNETE PROSIM NAPAJENIByl zadán parametr vyžadující vypnutí napájení; vypněte napájení.001TH ALARM --- PAR...

 • Page 555

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ531ČísloObsahHlášení023NEPRIPUST.PROMENNA STOUP.ZA-VITU (řada T)Přikruhové interpolacibylapřiurčování poloměru povelem zadánazáporná hodnota pro adresu R. Upravte program.025NELZE ZADAT F0 V G02/G03 (řada M) Při kruhové inte...

 • Page 556

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03532ČísloObsahHlášení039NEPRIPUS.UKOS/ZAOBL---KOMP.P.OSTRI (řada T)Přikorekci na poloměršpičky nástroje bylo zadáno sražení nebo zao-blení rohu R s povelem spuštění, zrušení nebo přepnutí mezi povely G41a G42. Při sražen...

 • Page 557

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ533ČísloObsahHlášení054NEPRIP.KUZELPOSRAZ.HRAN/ZAOBL. (řada T)Blok, ve kterém bylo zadáno sražení pod určitým úhlem nebo zaoblenírohu R, obsahuje povel pro kužel. Upravte program.055CHYBI POHYB PRI SRAZ.HRAN/ZAOBL. (řada M)V ú...

 • Page 558

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03534ČísloObsahHlášení069CHYBNY FORMAT V G70 AZ G73(řada T)Konečný povel pro vykonání pohybu v blocích zadaných P a Q v pove-lech G70, G71, G72 a G73 je zakončen sražením nebo zaoblením rohuR. Upravte program.070V PAMETI NENI MIS...

 • Page 559

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ535ČísloObsahHlášení086VYP.SIGNALU (DR) ZARIZENI PRIPR. Přinačítání dat do paměti pomocí rozhraní čtečky/děrovačedošlo kvyp-nutí signálu připravenosti (DR) čtečky /děrovače.Napájení I/O zařízení je vypnuté nebo n...

 • Page 560

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03536ČísloObsahHlášení111PRETECENI PRI VYPOCTU DATVýsledek výpočtu je neplatný, generuje se chybové hlášení č. 111.---1047 až ---10---29,0,10---29 až 1047Upravte program.112DELENI NULOUBylo zadáno dělení nulou (včetně tan 90...

 • Page 561

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ537ČísloObsahHlášení131PRILIS MNOHO PMC---ALARMUPětnebovícealarmů vygenerovaných v hlášení externího alarmu.Vyhledejte příčinu v logickém schématu PMC.132CISLO ALARMU NENALEZENONeexistuje příslušné číslo alarmu pro maz...

 • Page 562

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03538ČísloObsahHlášení154NASTROJ NENI Z NASTROJ.HOSPODAR. (řada M)Byl zadán povel H99 nebo D99, když nebyla zadána skupina.Opravte program.155NEPRIPUSTNY T KOD V M06(řada M)V programu obrábění neodpovídá povel M06 a T kód ve stej...

 • Page 563

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ539ČísloObsahHlášení176NEPRIPUSTNY G---KOD V G107(řada M)Byl zadán některý z následujících G kódů, které nelze zadat pro režiminterpolace na válci.1) G kódy pro nájezd do polohy: G28, G73, G74, G76, G81 --- G89,včetně kód...

 • Page 564

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03540ČísloObsahHlášení199SLOVO MAKRA NENI DEFINOVANO Bylo použito nedefinované slovo makra. Upravte uživatelské makro.200NEPRIPUSTNY PRIKAZ S---KODPři synchronním závitování je hodnota S mimo rozsah nebo nenízadána.Upravte progra...

 • Page 565

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ541ČísloObsahHlášení217DUPLIKACE G51.2 (PRIKAZU)(řada T)V režimu G51.2/G251 je znovu zadáno G51.2/G251. Upravte program.218PRIKAZ P/Q PRI G251 NENALEZEN(řada T)P nebo Q není zadáno v bloku G251, nebo je hodnota povelu mimo roz-sah. ...

 • Page 566

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03542ČísloObsahHlášení232NEPRIPUST. PRIKAZYOSY SROUBOVICEV režimu interpolace po šroubovici byly jako osy šroubovice zadány třinebo více os (dvě nebo více os v režimu řízení v normálovém směru(řada M)).233ZARIZ.OBS.Při poku...

 • Page 567

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ543ČísloObsahHlášení253G05 NENI K DISPOZICI(řada M)Podrobnosti k chybovému hlášeníOperace binárního vstupu pomocí vysokorychlostní vzdálené vy-rovnávací paměti (G05) nebo vysokorychlostního cyklu obrábění (G05)byla zadá...

 • Page 568

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03544ČísloObsahHlášení5046NEPRIPUST.PARAMETR(KOMP.PRUVESU)Nastavení parametrů pro korekci přímosti obsahuje chybu. Možnépříčiny jsou tyto :1. Parametr pro pohyb osy nebo osu korekce obsahuje číslo osy, kterése nepoužívá.2. Me...

 • Page 569

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ545ČísloObsahHlášení5064DIFFERRENT AXIS UNIT(IS---B, IS---C)(řada M)Kruhová interpolace byla zadána v rovině tvořené osami, které majírozdílný inkrementální systém.5065DIFFERENT AXIS UNIT (PMC AXIS)(řada M)PřiPMC řízení ...

 • Page 570

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03546ČísloObsahHlášení5114NELZE ZASTAV.V POLOZE(G05.1 Q1)(řada M)V okamžikurestartupo ručním přerušení nebyly obnoveny souřadnice,které existovaly před přerušením.NELZE ZADAT V REZIMU MDI(G05.1)(21i---M)Řízení obrysu AI (G05...

 • Page 571

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ547ČísloObsahHlášení5138FSSB: NASTAVENI OSY NENI UPLNE Nastavení osy nebylo provedeno v režimu automatického nastavení.Proveďte nastavení osy pomocí nastavovací obrazovky FSSB.5139FSSB: OTACEKInicializace serva nebyla ukončena no...

 • Page 572

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03548ČísloObsahHlášení5220REZIM NASTAVENIREFERENC.BODUJe nastaven parametr pro automatické nastavení referenční polohy. (Bit2 parametru č. 1819 = 1)Proveďte automatické nastavení.(Proveďte ruční polohování stroje referenční p...

 • Page 573

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ549ČísloObsahHlášení5300SET ALL OFFSET DATAS AGAINPo aktivaci nebo deaktivaci funkce automatického převodu palce/me-trika (OIM: bit 0 parametru č. 5006) pro data korekce nástroje, musí býtvšechna data korekce nástroje resetována....

 • Page 574

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03550ČísloObsahHlášení5405ILLEGAL PARAMETER ING41.2/G42.2(řada M)Nastavení parametru, který určuje vztah mezi rotační osou a rovinouotáčení je nesprávný.5406G41.3/G40 FORMAT ERROR(řada M)1) Blok G41.3 nebo G40 obsahuje povel pro...

 • Page 575

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ551ČísloObsahHlášení5435PARAMETER OUT OF RANGE(TLAC)(řada M)Nesprávné nastavení parametru (nastavte hodnotu z rozsahu)5436PARAMETER SETTING ERROR 1(TLAC) (řada M)Nesprávné nastavení parametru (nastavení rotační osy)5437PARAMETE...

 • Page 576

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03552POZNÁMKAAICC označuje AI Contour Control --- řízení obrysu AI.(2) Alarm editace v pozadíČísloHlášeníObsah???BP/S ALARMPřiběžné editaci programu se objevil alarm BP/S ve stejném čísle jakoP/S alarm. (070, 071, 072, 073, 074...

 • Page 577

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ553ČísloHlášeníPopis330INDUKTOSYN: DATOVY ALARMData absolutní polohy (data korekce) od induktosynu nelze zjistit.331INDUKTOSYN: NEPRIPUS.PAR.Parametr č. 1874, 1875 nebo 1876 je nastavený na 0.ČísloHlášeníPopis360AXIS n: OSA n :ABN...

 • Page 578

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03554Podrobnosti o chybovém hlášení sériového snímače polohy jsouzobrazeny na obrazovce diagnostiky (č. 202 a č. 203), jak je ukázánoníže.#7202#6CSA#5BLA#4PHA#3PCA#2BZA#1CKA#0SPH#6 (CSA) : Sériový pulzní snímač polohy je vadn...

 • Page 579

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ555ČísloObsahHlášení407SERVO ALARM: CHY.PREKROC.Během jednoduchého synchronního řízení se vyskytla následujícíchyba:Rozdíl strojních souřadnic mezi synchronizovanými osami překročilhodnotu nastavenou v parametru č. 8314.40...

 • Page 580

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03556ČísloObsahHlášení431AXIS n: CNV. PRETIZENI1) PSM: Došlo k přehřátí.2) Řada SVU β :Došlo k přehřátí.432AXIS n: CNV. PODPETI LOGIKY1) PSM: Došlo k poklesu řídicího napětí.2) PSMR: Došlo k poklesu řídicího napájecí...

 • Page 581

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ557ČísloObsahHlášení453AXIS n:ALARM SPC --- PRERUS. ODMER.Alarm softwarového odpojení α pulzní snímače polohy. Vypněte napá-jení CNC systému CNC, a potom odpojte a znovu připojte kabel sní-mače polohy. Pokud se alarm znovu op...

 • Page 582

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03558Podrobnosti o chybovém hlášení serva jsou zobrazeny na obrazovcediagnostiky (č. 200 a č. 204), jak je ukázáno níže.#7OVL200#6LV#5OVC#4HCA#3HVA#2DCA#1FBA#0OFA#7 (OVL) : Je vyvolán alarm přetížení.(Podrobnosti jsou uvedené u d...

 • Page 583

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ559(7) Chybová hlášení přejezduČísloHlášeníObsah500KONC.POL.OSY: +nPřekročení limitu zdvihu I na kladné straně n---té osy (osa 1---8).(parametr č.1320 nebo 1326POZNÁMKA)501KONC.POL.OSY: ---nPřekročení limitu zdvihu I na z...

 • Page 584

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03560(8) Alarmy serva (2/2)ČísloHlášeníObsah600OSA n:INV. DC LINK OVER CURRENTProud ve stejnosměrné lince je příliš vysoký.601OSA n: CHYBA VENTILATORUCHLADICE SVMExterní ventilátor má poruchu.602OSA n: INV. OVERHEATServozesilovač ...

 • Page 585

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ561(11) Chybová hlášení (sériové vřeteno)ČísloHlášeníObsah749CHYBA LSI S---VRETENAKdyž systém vykonával operace po zapnutí napájení, došlo k chybě sé-riové komunikace. Přicházejí v úvahu následující důvody.1) Záv...

 • Page 586

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03562#7409#6#5#4#3SPE#2S2E#1S1E#0SHE#3 (SPE) 0: Přisériovém řízení vřetena splňují parametry sériového vřetenaspouštěcí podmínky jednotky vřetena.1: Přisériovém řízení vřetena nesplňují parametry sériovéhovřetena pod...

 • Page 587

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ563(12)Alarmy Series 0i--PBČísloHlášeníObsah4500REPOSITIONING INHIBITEDPovel pro změnu polohy byl zadán v režimu kruhové interpolace(G02, G03).4502ILLEGAL COMMAND IN BOLT HOLE V povelu roztečné kružnice děr (G26) byl zadán nulov...

 • Page 588

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03564ČísloObsahHlášení4535U/V MACRO NESTING ERRORSnaha vyvolat makro, které bylo pomocí povelu U makra nebo V makradefinováno tři nebo vícekrátSnaha uložit 15 nebo více maker v oblasti pro uložení maker s číslem90 až 99.4536NO ...

 • Page 589

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ565ČísloObsahHlášení4810ZONE : ENTERING INHIBITED 1 +XKdyž byla provedena kontrola bezpečnostní zóny, stroj pohybující sevkladném směru X vstoupil do oblasti 1, kam je vstup zakázán.4811ZONE : ENTERING INHIBITED 1 ---XKdyž byla...

 • Page 590

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03566ČísloHlášeníPopis900PARITA ROMV CNC, makru nebo v paměti ROM pro servo se vyskytla chyba parity.Opravte obsah paměti flash ROM, jejíž číslo se zobrazuje.910SRAM PARITY : (BYTE 0)Vprogramu součásti uloženém v paměti RAM se vy...

 • Page 591

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ567(1) ALARMY PMC/SYSTÉMOVÉ ALARMY (PMC--SB7)Číslo alarmuMísto chyby/NápravaObsahER01 CHYBA DAT PROGRAMU1) Zapište programovou sekvenci znovu.2) Vyměňte hlavní desku.Sekvenční program je neplatný.ER02 PROGRAM SIZE OVER1) Zmenšete...

 • Page 592

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03568Číslo alarmuObsahMísto chyby/NápravaER12 OPTION AREA ERROR(xxxx)KontaktujtezastoupeníFANUCavyžádejte se novou konfiguraci softwarepro řízení PMC.Software pro řízení PMC je neplatný.(Řady BASIC a OPTION nevyhovují.)ER13 OPTIO...

 • Page 593

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ569Číslo alarmuObsahMísto chyby/NápravaER32 NO I/O DEVICE1) Zkontrolujte, zda je vstupní/výstupnízařízení zapnuté.2) Zkontrolujte, zda bylo vstupní/výstupnízařízení zapnuto před zapnutím CNC.3) Zkontrolujte připojení kabel...

 • Page 594

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03570Číslo alarmuObsahMísto chyby/NápravaER99 X,Y96---127 AREALLOCATEDZměňte přiřazení I/O modulu.Když bude použito I/O zařízení pro laser,jiné I/O zařízení bude přiřazeno kX96---127/Y96---127.X96---127/Y96---127 se používa...

 • Page 595

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ571Číslo alarmuObsahMísto chyby/NápravaWN22 LADDER 3 PRIORITYERRORZměňte hodnotu TASK LEVEL (LADDERLEVEL 3) ve výroku řízení členu na 0, 10 až99 nebo na ---1.Když bude použita deska PMC C, prioritaLADDER LEVEL 3 bude mimo rozsahW...

 • Page 596

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03572Číslo alarmuObsahMísto chyby/NápravaWN32 LNK CONTROL DATAERROR1) Zkontrolujte, že pro PMC systémovýparametr, LANGUAGE ORIGIN, budenastavena adresa RC_CTLNB_INIT.2) Vytvořte znovu příkaz pro řízení členu.Když bude použita des...

 • Page 597

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ573(2) Chybová hlášení (PMC--SA1)HlášeníObsah a řešeníALARM NOTHINGNormální stavER00 CHYBA DATPROGRAMU (ROM)Sekvenční program není správně zapsaný v ROM.(řešení)Vyměňte ROM pro sekvenční program.ER00 CHYBA DATPROGRAMU ...

 • Page 598

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03574HlášeníObsah a řešeníER18 PROGRAM DATA ERRORBY I/OPřenos sekvenčního programu z offline programátoru byl přerušený vypnutímnapájení, atd. (řešení)Smažte sekvenční program a proveďte přenos znovu.ER19 LADDER DATA ERRO...

 • Page 599

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ575HlášeníObsah a řešeníER36 TOO MUCH INPUT DATA INGROUP(xx)Počet vstupních dat ve skupině xx přesahuje maximum. Data, která přesahují 32 bytů,nebudou mít vliv.(řešení)Počet dat pro každou skupinu viz následující příru...

 • Page 600

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03576HlášeníObsah a řešeníWN21 COMMON MEM. ENTRYERRORENTRY v GDT společné paměti je mimo přípustný rozsah.(řešení)Opravte adresu GDT ENTRY společné paměti ve příkazu řízení členu.WN22 LADDER 3 PRIORITYERRORPriorita LADDER...

 • Page 601

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ577HlášeníObsah a řešeníWN35 CODE AREA OUT OFRANGEZadaná kódová oblast je mimo adresový rozsah.(řešení)Opravte program C.WN36 LANGUAGE SIZE ERROR(OPTION)Velikost programu C přesahuje velikost přídavné specifikace.(řešení)Zm...

 • Page 602

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03578(3) Systémová chybová hlášení (PMC--SB7)HlášeníObsah a řešení1PC004 CPU ERRxxxxxxxx:yyyyyyyyPC006 CPU ERRxxxxxxxx:yyyyyyyyPC009 CPU ERRxxxxxxxx:yyyyyyyyPC010 CPU ERRxxxxxxxx:yyyyyyyyVPMC se objevila chyba CPU.xxxxxxxx a yyyyyyyy...

 • Page 603

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ579Obsah a řešeníHlášení5PC070 SUB65 CALL (STACK)Během vykonávání funkční instrukce kontaktního schématu CALL/CALLU se vys-kytla chybazásobníkové paměti.řešení)Zkontrolujte shodu mezi instrukcí CALL/CALLU a instrukcí SPE...

 • Page 604

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03580(4) Systémová chybová hlášení (pro desku jazyka C)HlášeníObsah a řešení1PC1nn CPU INTERRTxxxxyyyyyySTAVOVÁ LED lLChyba CPU (nenormální přerušení)nn: Kód výjimkyKód výjimky pro i80486. Podrobnosti viz příslušná př...

 • Page 605

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ581(5) Chybová hlášení (pro EDIT: PMC--SB7)Hlášení zobrazovaná během aktualizace přieditování logickéschématu PMCČíslo alarmuMísto chyby/NápravaObsahOVERLAPPED COMPokud chybí COME, doplňte jej dosprávné pozice. Pokud COM ...

 • Page 606

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03582Číslo alarmuObsahMísto chyby/NápravaNO ENDNO END1NO END2NO END3Přidejte END, END1, END2 nebo END3 dosprávné pozice.END, END1, END2 nebo END3 nebylonalezeno.DUPLICATE END1DUPLICATE END2DUPLICATE END3Odstraňte dodatečnou END1, END2 n...

 • Page 607

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ583Číslo alarmuObsahMísto chyby/NápravaLBL FOR JMPC NOT FOUNDPokud JMPC není nutný, vyjměte jej. Po-kud chybí LBL, přidejte jej do správné po-zice. JMPC skočína úroveň 2. Pokud byměla býtJMPBneboJMP, opravte ji.Nelze nalézt s...

 • Page 608

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03584Číslo alarmuObsahMísto chyby/NápravaILLEGAL TMRB NUMBERPokud není nutný, odstraňte ho. Přiřaďtesprávné číslo tak, aby nepřesahovalo max-imální číslo definované každým modelemPMC.TMRB má číslo parametru, kteréjemimo...

 • Page 609

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ585Hlášení, které se může zobrazit během editování na obrazovceeditoru PMC programu.Číslo alarmuMísto chyby/NápravaObsahTOO MANY FUNCTIONALINSTRUCTIONS IN ONE NETSíť smí tvořit pouze jedna funkčníinstrukce. V případě pot...

 • Page 610

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03586(6) Chybová hlášení (pro EDIT: PMC--SA1)HlášeníObsah a řešeníADDRESS BIT NOTHINGAdresa relé/cívky není zapsána.FUNKCE NENALEZENAKe vstupnímu číslu neexistuje žádná funkční instrukce.COM FUNCTION MISSINGS funkční inst...

 • Page 611

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ587HlášeníObsah a řešeníPLEASE KEY IN SUB NO.Zapište číslo funkční instrukce.(řešení)Pokud nezadáte funkční instrukci, stiskněte znovu softwarové tlačítko“FUNC”.PROGRAM MODULE NOTHINGPokoušíte se editovat, i když ne...

 • Page 612

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03588(7) Chybová hlášení(při automatickém zápisu do Flash ROM po editování kontaktního schématu)Chybové hlášeníObsah a řešeníPROGRAM ALREADY EXISTSProgram ve Flash ROM už existuje. (na POLOT.)PROGRAM ALREADY EXISTS(EXEC?)Progr...

 • Page 613

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ589(8) Chybová hlášení (připřiřazování dat editování)HlášeníObsah a řešeníERR: GROUP NO. (0—15)Číslo skupiny musí být v rozmezí 0 až 15.ERR: BASE NO. (0—1)Základní číslo musí být 0 nebo 1.WARN: BASE NO. MUST BE...

 • Page 614

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03590(9) Chybová hlášení (pro I/O)Chybové hlášeníObsah a řešeníPROGRAM ALREADY EXISTSProgram ve Flash ROM už existuje. (na POLOT.)PROGRAM ALREADY EXISTS(EXEC ?)Program ve Flash ROM už existuje.Náprava)Když se zobrazí toto hláše...

 • Page 615

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ591Obsah a řešeníChybové hlášeníCREATE ERRORZadaný název souboru je neplatný.Náprava)Zadejte název souboru ve formátu MS---DOS. (Viz 7.2 (5))NO MORE SPACE nebo WRITE ERROR Na paměťové kartě není dost volné kapacity.Náprava)...

 • Page 616

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03592Když se vyskytne alarm sériového vřetena, na CNC se zobrazínásledující číslo. n je číslo odpovídající vřetenu, na kterém sevyskytnul alarm. (n = 1: První vřeteno; n = 2: Druhé vřeteno; atd.)POZNÁMKA*1Uvědomte si, že ...

 • Page 617

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ593Č.PopisChybné umístění a nápravaIndikaceSPM(*1)Hlášení7n07 SPN_n_ : PREKROCENIOTACEK07Zkontrolujte chybu sekvence. (Zkon-trolujte například, zda byla zadánasynchronizace vřetena, když nelzevřetenem otáčet.)Otáčky motoru p...

 • Page 618

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03594Č.PopisChybné umístění a nápravaIndikaceSPM(*1)Hlášení7n26 SPN_n_ : PRERUS.ODMER.RYCHL. C261Vyměňte kabel.2Seřiďte znovu předzesilovač.Amplituda detekčního signálu (ko-nektor JY2) na straně motoru řízeníobrysu Cs je ab...

 • Page 619

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ595Č.PopisChybné umístění a nápravaIndikaceSPM(*1)Hlášení7n36 SPN_n_ : PRETECENICITACE CHYB36Zkontrolujte, zda není hodnota ziskupolohy příliš veliká a opravte ji.Objevila se přetečení čítačechyb.7n37 SPN_n_ : CHYBAPAR.SNIM...

 • Page 620

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03596Č.PopisChybné umístění a nápravaIndikaceSPM(*1)Hlášení7n49 SPN_n_ : VELKAODCHYL.BEZNYCHOTAC.49Zkontrolujte, zda vypočtená hodnotarozdílové rychlosti nepřekročila max-imální otáčky motoru.Vrežimurozdílovérychlostipřekr...

 • Page 621

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ597Č.PopisChybné umístění a nápravaIndikaceSPM(*1)Hlášení7n66 SPN_n_ : KOMUNIKACEMODULU AMP661Vyměňte kabel.2 Zkontrolujte a opravte spojení.Byla zjištěna chyba v komunikacimezi zesilovači.7n73 SPN_n_ : ODPOJENECIDLOMOTORU731Vym...

 • Page 622

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03598Č.HlášeníIndikaceSPM(*1)Chybné umístění a nápravaPopis9001 SPN_n_ : MOTOROVERHEAT011 Zkontrolujte a opravte periferní te-plotu a stav zatížení.2 Pokud se chladicí ventilátor zasta-vil, vyměňte jej.Sepnul termostat umístěn...

 • Page 623

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ599Č.PopisChybné umístění a nápravaIndikaceSPM(*1)Hlášení9015 SPN_n_ : ALARM---PREPINANIVRETENA151 Zkontrolujte a opravte sekvencikontaktního schématu.2Vyměňte přepínací MC.Zjištěno nenormální pořadí přepínáníoperace ...

 • Page 624

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03600Č.PopisChybné umístění a nápravaIndikaceSPM(*1)Hlášení9032 SPN_n_ : CHYBA LSIRAMSER.KOMUNIK32Vyměňte řídicí desku SPM.Zjištěna abnormalita složky řídicíhoobvodu SPM.(Zařízení LSI pro sériový přenos je ne-normální...

 • Page 625

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ601Č.PopisChybné umístění a nápravaIndikaceSPM(*1)Hlášení9047 SPN_n_ : CHYB.SIGNALSNIM.ODM.POL.471Vyměňte kabel.2Seřiďte znovu signál čidla BZ.3Opravterozmístěníkabelů(blízkost napájecího kabelu).1 Signál AB fáze sníma...

 • Page 626

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03602Č.PopisChybné umístění a nápravaIndikaceSPM(*1)Hlášení9059 SPN_n_ : VENTILATOR VPSM VESTOPU59Vyměňte jednotku SPM.Chladicí ventilátor v PSM se zastavil.(Indikace PSM alarmu: 2)9066 SPN_n_ : KOMUNIKACEMODULU AMP661Vyměňte kabe...

 • Page 627

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ603Č.PopisChybné umístění a nápravaIndikaceSPM(*1)Hlášení9098 SPN_n_ : JINY ALARMPREVODNIKUZkontrolujte displej alarmů PSM.Jiný alarm převodníku.9110 SPN_n_ : CHYBAKOMUNIKACEZESb01Vyměňte komunikační kabel mezizesilovačem a m...

 • Page 628

  DODATKYA. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63835CZ/03604POZNÁMKA*1Uvědomte si, že význam indikace SPM se liší v závislosti natom, zda svítí červená nebo žlutá kontrolka. Když svítí žlutákontrolka LED, byl indikován dvojmístný chybový kód. Naobrazovce CNC systému není zob...

 • Page 629

  DODATKYB---63835CZ/03A. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ605IndikaceSPM(*1)PopisChybné umístění a náprava12Během vykonávání povelu synchronizace vřetena ne-zadávejte jiný provozní režim. Před zadáním jinéhorežimu zrušte povel synchronizace vřetena.Ačkoli se provádí synchroniz...

 • Page 630

  DODATKYB. SEZNAM DÍLŮ PRO ÚDRŽBUB---63835CZ/03606BSEZNAMDÍLŮPROÚDRŽBUÚdajInformace pro objednáníPoznámkyPojistkaŘídicí jednotkaA02B---0265---K100Jednotka LCD displejeA02B---0265---K101Samostatná jednotka rozhraní detektoruA60L---0001---0290#LM20Dimenzováno na 2 AI/O modul strojn...

 • Page 631

  DODATKYB---63835CZ/03C. ZAVÁDĚCÍ (BOOT) SYSTÉM607CZAVÁDĚCÍ(BOOT)SYSTÉMC.1 PŘEHLED608................................C.2 KONFIGURACE OBRAZOVKY A POSTUPOBSLUHY610................................C.3 CHYBOVÁ HLÁŠENÍ A POŽADOVANÉAKCE625.....................................

 • Page 632

  DODATKYC. ZAVÁDĚCÍ (BOOT) SYSTÉMB---63835CZ/03608Zaváděcí systém načte systémový software CNC do paměti (flashRAM→DRAM), a potom jej spustí, takže se softwarem lze pracovat.Zaváděcí systém poskytuje následující funkce údržby pro CNC:(1)Registrace souboru do paměti flash ...

 • Page 633

  DODATKYB---63835CZ/03C. ZAVÁDĚCÍ (BOOT) SYSTÉM6092 Když flash paměť neobsahuje soubor požadovaný pro spuštěníCNC.Ihned po zapnutí napájení spustí zaváděcí systém přenos souborůzpaměti ROM do DRAM. Pokud z nějakého důvodu souborpožadovaný pro spuštění CNC (základní...

 • Page 634

  DODATKYC. ZAVÁDĚCÍ (BOOT) SYSTÉMB---63835CZ/03610Připrvním spuštění zaváděcího systému se zobrazí obrazovka MAINMENU. Obrazovka vypadá následovně:SYSTEM MONITOR MAIN MENU60M5-011. SYSTEM DATA LOADING2. SYSTEM DATA CHECK3. SYSTEM DATA DELETE4. SYSTEM DATA SAVE5. SRAM DATA BACKUP6....

 • Page 635

  DODATKYB---63835CZ/03C. ZAVÁDĚCÍ (BOOT) SYSTÉM611Tato obrazovka se používá pro načtení systémového nebouživatelského souboru z paměťové karty do paměti flash ROM.SYSTEM DATA LOADING1/1FILE DIRECTORYB1H1A_B1.MEMB1H1A_AI.MEMEND*** MESSAGE ***SELECT FILE AND HIT SELECT KEY.[ SELECT ...

 • Page 636

  DODATKYC. ZAVÁDĚCÍ (BOOT) SYSTÉMB---63835CZ/036123 Chcete---li spustit načítání, stiskněte softwarové tlačítko [YES].Chcete---li operaci načítání zrušit, stiskněte tlačítko [NO].*** MESSAGE ***LOADING FROM MEMORY CARD.4 Pokud operace načítání skončínormálně,systém zob...

 • Page 637

  DODATKYB---63835CZ/03C. ZAVÁDĚCÍ (BOOT) SYSTÉM613Tato obrazovka se používá pro zobrazení souborů vpaměti flashROM společně s odpovídajícími čísly 128---KB jednotek v každémsouboru, a série i verze softwaru.SYSTEM DATA CHECK1/1[BOARD:MAIN]FILE DIRECTORY (FLASH ROM : 16MB)1 NC B...

 • Page 638

  DODATKYC. ZAVÁDĚCÍ (BOOT) SYSTÉMB---63835CZ/036141 Zvolte soubor, ke kterému vyžadujete detaily. Například zvolte“1 NC BASIC (10).”2Je uveden počet jednotek řízení ve zvoleném souboru společně sesérií a verzí software v jednotlivých řídicích jednotkách. Pokontrole zobra...

 • Page 639

  DODATKYB---63835CZ/03C. ZAVÁDĚCÍ (BOOT) SYSTÉM615Tato obrazovka se používá pro vymazání uživatelského souboru zpaměti flash ROM.SYSTEM DATA CHECK1/1[BOARD:MAIN]FILE DIRECTORY (FLASH ROM : 16MB)1 NC BASIC ( 10)2 NC2 BSIC ( 8)3 DGB0SRVO ( 2)4 PS0B406G ( 8)5 PS1B406G ( 4)6 PS2B406G ( 4)7...

 • Page 640

  DODATKYC. ZAVÁDĚCÍ (BOOT) SYSTÉMB---63835CZ/036164 Pokud vymazání skončínormálně,systém zobrazí následujícíhlášení. Stiskněte tlačítko [SELECT].*** MESSAGE ***DELETING COMPLETE. HIT SELECT KEY.1Systémové a uživatelské soubory na obrazovce SYSTEMDATA DELETESystémové soub...

 • Page 641

  DODATKYB---63835CZ/03C. ZAVÁDĚCÍ (BOOT) SYSTÉM6171Umístěte kurzor na název souboru, který chcete vymazat.Stiskněte softwarové tlačítko [SELECT].2Systém zobrazí následující dotazovací hlášení:*** MESSAGE ***SAVE OK ? HIT YES OR NO.3Chcete---li provést uložení, stiskněte tl...

 • Page 642

  DODATKYC. ZAVÁDĚCÍ (BOOT) SYSTÉMB---63835CZ/03618Tato obrazovka se používá k hromadnému ukládání a obnoveníparametrů,programů a ostatních dat uložených v CNC po vypnutínapájení S---RAM do a z paměťové karty.Na obrazovce SYSTEM MONITOR MAIN MENU vyberte volbu“4 SRAM DATA B...

 • Page 643

  DODATKYB---63835CZ/03C. ZAVÁDĚCÍ (BOOT) SYSTÉM6191 Zvolte “1. SRAM BACKUP.” Zobrazí se následující potvrzujícíhlášení. Název zálohovaného souboru se může zobrazit podlekapacity S---RAM.2 Stisknutím tlačítka [YES] spusťte zálohování.*** MESSAGE ***BACKUP SRAM DATA OK ?...

 • Page 644

  souborůVelikostS---RAMČísloDODATKYC. ZAVÁDĚCÍ (BOOT) SYSTÉMB---63835CZ/036201 Název zálohovaného souboruNázev zálohovaného souboru zapisovaného do paměťové kartypomocí funkce zálohování S---RAM závisí na velikosti S---RAMnainstalované v CNC.Když velikost S---RAM bude 1MB ...

 • Page 645

  DODATKYB---63835CZ/03C. ZAVÁDĚCÍ (BOOT) SYSTÉM621Tato obrazovka se používá pro vymazání souboru z paměťové karty.SRAM DATA LOADING1/1FILE DIRECTORYD6A1A_B1.MEMD6A1A_A1.MEMEND*** MESSAGE ***SELECT FILE AND HIT SELECT KEY.[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ](1)(2)(3)(4)(1): Název obra...

 • Page 646

  DODATKYC. ZAVÁDĚCÍ (BOOT) SYSTÉMB---63835CZ/03622Tato funkce se používá pro formátování paměťové karty. Než budoupaměťové karty použity poprvé nebo než je možno paměťové kartypo destrukci nebo ztrátě dat z důvodu poruchy baterie použít znovu,je nutno je zformátovat.1...

 • Page 647

  DODATKYB---63835CZ/03C. ZAVÁDĚCÍ (BOOT) SYSTÉM623Tato funkce se používá k ukončení zaváděcího systému a k aktivaciCNC.Na obrazovce MAIN MENU zvolte “9. END.” Systém zobrazíhlášení “ARE YOU SURE? HIT YES OR NO”. Chcete---li ukončitzaváděcí systém a aktivovat CNC, sti...

 • Page 648

  DODATKYC. ZAVÁDĚCÍ (BOOT) SYSTÉMB---63835CZ/036242 Pokud stisknete softwarové tlačítko [NO], systém se vrátí dostavupro volbuoperace, jak je naznačeno níže:SYSTEM MONITOR MAIN MENU60M5-011. SYSTEM DATA LOADING2. SYSTEM DATA CHECK3. SYSTEM DATA DELETE4. SYSTEM DATA SAVE5. SRAM DATA BA...

 • Page 649

  DODATKYB---63835CZ/03C. ZAVÁDĚCÍ (BOOT) SYSTÉM625Následují tabulka uvádí a vysvětluje chybová hlášení v abecednímpořadí.HlášeníPopis a požadovaný krokBBOOT ROM PARITY.PLEASE POWER OFF.Obsah flash paměti obsahující zaváděcí software byl zničen.Vyměňte kartu CPU.CCHANG...

 • Page 650

  DODATKYC. ZAVÁDĚCÍ (BOOT) SYSTÉMB---63835CZ/03626Popis a požadovaný krokHlášeníMMAX EXTENSION OVER.HIT SELECT KEY.Číslo přípony připojené k názvu souboru přesahuje 031. Smažte zpaměťové karty všechny nepotřebné záložní soubory.MEMORY CARD BATTERY ALARM.HIT SELECT.Bateri...

 • Page 651

  DODATKYB---63835CZ/03C. ZAVÁDĚCÍ (BOOT) SYSTÉM627UPOZORNĚNÍ1 Kroky, které je nutno provést, když je v zaváděcím systému zjištěna chyba parity běhemzálohování SRAM.Oblast SRAM každého CNC systému byla před odesláním z výroby vymazána a zbavena chybparity. Avšak nárazy,...

 • Page 652

  D. LED DISPLEJ A ÚDRŽBA ŘÍDICÍJEDNOTKYB---63835CZ/03DODATKY628DLEDDISPLEJAÚDRŽBAŘÍDICÍJEDNOTKYD.1 PŘEHLED629................................D.2 USPOŘÁDÁNÍ 7---SEGMENTOVÉHOZOBRAZOVAČELED A PŘEPÍNAČE630.......D.3 OPERACE631................................

 • Page 653

  B---63835CZ/03D. LED DISPLEJ A ÚDRŽBA ŘÍDICÍJEDNOTKYDODATKY629Řídicí jednotka je vybavena 7---segmentovým LED displejem,otočným přepínačem a tlačítkem.Jestliže konfigurace systému neobsahuje MDI nebo když je MDIvadný a nelze jej používat, lze data zálohovaná baterií uklá...

 • Page 654

  D. LED DISPLEJ A ÚDRŽBA ŘÍDICÍJEDNOTKYB---63835CZ/03DODATKY6307---segmentový zobrazovač LED, otočný přepínač atlačítkový spínačjsou umístěné tak, jak je uvedeno na obrázku níže.7---segmentový LED (STATUS)Otočný přepínač MTSWTlačítkový spínač (PSW)D.2USPOŘÁDÁN...

 • Page 655

  B---63835CZ/03D. LED DISPLEJ A ÚDRŽBA ŘÍDICÍJEDNOTKYDODATKY631Než zapnete napájení, zvolte pomocí otočného přepínače číslofunkce. Jestliže napájení zapnete po provedení volby otočnýmpřepínačem, bude na LED zobrazeno číslo odpovídající zvolenémučíslu funkce. Indika...

 • Page 656

  D. LED DISPLEJ A ÚDRŽBA ŘÍDICÍJEDNOTKYB---63835CZ/03DODATKY632Číslo zobrazené na LEDBliká/neblikáPopisNeblikáAutomatická operace jepřerušena, zastavena neboresetována.(Otočení znaku)NeblikáSignál automatickéhospuštění operaceKdyž STL <F000#5> = 1Číslo (až)BlikáSt...

 • Page 657

  B---63835CZ/03D. LED DISPLEJ A ÚDRŽBA ŘÍDICÍJEDNOTKYDODATKY633Když se generuje systémový alarm, číslo na 7---segmentovémzobrazovačibudeblikat.Číslo na LED(bliká)Číslo systémo-vého alarmuTyp systémového alarmuV řadě 900PARITA ROMV řadě 910PARITA S---RAM,PARITA DRAMV řadě...

 • Page 658

  D. LED DISPLEJ A ÚDRŽBA ŘÍDICÍJEDNOTKYB---63835CZ/03DODATKY634Číslo zobrazené naLEDStav svítí/nesvítí4diod LEDVýznamjjjjBez napájení.JJJJBylo zapnuto napájení, ale CPU senespustil.JJJJNačítání NC systému je spuštěnozaváděcím systémem.jJJJNC systém se spustil a inicial...

 • Page 659

  B---63835CZ/03D. LED DISPLEJ A ÚDRŽBA ŘÍDICÍJEDNOTKYDODATKY635Tato funkce umožňuje používat přepínače údržby k zobrazení dat,aniž by bylo nutné použít zobrazovací jednotku.(1)Zkontrolujte, zda na zobrazovačiLED bliká číslo 4. Stisknětetlačítkový spínač.(2)Na LED se b...

 • Page 660

  D. LED DISPLEJ A ÚDRŽBA ŘÍDICÍJEDNOTKYB---63835CZ/03DODATKY636Tato funkce obnoví v daném okamžiku data hlavní desky z paměťovékarty.(1)Zasuňte paměťovou kartu do příslušné pozice (PAMĚŤOVÁKARTA CNM1B) řídicí jednotky.(2)Zkontrolujte, zdanaLED blikáA astiskněte tlačítk...

 • Page 661

  B---63835CZ/03E. ÚDRŽBA OTEVŘENÉHO CNC(ZAVÁDĚNÍ A IPL)DODATKY637E ÚDRŽBA OTEVŘENÉHO CNC (ZAVÁDĚNÍ A IPL)E.1 PŘEHLED638................................E.2 ZMĚNA SPOUŠTĚCÍCH SEKVENCÍ(NEPLATÍ PRO Series 0i Mate)639..............E.3 VÝKLAD K OBRAZOVKÁM640................E.3.1 O...

 • Page 662

  E. ÚDRŽBA OTEVŘENÉHO CNC(ZAVÁDĚNÍ A IPL)B---63835CZ/03DODATKY638Když je CNC připojený k PC přes HSSB, pro údržbu CNC je možnopoužít Ncboot32.exe.Ncboot32.exe zajišťuje následující funkce:SObrazovka BOOT(pro údržbu systémových dat CNC, zálohování S---RAM atd.)SObrazovka...

 • Page 663

  B---63835CZ/03E. ÚDRŽBA OTEVŘENÉHO CNC(ZAVÁDĚNÍ A IPL)DODATKY639Spouštěcí sekvenci je možno změnit pomocí otočného přepínačenadesce HSSB na straně CNC (když CNC nemá funkci PC) nebo nazákladní desce CNC (když CNC má funkci PC).Polohu 0 je možno zvolit podle potřeby k pr...

 • Page 664

  E. ÚDRŽBA OTEVŘENÉHO CNC(ZAVÁDĚNÍ A IPL)B---63835CZ/03DODATKY640POZNÁMKAPro zobrazení obrazovek Ncboot32.exe je nutná myš.Když bude použita vedlejší deska, zvolte desku ze seznamu [Board].Oblast pro umístění souboru lze změnit pomocí tlačítka [Setting...].Zvolte paměťovou ...

 • Page 665

  B---63835CZ/03E. ÚDRŽBA OTEVŘENÉHO CNC(ZAVÁDĚNÍ A IPL)DODATKY641Následující obrazovka se používá pro manipulaci se systémovýmidaty NC (včetněřídicího softwaru a programů kontaktníhoschématu).Tlačítkem [Load...] se otevře obrazovka pro volbu souboru.Určete soubor, který...

 • Page 666

  E. ÚDRŽBA OTEVŘENÉHO CNC(ZAVÁDĚNÍ A IPL)B---63835CZ/03DODATKY642Tato obrazovka se používá pro uložení a obnovení NC dat pamětiS---RAM.Tlačítkem[Backup] sedataS---RAMuloží atlačítkem [Restore] sedata S---RAM obnoví. Uprostřed obrazovky se zobrazuje statusprůběhu operace. St...

 • Page 667

  B---63835CZ/03E. ÚDRŽBA OTEVŘENÉHO CNC(ZAVÁDĚNÍ A IPL)DODATKY643Následující obrazovka se používá pro operace se soubory napaměťové kartě v CNC systému nebo ve složce v počítači.Tlačítko [Delete] smaže zvolený soubor.Tlačítko [Format] naformátuje paměťovou kartu.Toto...

 • Page 668

  E. ÚDRŽBA OTEVŘENÉHO CNC(ZAVÁDĚNÍ A IPL)B---63835CZ/03DODATKY644POZNÁMKAObsah obrazovky IPL se mění v závislosti na provedeníCNC systému. Postupujte podle pokynů zobrazovaných vmenu.CNC umožňuje, aby se funkce vykonávaly podle stavu tlačítkanastaveného při zapnutí napájen...

 • Page 669

  B---63835CZ/03E. ÚDRŽBA OTEVŘENÉHO CNC(ZAVÁDĚNÍ A IPL)DODATKY645Název na obrazovce IPLOdpovídající operaceMDI tlačítka přizap-nutí napájení(Operace sestandardním CNC)0. EXIT1. MEMORYCLEAR0.CANCELCLEAR1.ALL MEMORY0.CANCEL1.ALL2.SUB3.LOADER<DELETE> + <RESET><CAM>...

 • Page 670

  E. ÚDRŽBA OTEVŘENÉHO CNC(ZAVÁDĚNÍ A IPL)B---63835CZ/03DODATKY646Název na obrazovce IPLOdpovídající operaceMDI tlačítka přizap-nutí napájení(Operace sestandardním CNC)2.SETTING0.CANCEL1.IGNORE OVER TRAVELALARM0.CANCEL1.CNC2.LOADER<CAN>+<P><CAN>+<L>2.START ...

 • Page 671

  B---63835CZ/03E. ÚDRŽBA OTEVŘENÉHO CNC(ZAVÁDĚNÍ A IPL)DODATKY647Tato obrazovka se objeví, když CNC generuje systémový alarm.(Výše uvedená obrazovka je příkladem. Zobrazované informace seliší v závislosti na systémovém alarmu generovaném v CNC.)E.4OSTATNÍ OBRAZOVKYE.4.1Obra...

 • Page 672

  E. ÚDRŽBA OTEVŘENÉHO CNC(ZAVÁDĚNÍ A IPL)B---63835CZ/03DODATKY648Chcete---li otevřít obrazovku statusu, klikněte dvakrát na ikonu vhlavním panelu. Můžete také pravým tlačítkem myši rozvinout menuakliknout naOPEN.Uzel: Číslo uzluNázev: Název uzlu. (Definujte název uzlu před...

 • Page 673

  B---63835CZ/03E. ÚDRŽBA OTEVŘENÉHO CNC(ZAVÁDĚNÍ A IPL)DODATKY649Na obrazovce přídavného nastavení je možno zaregistrovat aplikačníprogramy. Jestliže program používá knihovnu dat okna, nebudepracovat, pokud nebude spuštěný po inicializaci pracovní plochy proknihovnu dat okna....

 • Page 674

  F. POSTUP A MATERIÁLY PROSPOUŠTĚNÍ FSSBB---63835CZ/03DODATKY650F POSTUP A MATERIÁLY PRO SPOUŠTĚNÍ FSSBF.1 PŘEHLED651................................F.2 SLAVE652....................................F.3 AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ653..............F.3.1 [Ukázka nastavení 1]Obecné Konfigurace(...

 • Page 675

  B---63835CZ/03F. POSTUP A MATERIÁLY PROSPOUŠTĚNÍ FSSBDODATKY651V systému, který používá FSSB musí být pro nastavení os nastavenyníže uvedené parametry. (Ostatní parametry nastavte jako obvykle.)DČ. 1023DČ. 1905DČ. 1910 až 1919DČ. 1936, 1937Pro nastavení těchto parametrů js...

 • Page 676

  F. POSTUP A MATERIÁLY PROSPOUŠTĚNÍ FSSBB---63835CZ/03DODATKY652V systému, který používá FSSB jsou CNC, servozesilovačeajednotky rozhraní externích snímačů vzájemně propojeny optickýmikabely. Tyto zesilovače a pulzní moduly jsou označovány jakopodřízené (slave) jednotky. P...

 • Page 677

  B---63835CZ/03F. POSTUP A MATERIÁLY PROSPOUŠTĚNÍ FSSBDODATKY653Když jsou nastaveny následující parametry, lze provést automatickénastavení pomocí obrazovky nastavení FSSB:Bit 0 par. č. 1902 = 0Bit 1 par. č. 1902 = 0Pro automatické nastavení na obrazovce nastavení FSSB použijten...

 • Page 678

  F. POSTUP A MATERIÁLY PROSPOUŠTĚNÍ FSSBB---63835CZ/03DODATKY65410 Stiskněte funkční tlačítko.11 Opakovaným stisknutím tlačítka pro postup v menuzobrazte [FSSB].12 Stisknutím softwarového tlačítka [FSSB] se přepne zobrazení naobrazovku nastavení zesilovače a zobrazí se násle...

 • Page 679

  B---63835CZ/03F. POSTUP A MATERIÁLY PROSPOUŠTĚNÍ FSSBDODATKY655Osa ZOsa AOsa XOsa YKrok 1 Nastavte parametrem č. 1023 následující hodnoty:X: 1Y: 2Z:3A: 4Krok 2 Inicializujte parametry serva pro každou osu.Krok 3 Vypněte a znovu zapněte napájení CNC.Krok 4 Zadejte čísla os na obrazo...

 • Page 680

  F. POSTUP A MATERIÁLY PROSPOUŠTĚNÍ FSSBB---63835CZ/03DODATKY656Krok 7 Opakovaným stisknutím tlačítka pro postup v menuzobrazte [FSSB].Krok 8 Stisknutím softwarového tlačítka [FSSB] se přepnezobrazení na obrazovku nastavení zesilovačeazobrazísenásledující softwarová tlačítka...

 • Page 681

  B---63835CZ/03F. POSTUP A MATERIÁLY PROSPOUŠTĚNÍ FSSBDODATKY657(NASTAV ZESILOVACE)Č.ZES.SERIEJEDNIMAX[OSA]NAZEV1A1-LαSVM40A[ 2 ]Y2A2-LαSVM40A[ 1 ]X3A3-LαSVM40A[ 4 ]A4A3-MαSVM80A[ 3 ]ZČ.EXTRA TYPEPCB ID5M1A0008 SNIMAC (4 OSY)>MDI **** *** ***13:11:56[ ZES. ] [ OSA ] [ HLAV ] [] [ (PRO...

 • Page 682

  F. POSTUP A MATERIÁLY PROSPOUŠTĚNÍ FSSBB---63835CZ/03DODATKY658Cs osa řízená obrysemOsa ZZesilovač vřetena 1Osa AOsa XOsa YOsa CKrok 1 Nastavte parametrem č. 1023 následující hodnoty:X: 1Z:2C : ---1Y: 3A: 4Krok 2 Inicializujte parametry serva pro každou osu.Krok 3 Inicializujte para...

 • Page 683

  B---63835CZ/03F. POSTUP A MATERIÁLY PROSPOUŠTĚNÍ FSSBDODATKY659Krok 5 Zadejte čísla os na obrazovce nastavení zesilovače.(NASTAV ZESILOVACE)Č.ZES.SERIEJEDNIMAX[OSA]NAZEV1A1-LαSVM40A[ 2 ]Z2A2-LαSVM40A[ 1 ]X3A3-LαSVM40A[ 4 ]4A3-MαSVM80A[ 3 ]YČ.EXTRA TYPEPCB ID>MDI **** *** ***13:11...

 • Page 684

  F. POSTUP A MATERIÁLY PROSPOUŠTĚNÍ FSSBB---63835CZ/03DODATKY660Když jsou nastaveny následující parametry, lze každou osu nastavitručně:Č. 1902#0=1Č. 1902#1=0Když budete provádětruční nastavení, nastavování parametrůč.1023, 1905, 1910 až 1919, 1936 a 1937 provádějte, pouz...

 • Page 685

  B---63835CZ/03F. POSTUP A MATERIÁLY PROSPOUŠTĚNÍ FSSBDODATKY661Řízenáosa č.Progra-movýnázev osyč. 1020Čísloservo-osyČ. 1023Typ roz-hranírychlé/pomaléZES pro2osyZES pro1osuZES pro2osyZES pro1osu#6 (PM1) Jednotka rozhraní prvního externího snímačeje:0: Nepoužita.1: Použita.#...

 • Page 686

  F. POSTUP A MATERIÁLY PROSPOUŠTĚNÍ FSSBB---63835CZ/03DODATKY662Podřízená (slave) jednotka je generické označení servozesilovačenebo jednotky rozhraní externího snímače, připojeného k CNCprostřednictvím optického kabelu sběrnice FSSB. Čísla od 1do 10sepodřízeným zařízen...

 • Page 687

  B---63835CZ/03F. POSTUP A MATERIÁLY PROSPOUŠTĚNÍ FSSBDODATKY663`Konfigurace os a příklad nastavení parametrůŘízeníč.Názevosyč.1020Čísloservo-osyČ. 1023Č.podřízenéjednotkyATRč. 1910až 1919OSAZES pro1osuOsa LZES pro2osyOsa MOsa LZES pro2osyOsa MZES pro1osuM2M1Řízeníč.Náz...

 • Page 688

  F. POSTUP A MATERIÁLY PROSPOUŠTĚNÍ FSSBB---63835CZ/03DODATKY6641936Číslo konektoru pro první jednotku rozhraní externího snímačePRM1937Číslo konektoru pro druhou jednotku rozhraní externího snímačePRM[Typ dat] Bytová osa[Rozsahplatnýchdat] 0až7Při použití pulzního modulu n...

 • Page 689

  B---63835CZ/03F. POSTUP A MATERIÁLY PROSPOUŠTĚNÍ FSSBDODATKY665`Konfigurace os a příklad nastavení parametrů vrežimu ručníhonastavení 2ČíslořízenéosyNázevosyč.1020KonektorpulzníhomoduluOSAZES pro1osuOsa LZES pro2osyOsa MOsa LZES pro2osyOsa MM1ZES pro1osuM2M1/M2 : 1. a 2. samos...

 • Page 690

  F. POSTUP A MATERIÁLY PROSPOUŠTĚNÍ FSSBB---63835CZ/03DODATKY666Když jsou nastaveny následující parametry, je možné ručnínastavení 1:Bit 0 čísla 1092 = 0Bit 1 čísla 1902 = 0Čísla 1910 až 1919 = 0 (všechna nastavena na 0)Přiručním nastavení 1 se nastavení provádí v zapnu...

 • Page 691

  B---63835CZ/03F. POSTUP A MATERIÁLY PROSPOUŠTĚNÍ FSSBDODATKY667Alarmy související s pulzním snímačem polohyNCalarm č.HlášeníPopis360AXIS n: OSA n :ABNORM.KONTR.SOUCET(MOT)Uvestavěného pulzního snímače polohyse objevila chyba kontrolního součtu.361AXIS n: OSA n :ABNORM.DATA FAZ...

 • Page 692

  F. POSTUP A MATERIÁLY PROSPOUŠTĚNÍ FSSBB---63835CZ/03DODATKY668Alarmy související se servozesilovačiNCalarm č.HlášeníPopis430AXIS n:SV. MOTOR OVERHEATDošlo k přehřátí servomotoru.431AXIS n: CNV. PRETIZENI1) PSM: Došlo k přehřátí.2) Řada SVU β :Došlo k přehřátí.432AXIS ...

 • Page 693

  B---63835CZ/03F. POSTUP A MATERIÁLY PROSPOUŠTĚNÍ FSSBDODATKY669NCalarm č.PopisHlášení443AXIS n: CNV. PORUCHAVENTILATORU1) PSM: Porucha vestavěného ventilátoru.2) PSMR:Porucha vestavěného ven-tilátoru.3) Řada SVU β : Porucha vestavěnéhoventilátoru.444AXIS n: CHYBAVENTILATORU SVM...

 • Page 694

  F. POSTUP A MATERIÁLY PROSPOUŠTĚNÍ FSSBB---63835CZ/03DODATKY670Alarmy související se servozesilovačiNCalarm č.HlášeníPopis460AXIS n: ROZPOJENI FSSBKomunikace přes FSSB byla náhle odpo-jena. Možné příčiny jsou:1) Kabel komunikace přes FSSB jepřerušený nebo rozpojený.2) Napá...

 • Page 695

  B---63835CZ/03F. POSTUP A MATERIÁLY PROSPOUŠTĚNÍ FSSBDODATKY671P/S alarmyNCalarm č.HlášeníPopis5134FSSB : PREKR.CASUINICIALIZACESběrnice FSSB nebyla inicializací uvedenado otevřeného režimu.5135FSSB : REZIM CHYBYSběrniceFSSB sedostala do chybovéhorežimu.5136FSSB : MALY POCETZESILO...

 • Page 696

  F. POSTUP A MATERIÁLY PROSPOUŠTĚNÍ FSSBB---63835CZ/03DODATKY672DMDI vstup je nenormální (po každém zadání dat je nutno vypnoutnapájení).Nejdříve odpojte optický kabel od NC, a potom vypněte a znovuzapněte napájení. Následně zkontrolujte následující položky.(A) Zkontrolujt...

 • Page 697

  B---63835CZ/03F. POSTUP A MATERIÁLY PROSPOUŠTĚNÍ FSSBDODATKY673Akce: Automatické nastavení na obrazovce FSSB není normálněukončeno. Proveďte správná nastavení na obrazovcenastavení zesilovače a na obrazovce nastavení osy, a potomna obou obrazovkách stiskněte softwarové tlačí...

 • Page 698

  F. POSTUP A MATERIÁLY PROSPOUŠTĚNÍ FSSBB---63835CZ/03DODATKY674Na obrazovce nastavení FSSB se zobrazují informace o zesilovačiaoseFSSB,atyto informacezde lzerovněž nastavit.1Stiskněte funkční tlačítko.2 Opakovaným stisknutím tlačítka pro postup v menuzobrazte [FSSB].3 Stisknutí...

 • Page 699

  B---63835CZ/03F. POSTUP A MATERIÁLY PROSPOUŠTĚNÍ FSSBDODATKY675DOSA C: Číslo řízené osyZobrazují se čísla řízených os nastavená v parametru č. 1920 až1929.Pokud je nastavena hodnota mimo rozmezí od 1 do maximálníhopočtu řízených os, zobrazí se 0.DJMENO: Název řízené ...

 • Page 700

  F. POSTUP A MATERIÁLY PROSPOUŠTĚNÍ FSSBB---63835CZ/03DODATKY676Obrazovka nastavení osy zobrazuje následující údaje:DOSA C:Číslo řízené osyČísla NC řízených os jsou zobrazena sekvenčně.DJMENO: Název řízené osyDZES:Typ zesilovačepřipojeného k oseDM1:Číslo konektoru pro...

 • Page 701

  B---63835CZ/03F. POSTUP A MATERIÁLY PROSPOUŠTĚNÍ FSSBDODATKY677(UDRZBA ZESILOVACE)O1000 N00001Č.1X01A020123012Y01A020123013Z01A020123014A02B020123015B02B020123016C02B02012301MDI **** *** ***13:11:56[ ZES. ] [ OSA ] [ HLAV ] [] [ (PROVOZ) ]Obrazovka údržby zesilovače zobrazuje následujíc...

 • Page 702

  G. PREZENTACE TLAČÍTEK MDIB---63835CZ/03DODATKY678GPREZENTACETLAČÍTEKMDICNC řady imají dva typy klávesnic MDI : Anglický typ a typ se symboly.V následující tabulce je uvedena souvztažnost mezi tlačítky obou typů klávesnic.Vtétopříručce jsou v textu použita tlačítka s textov...

 • Page 703

  B---63835CZ/03G. PREZENTACE TLAČÍTEK MDIDODATKY679NázevTlačítko se symbolyTlačítko s textemTlačítko ALTERALTERTlačítko INSERTINSERTTlačítko DELETESMAZATTlačítko PAGE UPPAGETlačítko PAGE DOWNPAGETlačítko HELPHELPTlačítko RESETRESETTlačítko CUSTOM/GRAPHCUSTOMGRAPH

 • Page 704

 • Page 705

  IndexB---63835CZ/03i-1[A]Adresa, 282Alarm 300 (požadavek na nájezd do referenčnípolohy), 485Alarm 401 (VRDY vypnuté), 486Alarm 404 (VRDY zapnuté), 488Alarm 417 (Systém digitálního serva nenínormální), 491Alarm 462 (Chyba vysílání dat CNC) Alarm 463(Chyba vysílání dat CNC), 490Al...

 • Page 706

  IndexB---63835CZ/03i-2Funkce kopírování (COPY), 308Funkce LOAD BASIC SYSTEM, 623Funkce nápovědy, 56Funkce pro formátování paměťové karty, 622Funkce sledování, 325[G]Grafická obrazovka (řada M), 22Grafická obrazovka (řada T), 21Grafické zobrazení dat diagnostiky křivek, 88[H]Ha...

 • Page 707

  B---63835CZ/03Indexi-3Nastavení barev, 115Nastavení distribuovaných I/O pouze Series 0i---B),212Nastavení kontrastu, 119Nastavení parametrů, 37, 84, 405Nastavení parametrů Focas1/Ethernet, 389Nastavení parametrů pro vstup/výstup, 243Nastavení parametrů souvisejících sevstupem/výst...

 • Page 708

  IndexB---63835CZ/03i-4Oddělení signálních linek, 219Odrušení, 226Opatření proti rušení, 219Operace, 411, 631Operace jednotlivých funkcí, 635Operace paměti S---RAM, 642Operace před zapnutím napájení, 631Operacesesouborem, 631Optimalizace analogového napětí S(D/A převodník), 4...

 • Page 709

  B---63835CZ/03Indexi-5[U]Údržba otevřeného CNC (zavádění a IPL), 637[Ukázka nastavení 1] Obecná konfigurace(Pseudouzavřená smyčka), 655[Ukázka nastavení 2] Obecná konfigurace(Uzavřená smyčka), 656[Ukázka nastavení 3] Když osa C je osou Cs, 658Uspořádání konektorů a kare...

 • Page 710

  IndexB---63835CZ/03i-6Změna softwarového tlačítka vyvolaná funkčnímtlačítkem(Ve všech režimech, když jestisknuté softwarové tlačítko [EDIT.P], 11Změna spouštěcí sekvence(neplatí pro Series 0i Mate), 639Zobrazení a nastavení obrazovky, 130Zobrazení a nastavení obrazovky Na...

 • Page 711

  ZáznamyrevizeFANUCSeries0i--MODELB/0iMate--MODELBNÁVODPROÚDRŽBU(B--63835CZ)03Červen,2003DPřidányalarmyproSeries0i---PB02Srpen2003DOpravachyb01Září2002VerzeDatumObsahVerzeDatumObsah

x